Chào anh em, video này chia sẻ với anh em chi tiết về cách viết sơ yếu lý lịch tự thuật, video này hướng dẫn anh em viết những đoạn cần thiết nhất. còn đoạn thành phần gia đình và thành phần bản thân. Mẫu Sơ yếu lý lịch tự thuật mới nhất năm 2021

Mình thích làm sơ yếu đuối lý lịch để nhập học những trường ĐH, cao đẳng, trung cấp, để làm hồ sơ xin việc, hố sơ thao tác để đến những phường xã công chứng những thông tin ở trên với xác thực ko. Nhưng các bạn chưa xuất hiện mẫu sơ yếu đuối lý lịch để làm. Bạn cũng có thể tuân theo hướng dẫn và tải mẫu sơ yếu đuối lý lịch của công ty chúng tôi như ở về sau chắc khỏe sẽ là mẫu sơ yếu đuối lý lịch tự thuật chuẩn chỉnh nhất  để những chúng ta có thể xem thêm và tiến hành viết sơ yếu đuối lý lịch.

 

Mẫu sơ yếu đuối lý lịch tự thuật siêu chuẩn chỉnh năm 2021

Thời điểm ngày hôm nay trituevietnam.com.vn sẽ hướng dẫn các bạn cách viết mẫu sơ yếu đuối lý lịch tự thuật chuẩn chỉnh nhé !!

Sơ yếu lý lịch tự thuật hay nhất năm 2019

Nội dung chính sơ yếu đuối lý lịch

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Sự sung sướng
——–o0o——-

SƠ YẾU LÝ LỊCH

TỰ THUẬT

Họ và tên: …………………………………………………………………………….Nam, nữ:…………..
Sinh ngày……………tháng…………năm………………………………………………………………….
Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay:…………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Minh chứng thư nhân tổng dân số:………………………………………………Nơi cấp:………………….
Ngày………….tháng………….năm………………………………………………………………………….
Số Điện thoại cảm ứng thông minh liên hệ: Nhà riêng………………………………………….Di động………………………
Lúc cần cung cấp tin cho ai? ở đâu?:…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..

Số hiệu:…………………………….
Ký hiệu:…………………………….

Họ và tên: ………………………………………………………………Bí danh:……………………….
Tên thường gọi:……………………………………………………………………………………………
Sinh ngày…………..tháng………năm…………. Tại:………………………………………………….
Nguyên quán:………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
Nơi đăng ký thường trú hiện nay:………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
Dân tộc bản địa: …………………………………………………..Tôn giáo:………………………………………
Thành phần mái ấm gia đình sau cải cách ruộng đất (hoặc cải tạo công thương nghiệp)…………….
………………………………………………………………………………………………………………….
Thành phần bạn dạng thân hiện nay:………………………………………………………………………….
Trình độ văn hoá:…………………………………………………….. Ngoại ngữ:…………………….
Trình độ tay nghề: ……………………………………………….Quy mô đào tạo và huấn luyện:…………….
Chuyên ngành đào tạo và huấn luyện:……………………………………………………………………………………
Kết nạp Đảng cùng sản Việt Nam ngày………..tháng…………năm………………………………
Nơi kết nạp:…………………………………………………………………………………………………
Ngày vào Đoàn TNCSHCM ngày………..tháng…………năm………………………………………
Nơi kết nạp:…………………………………………………………………………………………………
Tình hình sức khoẻ: …………………………..Cao………………………………………. Khối lượng:…………………… kg
Nghề nghiệp hoặc trình độ tay nghề:………………………………………………………………
Cấp bậc:…………………………………………………………… Lương chính hiện nay:…………..
Ngày nhập ngũ: ……………………………………….Ngày xuất ngũ:………………………………..
Lý do:………………………………………………………………………………………………………….

HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

Họ và tên bố:………………………………………. Tuổi:………………….. Nghề nghiệp……………
Trước cách mệnh Tháng 8 làm gì? Ở đâu?……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu?…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
Từ thời điểm năm 1955 tới nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ rệt tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang làm)
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
Họ và tên mẹ:………………………………………. Tuổi:………………….. Nghề nghiệp………….
Trước cách mệnh Tháng 8 làm gì? Ở đâu?………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu?…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
Từ thời điểm năm 1955 tới nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ rệt tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang làm)
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….

HỌ VÀ TÊN ANH CHỊ EM RUỘT

                                      (Ghi rõ rệt tên, tuổi, chỗ ở, nghề nghiệp và trình độ chính trị của từng người)
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
Họ và tên vợ hoặc ông chồng:………………………………………………………. Tuổi:………………….
Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………………………………..
Nơi thao tác:………………………………………………………………………………………………….
Chỗ ở hiện nay:………………………………………………………………………………………………
Họ và tên những con:
1) ……………………………………………………….Tuổi: ……………………Nghề nghiệp:…………..
2) ……………………………………………………….Tuổi: ……………………Nghề nghiệp:………….
3) ……………………………………………………….Tuổi: ……………………Nghề nghiệp:………….
4) ……………………………………………………….Tuổi: ……………………Nghề nghiệp:…………..
5) ……………………………………………………….Tuổi: ……………………Nghề nghiệp:……………

                                               QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN

Từ thời điểm tháng năm
tới tháng năm

Làm công tác gì?

Ở đâu?

Giữ chức vụ gì?

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Khen thưởng:………………………………………………………………………………………………..
Kỷ luật:………………………………………………………………………………………………………..

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam kết những lời khai trên là đúng sự thực và phụ trách về những lời khai đó. Nếu sau này cơ quan với thẩm quyền phát hiện vấn đề gì ko đúng. Tôi xin chấp hành phương pháp xử lý theo quy định./.

Xác nhận của Thủ trưởng Cơ quan,                                                    ……………,ngày……tháng……năm……
Xí nghiệp, Quản trị Ủy Ban Nhân Dân Xã, Phường                                                                       Người khai ký tên
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….

Sơ yếu đuối lý lịch tự thuật hay nhất năm 2019 tại trên đây

Trên trên đây là mẫu sơ yếu đuối lý lịch tự thuật chuẩn chỉnh nhất và được nhiều hiệu sách sử dụng nhất nên chúng ta có thể trọn vẹn yên tâm về những nội dung được đề cập ở trên. Chắc khỏe sẽ không còn làm các bạn phải gặp phải những vấn đề ko đáng với lúc làm sơ yếu đuối lý lịch. Vì như thế nội dung và hình thức của mẫu sơ yếu đuối lý lịch trên được cập nhập thông thông tư tiên tiến nhất của cục tư pháp vừa các bạn hàng. Hẹn tái ngộ chúng ta ở những nội dung bài viết tiếp theo cùng với trituevietnam.com.vn