Biên bản kiểm điểm đảng viên trong sinh hoạt Đảng theo quy định mẫu mới

Biên bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng theo quy định mẫu mới 2019 form chuẩn chỉnh đề ra trong năm này được người đảng viên kết thúc gửi tới Chi ủy chi bộ và Đảng ủy. Nội dung cơ bạn dạng trong bạn dạng tự kiểm điểm Đảng viên này nêu rõ ràng những thông tin liên quan về tên tuổi, quê quán, ngày vào Đảng, chức danh, nơi làm việc và công tác sinh hoạt hiện tại,…Đồng thời cùng lúc cũng phải tự nhận xét, nhìn nhận bạn dạng thân trên một vài phương diện là đạo đức, tư tưởng, lối sống chính thức với thích ứng hay chưa. Tải về cách viết bạn dạng kiểm điểm đảng viên xin chuyển sinh hoạt Đảng ngay thời điểm ngày hôm nay để trình lên trên trải qua, gật đầu xem xét lời ý kiến đề xuất đúng chuẩn thuyết phục này.

Nào hãy cùng trituevietnam.com.vn Shop chúng tôi tìm hiểu thêm qua mẫu bạn dạng kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng tiên tiến nhất và nội dung rõ ràng của bạn dạng tự kiểm điểm Đảng viên phía bên dưới phía trên nhé!

    1. Mẫu bạn dạng kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng mới hay nhất 2019

Bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng theo quy định mẫu mới 2019

  • 2. Nội dung cơ bạn dạng của bạn dạng kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng rõ ràng nhất

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………………, ngày …. tháng…. năm…….

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM 

Kính gửi: – Chi uỷ chi bộ…………………..
– Đảng uỷ………………………….

Tên tôi là:……………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày……. tháng……. năm……………

Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………………………………………

Vào Đảng Cùng sản Việt Nam ngày………. tháng…….. năm………………………………………

Tại chi bộ:…………………………………………………………………………………………………….

Chính thức ngày:…………………………………………. tại chi bộ:…………………………………..

Hiện vẫn đang làm việc và công tác và sinh hoạt tại chi bộ:…………………………………………………………..

Địa thế căn cứ tiêu chuẩn chỉnh, trọng trách của người đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau:

1. Về tư tưởng chính trị

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Về đạo đức, lối sống

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Về tiến hành trọng trách được giao

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Về tổ chức kỷ luật

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Về khuyết điểm

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Trên phía trên là bạn dạng tự kiểm điểm của tôi trong quy trình sinh hoạt đảng tại Chi bộ, Đảng bộ. Nay do tôi xin được chuyển sinh hoạt đảng tới chi bộ………………………, đảng bộ…………………………….

Kính mong chi ủy chi bộ, Đảng ủy ……………………………………….. tạo tham dự cho tôi được chuyển sinh hoạt đảng tới đơn vị mới.

Tôi xin hứa luôn luôn phấn đấu tiến hành tốt trọng trách đảng viên, xứng danh là người đảng viên Đảng Cùng sản Việt Nam.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký và ghi rõ ràng họ tên)

NHẬN XÉT CỦA CHI UỶ CHI BỘ

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………., ngày……tháng……năm……..
              T/M CHI ỦY
                  BÍ THƯ

ĐẢNG UỶ ………………………………………………… XÁC NHẬN
Chữ ký đồng chí:……………………………………………………………………………………………..

        ……………., ngày…… tháng…… năm……..
T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ

Tải về mẫu bạn dạng kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng file.PDF Tại Phía trên

Tải về mẫu bạn dạng kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng file.DOC Tại Phía trên

Các bạn vừa cùng Shop chúng tôi tìm hiểu thêm tìm đọc mẫu bạn dạng kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng theo quy định mới 2019, nếu như có nhu yếu cần viết bạn dạng tự kiểm điểm đảng viên theo nội dung này thì nên tải thời gian nhanh về để thuận tiện cho mọi làm việc và công tác sau này. Phiên bản kiểm điểm đảng viên xin chuyển sinh hoạt Đảng này cũng nằm trong hồ sơ văn bản báo cáo tổng kết làm việc và công tác Đảng và sinh hoạt đoàn hội trong một thời hạn dài. Chúc các bạn tải về thành công. Nhấn lượt thích và share ngay nội dung bài viết này của trituevietnam.com.vn nhé!

You might like

About the Author: Dola

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *