Tiện ích

 

 

Bài Thu Hoạch

bài thu hoạch bdtx module 24 tiểu học

Hướng dẫn cách làm bài thu hoạch bdtx module 24 tiểu học

Uyên Vũ 02/04/20 05:05:04

Bài thu hoạch bdtx module 24 tiểu học hay còn gọi là bồi dưỡng thường xuyên module TH24 là một trong những sản phẩm nhằm đánh giá kết quả học...

cải cách hành chính ở cơ sở

Hướng dẫn viết Bài thu hoạch cải cách hành chính ở cơ sở

Uyên Vũ 02/04/20 04:57:04

Hoạt động cải cách hành chính từ trước đến nay luôn là mối quan tâm hàng đầu của Đảng và Nhà nước, với mục tiêu tìm ra những giải pháp...

bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module 36 tiểu học

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module 36 tiểu học làm như thế nào?

Uyên Vũ 02/04/20 04:48:04

Để nâng cao chất lượng giáo dục, nhà nước đưa ra các quy định về các chương trình bồi dưỡng bắt buộc dành cho cán bộ, giáo viên các cấp....

module 24 thcs

Hướng dẫn làm bài thu hoạch module 24 THCS

Uyên Vũ 02/04/20 04:42:04

Một trong những bước quan trọng sau khi tham gia một chuyên đề, khóa học hay khóa sinh hoạt hay chương trình bồi dưỡng thường xuyên là làm bài thu...

bài thu hoạch nghị quyết hội nghị trung ương 6 khóa 12

Hướng dẫn làm bài thu hoạch nghị quyết trung ương 6 khóa 12

Uyên Vũ 02/04/20 04:30:04

Để giúp các đồng chí đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức hiểu rõ hơn về trách nhiệm cũng như quyền hạn của mình đối với quá trình xây...

bài thu hoạch module 41 tiểu học

Bài thu hoạch module 41 tiểu học – Giáo dục kỹ năng sống

Uyên Vũ 02/04/20 04:21:04

Giáo dục kỹ năng sống là một trong những điều vô cùng quan trọng, sẽ đi theo học sinh suốt cuộc đời. Dưới đây là bài thu hoạch module 41...

bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học

Uyên Vũ 02/04/20 04:10:04

Một trong những hoạt động trong ngành Giáo dục luôn được chú trọng triển khai, đó là tổ chức chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên tiểu học....

bài thu hoạch nghị quyết trung ương khóa xii

Hướng dẫn làm bài thu hoạch học tập nghị quyết trung ương 4 khóa 12

Uyên Vũ 02/04/20 03:59:04

Nghị quyết trung ương 4 khóa 12 là một nghị quyết quan trọng của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam do tổng bí thư Nguyễn Phú...

bài thu hoạch kết quả học tập quán triệt nghị quyết đại hội 12 của đảng

Hướng dẫn làm bài thu hoạch kết quả học tập quán triệt nghị quyết đại hội 12 của Đảng

Uyên Vũ 02/04/20 03:52:04

Như chúng ta đã biết, bài thu hoạch nghị quyết trung ương 7 khóa 12 dành cho Đảng viên là một bài thu hoạch nhằm tổng kết những kết quả...

bài thu hoạch kiến tập sư phạm mầm non

Kinh nghiệm làm bài thu hoạch kiến tập sư phạm bạn nên biết

Uyên Vũ 02/04/20 03:45:04

Trước khi tốt nghiệp sư phạm thì việc các sinh viên cần có khoảng thời gian kiến tập ở các trường mầm non là vô cùng cần thiết. Điều này...