Những cuốn sách hay về ngoại giao

15 quyển sách xuất sắc với kiến thức cơ bản về hệ thống quan hệ quốc tế nói chung và ngoại giao nói riêng. Những cuốn sách hay về ngoại giao này phân tích sâu vào diễn biến thực tế trên thế giới và Việt Nam, từ đó dự báo xu hướng phát triển và đưa ra các giải pháp chính sách cho công tác ngoại giao của đất nước. Hãy cùng trituevietnam tìm hiểu nhé

Đàm phán ngoại giao: Những vấn đề cơ bản

Đàm phán ngoại giao là một công việc phức tạp. Để thành công trong đàm phán, người đại diện quốc gia cần hiểu rõ bản chất của quá trình đàm phán cũng như chiến lược, kỹ năng đàm phán ngoại giao. Mặc dù đã có nhiều sách về đàm phán thông thường, nhưng cho đến nay, chưa có cuốn sách nào chuyên về đàm phán ngoại giao ở Việt Nam. Vì vậy, cuốn sách này là một nỗ lực đầu tiên về chủ đề này.

Cuốn sách này là kết quả của việc tập hợp và chắt lọc từ nhiều nguồn khác nhau, cùng với kinh nghiệm cá nhân của tác giả trong hơn 40 năm công tác ngoại giao. Là một trong  những cuốn sách hay về ngoại giao

nhung-cuon-sach-hay-ve-ngoai-giao
Đàm phán ngoại giao: Những vấn đề cơ bản

Lịch sử quan hệ quốc tế

Cuốn sách này hiện thực lịch sử quan hệ quốc tế kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến thập kỷ đầu tiên của thiên niên kỷ mới, sách gồm 6 phần:

 • Phần một: Sự hình thành hệ thống song cực (1945 – 1953) 
 • Phần hai: Những mâu thuẫn của hệ thống song cực: chiến lược tiến công và hòa bình (1953 – 1962) 
 • Phần ba: Giai đoạn đầu tiên của tình trạng ổn định trong thế đối đầu: Làm dịu tình hình và ổn định hệ thống thế giới (1962 – 1975) 
 • Phần bốn: Giai đoạn thứ hai của tình trạng ổn định trong thế đối đầu 
 • Phần năm: Sự sụp đổ của hệ thống song cực (1985-1996) 
 • Phần sáu: Sự hình thành thế giới một cực (1996 – 2008) 

Là một trong  những cuốn sách hay về ngoại giao

nhung-cuon-sach-hay-ve-ngoai-giao
Lịch sử quan hệ quốc tế

Ngoại giao toàn diện Việt Nam trong thời kỳ hội nhập

Cuốn sách này tập hợp các bài viết, phát biểu, phỏng vấn về việc triển khai đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam, cũng như công tác xây dựng ngành ngoại giao của đồng chí Phạm Gia Khiêm. Cuốn sách không chỉ là tài liệu quan trọng cho các cán bộ nghiên cứu, giảng dạy, học tập và làm công tác đối ngoại, mà còn dành cho những người quan tâm đến lịch sử ngoại giao của Việt Nam giai đoạn 2006-2011. Là một trong  những cuốn sách hay về ngoại giao

Cuốn sách gồm 5 chương chính:

 • Chương I: Ngoại giao chính trị 
 • Chương II: Ngoại giao kinh tế – nhiệm vụ trọng tâm của ngoại giao trong thời kỳ hội nhập 
 • Chương III: Ngoại giao văn hóa và thông tin đối ngoại 
 • Chương IV: Công tác về cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài 
 • Chương V: Công tác xây dựng ngành. Gợi ý
nhung-cuon-sach-hay-ve-ngoai-giao
Ngoại giao toàn diện Việt Nam trong thời kỳ hội nhập

Một Số Vấn Đề Lý Luận Quan Hệ Quốc Tế Dưới Góc Nhìn Lịch Sử

Cuốn sách tập trung vào quan hệ quốc tế từ góc độ lý thuyết, xác định xu hướng và tìm hiểu điều kiện tương tác giữa các chủ thể, dự báo hành vi và phản ứng của họ trong quan hệ quốc tế, …

Cuốn sách cũng phân tích một số vấn đề lý thuyết cơ bản về hệ thống quốc tế, như nhận thức về hệ thống quốc tế, các yếu tố tạo nên hệ thống quốc tế và khái niệm hệ thống quốc tế, các khái niệm về quyền lực, lý thuyết quyền lực, chạy đua vũ trang, nguyên nhân chiến tranh, quản trị toàn cầu, … Đồng thời, sách cũng phân tích những lý thuyết và khái niệm mới như chính trị xanh, lý thuyết phụ thuộc, phân định khu vực, … để độc giả suy ngẫm về sự biến đổi không ngừng của thế giới toàn cầu hóa ngày nay. Là một trong  những cuốn sách hay về ngoại giao

nhung-cuon-sach-hay-ve-ngoai-giao

Lý Thường Kiệt Lịch Sử Ngoại Giao Và Tông Giáo Triều Lý

Từ đời Tần, mỗi khi có một triều đại thống nhất Trung Quốc, họ đã có ý định chiếm các nước nhỏ xung quanh. Tần có Nhâm Hiêu, Triệu Đà; Hán có Lộ Bác Đức đều đã đạt được mục đích là tiêu diệt những triều đại nắm quyền ở nước Việt.

Sau đó, trong giai đoạn độc lập hoàn toàn của nước ta, việc xâm lăng bắt đầu từ triều đại Tống, dưới triều Tống Thái Tông, tướng Tống cho rằng đất Việt dễ dàng, đã coi thường chúng ta nên thất bại hoàn toàn trước tay Lê Hoàn.

Lần thứ hai, dưới triều Tống Thần Tông, vua Tống và tướng Vương An Thạch quá tự tin, vì vậy đã có chuẩn bị cẩn thận và đầy đủ: quân đông hơn mười vạn, chuẩn bị một năm, tướng tá xuất sắc, kế hoạch chi tiết từng phần.

Thật ra, nếu lúc đó nước ta đã trở thành châu quốc của Tống. May mắn! Đúng lúc đó, đã có một người xuất chúng, có tư duy chính trị, biết giải quyết vấn đề nhân tâm, có tài năng khai thác cơ hội, có kinh nghiệm lãnh đạo quân đội, chỉ huy quân đội.

nhung-cuon-sach-hay-ve-ngoai-giao
Lý Thường Kiệt.

Ngoại giao giữa Việt Nam và các nước phương Tây dưới triều Nguyễn (1802 – 1858)

Từ lâu đến nay, các vấn đề liên quan đến triều Nguyễn luôn thu hút sự chú ý đông đảo từ các học giả trong và ngoài nước. Đặc biệt, trong lĩnh vực ngoại giao, những đóng góp và hạn chế của triều Nguyễn trong quá trình xây dựng đất nước trong nửa đầu thế kỷ XIX (1802-1858) đã đặt ra nhiều vấn đề thời sự và khía cạnh khoa học trong nghiên cứu lịch sử nói chung và lịch sử ngoại giao nói riêng. Trước đây cũng đã có nhiều công trình đề cập đến các vấn đề chính sách đối ngoại dưới triều Nguyễn, quan hệ của triều Nguyễn với các nước, nhưng cho đến nay chưa có một công trình nào đề cập đầy đủ và toàn diện về những vấn đề liên quan đến chính sách đối ngoại của triều Nguyễn trong quan hệ với các nước phương Tây.

Cuốn sách Ngoại giao giữa Việt Nam và các nước phương Tây dưới triều Nguyễn (1802-1858) đã khôi phục lại hình ảnh lịch sử ngoại giao của Việt Nam trong thời kỳ này và nâng cao hiểu biết về vai trò của Việt Nam trên bảng quốc tế trong nửa đầu thế kỷ XIX. Là một trong  những cuốn sách hay về ngoại giao

nhung-cuon-sach-hay-ve-ngoai-giao

Vận động hành lang của Israel và chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ

Cuốn sách tập trung vào ảnh hưởng của nhóm vận động hành lang của Israel đến chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ và tác động của nó đến lợi ích của cả hai nước, gồm hai phần chính:

Phần I: Hoa Kỳ, Israel và nhóm vận động, từ Chương 1 đến Chương 6.

Phần II: Hoạt động của nhóm vận động Israel, từ Chương 7 đến Chương 11.

Là một trong  những cuốn sách hay về ngoại giao

nhung-cuon-sach-hay-ve-ngoai-giao

Di sản Hồ Chí Minh – Chúng tôi học làm ngoại giao với Bác Hồ

Tác giả là một trong những cán bộ ngoại giao đầu tiên của Việt Nam. Từ những cuộc gặp gỡ với Bác Hồ, tác giả đã viết ra 14 câu chuyện nhỏ, kể lại những bài học quý giá mà họ rút ra trong quá trình học làm ngoại giao với Bác Hồ.

nhung-cuon-sach-hay-ve-ngoai-giao

Chuyện nghề, Chuyện nghiệp ngoại giao

Như tác giả đã nêu trong Lời tựa, “Chuyện nghề, Chuyện nghiệp ngoại giao” không nhằm mục đích viết về “lịch sử” hoặc “giáo trình” về ngoại giao Việt Nam, cũng không phải là một bút ký, mà chỉ muốn thông qua những câu chuyện về con người thật, công việc thật, những hoạt động mà chúng tôi đã tham gia và những sự kiện mà chúng tôi đã chứng kiến. Điều này giúp mọi người hiểu rõ hơn về những vui buồn, khó khăn và sự cố gắng của những người làm ngoại giao. Đồng thời, chúng tôi mong rằng qua cuốn sách này, thế hệ sau có thể tìm thấy được những điều hữu ích. Tuy nhiên, tôi muốn nhấn mạnh rằng, những câu chuyện trong sách chỉ được kể lại bởi một số người. Mặc dù chúng có sự đa dạng vì mỗi người có góc nhìn, vị trí, lĩnh vực và khu vực khác nhau, nhưng vẫn chưa thể tạo nên một bức tranh toàn diện về nghề ngoại giao. Hơn nữa, đôi khi bạn đọc có thể nhận thấy những nhận xét, đánh giá này kia, nhưng đó chỉ là những cảm nhận cá nhân, hoàn toàn không phải là những đánh giá tổng quan hay triết lý sâu sắc về nghề nghiệp. Là một trong  những cuốn sách hay về ngoại giao

Bằng cách kể chuyện đơn giản, đôi khi hài hước, thông qua những trải nghiệm nghề nghiệp đa dạng của mỗi người, tác giả cuốn sách “Chuyện nghề, Chuyện nghiệp ngoại giao” đã kể lại những câu chuyện có thật trong quá trình hoạt động ngoại giao của mình. Cuốn sách không chỉ mang lại nhiều kiến thức hữu ích cho các nhà ngoại giao trẻ mà còn giúp bạn đọc khám phá thêm về những yếu tố “bếp núc” của nghề ngoại giao. Đúng như nhà thơ Việt Phương đã viết trong lời giới thiệu, cuốn sách là một lời mời chia sẻ với “những câu chuyện nhỏ, nhưng to lớn. Nhẹ nhàng mà sâu sắc. Hóm hỉnh mà nghiêm túc. Tự nhiên mà tinh tế. Nề nếp mà sáng tạo”.

nhung-cuon-sach-hay-ve-ngoai-giao

Ngoại giao Trung Quốc

Cuốn sách này là một tài liệu ngắn gọn, có tính tổng quan cao, giúp độc giả có cái nhìn tổng quát về ngoại giao Trung Quốc, dành cho những người quan tâm đến một đất nước có văn hóa đa dạng và kinh tế đứng thứ hai thế giới.

nhung-cuon-sach-hay-ve-ngoai-giao

Nhà Ngoại Giao Kể Chuyện

Xem giá bán Sau khi nghỉ hưu (năm 1998), với vốn kiến thức và những kinh nghiệm công việc quý báu, nhà ngoại giao Võ Anh Tuấn vẫn tiếp tục đóng góp cho lĩnh vực ngoại giao. Dựa trên các tư liệu lưu trữ từ khi làm việc, ông đã xây dựng và xuất bản một số cuốn sách chuyên đề về ngoại giao như: Phong trào Không liên kết (1999), Hệ thống Liên hợp quốc (2004), Lễ tân ngoại giao thực hành (2018), Mặt trận ngoại giao miền Nam Việt Nam trong cuộc chiến chống Mỹ, cứu nước (Nxb. Phương Đông, 2017)…

Cuốn sách Nhà ngoại giao kể chuyện được tái bản bởi Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, dựa trên những trải nghiệm, cảm xúc và sự kiện đặc biệt mà ông trải qua trong thời gian công tác của mình, đồng thời cũng là một chặng đường quan trọng của ngành ngoại giao Việt Nam. Đối với người đọc, đặc biệt là những người làm công tác ngoại giao, cuốn sách này cung cấp những kinh nghiệm công tác hữu ích và giúp hiểu thêm về những khoảnh khắc lịch sử liên quan đến công tác ngoại giao đất nước. Tác giả cũng dành một phần để viết về các hoạt động khuyến học sôi động trong hơn 20 năm (sau khi nghỉ hưu) nhằm tri ân đồng bào đã giúp đỡ giáo viên và học sinh của ngành Giáo dục Nam Bộ trong cuộc chiến kháng chiến trước đây.

nhung-cuon-sach-hay-ve-ngoai-giao

Vài Ngón Nghề Ngoại Giao

Ngoại giao không chỉ là một nghề mà còn là một khoa học và một nghệ thuật. Cuốn sách này đi sâu vào phân tích chín kỹ năng cơ bản, quan trọng trong công việc ngoại giao: nghiên cứu, đàm phán, xử lý tình huống, ngoại giao đa phương, ngoại giao phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, công tác thông tin báo chí, lễ tân ngoại giao, soạn thảo văn bản, văn kiện, phát biểu ngoại giao. Cuốn sách được coi là “phẩm nang gối đầu giường” cho những người làm công tác ngoại giao cũng như tất cả những người muốn nâng cao kỹ năng đàm phán ngoại giao trong công việc và cuộc sống.

nhung-cuon-sach-hay-ve-ngoai-giao

Thuật ngữ quan hệ quốc tế

Cuốn sách này gồm 100 thuật ngữ quan hệ quốc tế quan trọng liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, chính trị, tư tưởng, pháp luật, ngoại giao, được biên soạn, chắt lọc, tổng hợp từ nhiều nguồn tài liệu, từ các nguồn trong và ngoài nước.

nhung-cuon-sach-hay-ve-ngoai-giao

Ngoại giao đa phương trong hệ thống quan hệ quốc tế đương đại

Xem giá bán Vào thế kỷ XXI, con người đã chứng kiến sự thay đổi nhanh chóng và sâu sắc của tình hình thế giới và khu vực. Nhiều vấn đề mang tính toàn cầu đã thúc đẩy mối quan hệ tương quan giữa các quốc gia. Do đó, ngoại giao đa phương ngày càng khẳng định mình là một công cụ ngoại giao hiệu quả để giải quyết những vấn đề đa quốc gia, liên khu vực và toàn cầu.

Cuốn sách Ngoại giao đa phương trong hệ thống quan hệ quốc tế đương đại được biên soạn nhằm cung cấp tư liệu tham khảo cho nghiên cứu về ngoại giao đa phương, xu hướng và thực tế phát triển của kênh ngoại giao này trong những năm tới.

nhung-cuon-sach-hay-ve-ngoai-giao

Lễ tân ngoại giao thực hành

Ngày nay, trong tình hình mới, để phát triển đất nước, hoạt động ngoại giao đặt ra nhiều vấn đề mới, đòi hỏi ứng xử đúng đắn để đảm bảo lợi ích quốc gia và tăng cường tình hữu nghị quốc tế. Đến nay, sau hơn 30 năm từ khi đổi mới, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 187 quốc gia và quan hệ kinh tế với hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam là thành viên tích cực của hầu hết các cơ chế đa phương quan trọng, có quan hệ và liên kết kinh tế sâu rộng với hầu hết các đối tác hàng đầu trên thế giới.

Cuốn sách Lễ tân ngoại giao thực hành do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tái bản cung cấp một số quy định, phong tục tập quán quốc tế và quốc gia liên quan đến lễ tân ngoại giao trong hoạt động ngoại giao, nhằm giúp những người quan tâm đến hoạt động ngoại giao tham khảo và tìm hiểu.

nhung-cuon-sach-hay-ve-ngoai-giao

FAQ – Những vấn đề liên quan

Cuốn sách nào phân tích sâu về ngoại giao và đưa ra những giải pháp chính sách cho công tác ngoại giao của Việt Nam?

Cuốn “Cuốn sách về ngoại giao toàn diện Việt Nam trong thời kỳ hội nhập” phân tích sâu về ngoại giao và đưa ra các giải pháp chính sách cho công tác ngoại giao của Việt Nam.

Cuốn sách nào tập trung vào lịch sử quan hệ quốc tế của thế giới và Việt Nam?

Cuốn sách “Lịch sử quan hệ quốc tế” tập trung vào lịch sử quan hệ quốc tế của thế giới và Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến thập kỷ đầu tiên của thiên niên kỷ mới.

Cuốn sách nào giúp độc giả hiểu rõ về các vấn đề lý thuyết và kiến thức căn bản về hệ thống quốc tế?

Cuốn sách “Một số vấn đề lý thuyết quan hệ quốc tế dưới góc nhìn lịch sử” giúp độc giả hiểu rõ về các vấn đề lý thuyết và kiến thức căn bản về hệ thống quốc tế.

Trên đây là danh sách Những cuốn sách hay về ngoại giao, mỗi cuốn có phân loại và nội dung riêng biệt. Các cuốn sách không chỉ mang lại kiến thức cơ bản về hệ thống quan hệ quốc tế mà còn phân tích sâu vào diễn biến thực tế trên thế giới và Việt Nam, đưa ra các giải pháp chính sách cho công tác ngoại giao của đất nước. Đọc sách về ngoại giao giúp chúng ta hiểu rõ về quy trình đàm phán quốc tế, lịch sử quan hệ quốc tế và công việc ngoại giao của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.

 

Related Posts

nhung-cuon-sach-nen-doc-o-tuoi-18

Những cuốn sách nên đọc ở tuổi 18 giúp thay đổi cuộc đời bạn

Mục Lục Bài ViếtĐàm phán ngoại giao: Những vấn đề cơ bảnLịch sử quan hệ quốc tếNgoại giao toàn diện Việt Nam trong thời kỳ hội nhậpMột…

nhung-cuon-sach-nen-doc-o-tuoi-17

Những cuốn sách nên đọc ở tuổi 17 giúp định hướng tương lai

Mục Lục Bài ViếtĐàm phán ngoại giao: Những vấn đề cơ bảnLịch sử quan hệ quốc tếNgoại giao toàn diện Việt Nam trong thời kỳ hội nhậpMột…

nhung-cuon-sach-ve-tam-ly-toi-pham

Những cuốn sách về tâm lý tội phạm hay nhất hiện nay năm 2023

Mục Lục Bài ViếtĐàm phán ngoại giao: Những vấn đề cơ bảnLịch sử quan hệ quốc tếNgoại giao toàn diện Việt Nam trong thời kỳ hội nhậpMột…

nhung-cuon-sach-ve-lich-su-the-gioi

Những Cuốn Sách về Lịch Sử Thế Giới Đáng Đọc Nhất 2023

Mục Lục Bài ViếtĐàm phán ngoại giao: Những vấn đề cơ bảnLịch sử quan hệ quốc tếNgoại giao toàn diện Việt Nam trong thời kỳ hội nhậpMột…

nha-gia-kim

Review Sách Nhà Giả Kim – Động lực để theo đuổi ước mơ

Mục Lục Bài ViếtĐàm phán ngoại giao: Những vấn đề cơ bảnLịch sử quan hệ quốc tếNgoại giao toàn diện Việt Nam trong thời kỳ hội nhậpMột…

nhung-cuon-sach-nen-doc-truoc-tuoi-35

Những cuốn sách nên đọc trước tuổi 35 để thấy an yên và hạnh phúc

Mục Lục Bài ViếtĐàm phán ngoại giao: Những vấn đề cơ bảnLịch sử quan hệ quốc tếNgoại giao toàn diện Việt Nam trong thời kỳ hội nhậpMột…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *