Nhiệm vụ của phó bí thư chi bộ cần thực hiện

Có lẽ không ai trong chúng ta còn xa lạ với cụm từ Phó Bí thư chi bộ. Nhất là đối với các bạn đang nằm trong đội ngũ của Đảng. Đây cũng là một chức vụ rất quan trọng giúp cho Chi bộ ngày càng hoạt động vững mạnh. Vậy bạn đã hiểu nhiệm vụ của phó bí thư chi bộ là gì chưa? Cùng tìm hiểu rõ hơn qua bài viết dưới đây nhé.

1. Chức danh phó bí thư chi bộ được bầu khi nào?

Đối với những chi bộ có ít Đảng viên. Cụ thể là dưới 9 Đảng viên thì không nhất thiết phải bầu phó bí thư chi bộ. Tùy theo nhu cầu của chi bộ có thể bầu hoặc không. Còn đối với những chi bộ có từ 9 Đảng viên trở lên thì bắt buộc phải bầu chức danh này. Chính vì vậy chúng ta thường thấy ở một số tổ chức Đảng không có chức danh phó bí thư chi bộ.nhiệm vụ của phó bí thư chi bộ

Chức danh này thường do các đồng chí Chi ủy viên hoặc các đồng chí Đảng viên của chi bộ thực hiện. Và được bầu cử tại Đại hội cơ sở. Nếu chi bộ tiến hành bầu cử lần 1 nhưng không đồng chí nào đủ số phiếu để đảm nhận chức danh này. Thì có thể tiến hành bầu lần 2 và lần 3. Khi bầu đến lần thứ 3 vẫn không thành công thì cấp ủy cấp trên sẽ chỉ định một đồng chí đảm nhiệm chức danh này.

2. Nhiệm vụ của phó bí thư chi bộ là gì?

Nhiệm vụ của phó bí thư chi bộ là giúp việc cho Bí thư chi bộ. Thay mặt bí thư chi bộ thực hiện những nhiệm vụ liên quan đến hoạt động của Đảng và hoạt động kinh tế xã hội khác. Cụ thể như sau:

Phụ trách công tác kiểm tra, công tác giám sát, công tác kỷ luật Đảng viên, công tác đối với các đoàn thể, công tác tuyên truyền giáo dục cho Đảng viên và quần chúng. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này đòi hỏi người phó bí thư chi bộ phải có tư tưởng vững vàng, kiên định đi theo đường lối của Đảng. Phải nắm chắc tất cả các văn bản, nghị quyết của Đảng và nhà nước, các quy định điều lệ Đảng, nhiệm vụ của người Đảng viên. Phải am hiểu và có kiến thức ở tất cả các lĩnh vực chính trị, xã hội. Phải linh hoạt và nhạy bén.

Thực hiện xây dựng kế hoạch hoạt động của chi bộ, đôn đốc các đảng viên tự xây dựng kế hoạch thực hiện, tổ chức kiểm tra theo định kỳ. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này người phó bí thư chi bộ cần phải đạt được kỹ năng về lập kế hoạch, kỹ năng đánh giá.

Thực hiện chủ trì các cuộc họp với chi bộ, họp thay khi bí thư chi bộ vắng mặt. Hoặc khi bí thư chi bộ ủy quyền. Đồng thời phải chịu trách nhiệm với chi bộ trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Thực hiện soạn thảo văn bản, lập báo cáo về các chương trình được phụ trách. Chịu trách nhiệm về các văn bản và báo cáo đó. Để thực hiện được nhiệm vụ này đòi hỏi phải có kỹ năng về tin học, công nghệ thông tin, kỹ năng soạn văn bản, kỹ năng lập báo cáo.

Để hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ của phó bí thư chi bộ, phải có chuyên môn năng lực và phẩm chất đạo đức tốt. Có sự uy tín trong cộng đồng và là tấm gương sáng mẫu mực cho các đảng viên và quần chúng noi theo.

3. Phó bí thư chi bộ cần giữ các mối quan hệ như thế nào?

3.1. Mối quan hệ với đảng bộ cơ sởnhiệm vụ của phó bí thư chi bộ

Phó Bí thư Chi bộ chịu sự lãnh chỉ đạo của Đảng bộ cơ sở. Do vậy phó bí thư chi bộ phải phục tùng và chịu sự chỉ đạo của Đảng bộ. Tích cực xây dựng và đóng góp cho Đảng bộ ngày càng vững mạnh.

3.2. Mối quan hệ với các ban, ngành  đoàn thể

Đối với các ban, ngành, đoàn thể thì giữa người phó bí thư chi bộ và trưởng các ban, ngành, đoàn thể có liên quan với nhau về trách nhiệm. Chi bộ có trách nhiệm lãnh đạo các ban ngành đoàn thể hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao.

Các đồng chí trưởng ban, ngành, đoàn thể có trách nhiệm thực hiện theo Nghị quyết của chi bộ. Chịu sự giám sát của chi bộ. Có trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt động, những thuận lợi, khó khăn và vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ. Đề xuất những ý kiến để thực hiện tốt các hoạt động. Còn chi bộ phải tạo điều kiện để các ban ngành đoàn thể hoàn thành được nhiệm vụ. Phải có trách nhiệm thảo luận để đưa ra nghị quyết Thống Nhất thực hiện.

Người phó bí thư chi bộ phải nắm được các nhiệm vụ cơ bản mà các ban, ngành, đoàn thể phải thực hiện. Để từ đó mới có phương pháp chỉ đạo và kịp thời uốn nắn nếu các đoàn thể thực hiện sai.

3.3. Đối với chính quyền địa phương

Chi bộ cũng có mối quan hệ mật thiết với chính quyền nơi cư trú. Đồng thời phải tạo mối quan hệ tốt đối với các đơn vị có công chức và Đảng viên tham gia công tác. Điều này giúp cho việc thực quản lý Đảng viên được dễ dàng.

Để mối quan hệ này được tốt, đòi hỏi người phó bí thư chi bộ phải có tinh thần hợp tác, đoàn kết.

Trên đây là những thông tin liên quan đến nhiệm vụ của phó bí thư chi bộ. Để trở thành một người lãnh đạo giỏi thì cần rất nhiều yếu tố. Trong đó quan trọng nhất là phẩm chất chính trị, đạo đức và tri thức.

Xem Thêm  Công tác xây dựng Đảng bao gồm những nội dung và nhiệm vụ gì?

You might like

About the Author: Uyên Vũ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *