Đơn xin chuyển đảng chính thức

Sau quá trình học tập và rèn luyện thì Đảng viên dự bị sẽ được thành Đảng viên chính thức. Lúc này, Đảng viên cần phải viết đơn xin chuyển Đảng chính thức. Tuy nhiên nhiều người vẫn còn lúng túng khi viết đơn này. Bài viết dưới đây sẽ đưa đến mẫu đơn xin chuyển đảng chính thức mới nhất.

Lễ kết nạp Đảng viên mới và chuyển Đảng chính thức

1. Quy trình, thủ tục xét công nhận Đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức

don-xin-chuyen-dang-chinh-thuc

Trước khi được viết đơn xin chuyển đảng chính thức thì Đảng viên cần phải trai quan các bước sau:

Bước 1. Phải có Giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng đảng viên mới.

Đảng viên dự bị phải học lớp bồi dưỡng đảng viên mới, được trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện hoặc cấp ủy có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.

Bước 2. Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị.

Sau 12 tháng, kể từ ngày chi bộ làm lễ kết nạp, đảng viên dự bị viết bản tự kiểm điểm đề nghị chi bộ xét, công nhận đảng viên chính thức. Nội dung kiểm điểm phải nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm phải nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm về thực hiện nhiệm vụ đảng viên và biện pháp khắc phục, tồn tại.

Bước 3. Nhận xét của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ.

Đảng viên được phân công giúp đỡ viết bản nhận xét, nội dung nhận xét cần nêu rõ ưu khuyết điểm về lập trường tư tưởng, đạo đức, lối sống và mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao của đảng viên dự bị, báo cáo chi bộ.

Xem Thêm  Hướng dẫn viết mẫu đơn đề nghị đo lại đất

Bước 4. Nhận xét của tổ chức đoàn thể đối với đảng viên dự bị.

Phạm vị, hình thức tổ chức và thủ tục lấy ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể đối với đảng viên dự bị được tiến hành ở nơi công tác và nơi ở (cư trú). Chi ủy có đảng viên dự bị sinh hoạt, tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể đối với đảng viên dự bị, kèm theo ý kiến của từng tổ chức đoàn thể, báo cáo chi bộ.

Bước 5. Nghị quyết của chi bộ đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận đảng viên chính thức.

Nội dung và cách tiến hành: Chi bộ xem xét các thủ tục cần có của đảng viên dự bị và tiến hành họp chi bộ xét, nếu được hai phần ba số đảng viên chính thức trở lên tán thành chuyển đảng chính thức, thì chi bộ ra nghị quyết đề nghị cấp trên xem xét, ra quyết định. Nghị quyết phải làm rõ kết luận của chi bộ về ý thực giác ngộ, ưu, khuyết điểm về phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực công tác, quan hệ quần chúng, … của đảng viên dự bị, số đảng viên chính thức tiến hành, không tán thành, lý do không tán thành.

Xem Thêm  Hướng dẫn làm đơn xin chuyển trường

Bước 6. Tính tuổi đảng.

Tuổi Đảng được bắt đầu tính từ ngày quyết định công nhận đảng viên chính thức.

Bước 7. Thủ tục công nhận đảng viên chính thức tại chi bộ nơi sinh hoạt đảng tạm thời.

Khi hết thời gian dự, chi bộ nơi sinh hoạt tạm thời của đảng viên dự bị thực hiện các thủ tục quy định (các mục nêu trên) gửi về chi bộ nơi đảng viên sinh hoạt chính thức theo quy định. Khi có quyết định của cấp ủy có thẩm quyền chính thức, chi bộ nơi đảng viên sinh hoạt chính thức công bố quyết định trong hội nghị chi bộ; thông báo cho đảng viên và tổ chức đảng nơi đảng viên sinh hoạt tạm thời biết.

2. Mẫu đơn xin chuyển đảng chính thức

don-xin-chuyen-dang-chinh-thuc

Để thuận lợi hơn trong quá trình viết đơn xin chuyển Đảng chính thức. Hiện nay nhiều trang web có đăng tải các bài mẫu đơn xin chuyển Đảng chính thức để các bạn tham khảo. Tuy nhiên có quá nhiều thông tin và cách viết đơn khác nhau. Nhằm hạn chế thông tin sai cũng như để tiện lợi hơn bài viết này sẽ cung cấp mẫu đơn xin chuyển đảng chính thức mới nhất.

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ ĐẢNG …………….

……., ngày…tháng…năm…

ĐƠN XIN CHUYỂN ĐẢNG CHÍNH THỨC

Kính gửi: ………………………….

– Tôi tên là: ……………………………………………………………………………………………

– Dân tộc: ……………………… Tôn giáo: ……………………………………………………….

– Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………..

– Nơi sinh: ……………………………………………………………………………………………..

– Nơi ở hiện nay: …………………………………………………………………………………….

– Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………….

– Trình độ chuyên môn: …………………………………………………………………………..

– Ngày vào Đảng: …………………………………………………………………………………..

Xem Thêm  Đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng

Đã qua lớp bồi dưỡng chương trình lý luận chính trị cho Đảng viên mới ngày …………….. tại …………….

Qua nghiên cứu điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam. Được sự giáo dục, bồi dưỡng của chi bộ ……………………… Tôi đã nhận thức được rằng Đảng là lực lượng tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam giác ngộ cách mạng nhất, triệt để nhất. Là tổ chức rộng rãi của những người yêu nước. Mục đích của Đảng là chiến đấu cho Cộng Sản, xây dựng một đất nước giàu đẹp, công bằng, văn minh và hạnh phúc.

Đảng viên là người luôn gương mẫu trong mọi lĩnh vực công tác và chiến đấu. Đảng viên còn là người luôn đưa lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Đảng viên không ham danh vọng, không chuộng hư vọng. Vào Đảng là suốt đời cống hiến sức lực của mình cho nhân dân, cho cách mạng, phấn đấu cho lý tưởng của Đảng quang vinh.

Chính vì vậy tôi viết đơn này đề nghị chi bộ …………, Đảng ủy ……………. chuẩn y cho tôi được vào Đảng chính thức.

Tôi xin hứa nguyện trung thành với mục tiêu và lý tưởng cách mạng của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

……….., ngày…tháng…năm…

 

Người làm đơn

Trên đây là mẫu đơn xin chuyển đảng chính thức. Hy vọng với mẫu đơn này bạn có thể có thêm thông tin cần thiết để hoàn thành đơn xin chuyển đảng chính thức của mình.

Related Posts

Thông Tin tiểu truyện MC Diễm Quỳnh

Mục Lục Bài ViếtLễ kết nạp Đảng viên mới và chuyển Đảng chính thức1. Quy trình, thủ tục xét công nhận Đảng viên dự bị thành đảng…

tin tức tiểu sử Lý Lộ

Mục Lục Bài ViếtLễ kết nạp Đảng viên mới và chuyển Đảng chính thức1. Quy trình, thủ tục xét công nhận Đảng viên dự bị thành đảng…

Thông Tin tiểu truyện MC, Nhà Báo Lại Bắc Hải Đăng.

Mục Lục Bài ViếtLễ kết nạp Đảng viên mới và chuyển Đảng chính thức1. Quy trình, thủ tục xét công nhận Đảng viên dự bị thành đảng…

Thông Tin tiểu truyện MC Anh Tuấn

Mục Lục Bài ViếtLễ kết nạp Đảng viên mới và chuyển Đảng chính thức1. Quy trình, thủ tục xét công nhận Đảng viên dự bị thành đảng…

tin tức tiểu sử Mark Zuckerberg

Mục Lục Bài ViếtLễ kết nạp Đảng viên mới và chuyển Đảng chính thức1. Quy trình, thủ tục xét công nhận Đảng viên dự bị thành đảng…

Thông Tin tiểu truyện MC, Diễn Viên Trường Giang

Mục Lục Bài ViếtLễ kết nạp Đảng viên mới và chuyển Đảng chính thức1. Quy trình, thủ tục xét công nhận Đảng viên dự bị thành đảng…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *