Nhiệm vụ của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức do Đảng Cộng sản Việt Nam và Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đây là tổ chức được xem là cánh tay nối dài của Đảng của Nhà nước Việt Nam ta. Vậy chức năng, nhiệm vụ của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là gì ?. Hãy cùng nhau tìm hiểu về vấn đề thông qua bài viết dưới đây.

1. Hoàn cảnh ra đời của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minhnhiệm vụ của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ra đời trong bối cảnh lịch sử hết sức đặc biệt. Từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 3 năm 1931, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 2, Trung ương Đảng đã dành một phần quan trọng để bàn về công tác thanh niên, đặt ra vấn đề “… tổ chức ra Thanh niên cộng sản đoàn là nhiệm vụ để thâu phục một bộ phận quan trọng của vô sản giai cấp, là một vấn đề cần thiết mà Đảng phải giải quyết”, chủ trương thống nhất các tổ chức thanh niên thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương, nhằm thu hút thanh niên phấn đấu cho lý tưởng cộng sản chủ nghĩa.

2. Tên gọi của Đoàn qua các thời kỳ

Từ ngày 26 tháng 3 năm 1931, Đoàn đã có 7 lần đổi tên để phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng. Tên gọi của Đoàn qua các thời kỳ như sau:

  • Từ ngày 26 tháng 3 năm 1931 đến năm 1936, tên gọi của Đoàn là Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương.
  • Từ năm 1937 đến năm 1939, tên gọi của Đoàn là Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương.
  • Từ tháng 11 năm 1939 đến năm 1941, tên gọi của Đoàn là Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương.
  • Từ tháng 5 năm 1941 đến năm 1956, tên gọi của Đoàn là Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam.
  • Từ ngày 25 tháng 10 năm 1956 đến năm 1970, tên gọi của Đoàn là Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam.
  • Từ tháng 2 năm 1970 đến tháng 11 năm 1976, tên gọi của Đoàn là Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh.
  • Từ tháng 12 năm 1976 đến nay, tên gọi của Đoàn là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

3. Mục đích lý tưởng của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

4. Chức năng nhiệm vụ của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

4.1. Chức năng của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Đoàn có 3 chức năng sau:

Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, Nhà nước và các ngành. Đoàn luôn xác định nhiệm vụ của mình là đội quân xung kích cách mạng tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, Mặt trận và là người kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của Bác Hồ.nhiệm vụ của đoàn thanh niên cộng sản HCM

Đoàn là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên: Tạo môi trường đưa thanh niên vào các hoạt động giúp họ rèn luyện và phát triển nhân cách, năng lực của người lao động mới phù hợp với yêu cầu của xã hội hiện nay.

Đoàn là người đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tuổi trẻ, phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.  Chức năng này khẳng định rõ tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ chí Minh là tổ chức của thanh niên, vị thành niên.

4.2. Nhiệm vụ của Đoàn thanh niên

Nhiệm vụ của Đoàn thanh niên bao gồm 3 nhiệm vụ chính sau:

Đại diện, chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Tổ chức hoạt động tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu nhi nhằm góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị.

 Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể, các tổ chức kinh tế- xã hội làm tốt công tác thanh niên, tích cực chăm lo xây dựng Đoàn, xây dựng các hội của thanh niên và Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền.

5. Nhiệm vụ của Đoàn viên Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Là một đoàn viên trong Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, mỗi đoàn viên thực hiện các nhiệm vụ sau:

Luôn luôn phấn đấu vì lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Đoàn và các Nghị quyết của Đoàn, chăm lo xây dựng tổ chức đoàn.

Gương mẫu chấp hành và vận động thanh niên thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền.

Liên hệ mật thiết với thanh niên, tích cực xây dựng Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh; giúp đỡ thanh niên và đội viên trở thành đoàn viên.

Tóm lại, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh với nguyên tắc tập trung dân chủ đã ngày càng cho thấy vai trò của mình bằng cách thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh để cống hiến cho Đảng cho nhà nước cho nhân dân ta.

Xem Thêm  Công việc của một kế toán kho bạn bắt buộc phải biết

Related Posts

Những kiểu tóc sang trọng để đi đám cưới 2021 kiểu mới lạ xinh đẹp

Mục Lục Bài Viết1. Hoàn cảnh ra đời của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh2. Tên gọi của Đoàn qua các thời kỳ3. Mục đích…

Tổng hợp kiểu tóc ngắn tuyệt đẹp nhất 2020 của ca sỹ Minh Hằng

Mục Lục Bài Viết1. Hoàn cảnh ra đời của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh2. Tên gọi của Đoàn qua các thời kỳ3. Mục đích…

Những câu thả thính bá đạo và khó đỡ nhất của “hội chị em ế” trên Facebook

Mục Lục Bài Viết1. Hoàn cảnh ra đời của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh2. Tên gọi của Đoàn qua các thời kỳ3. Mục đích…

Những mẫu hình xăm nhỏ trẻ trung ở cổ tay vai và gáy cho mình nữ đơn thuần thương

Mục Lục Bài Viết1. Hoàn cảnh ra đời của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh2. Tên gọi của Đoàn qua các thời kỳ3. Mục đích…

Những kiểu tóc búi cô dâu sang trọng ngọt ngào và lãng mạn nhất cho ngày cưới

Mục Lục Bài Viết1. Hoàn cảnh ra đời của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh2. Tên gọi của Đoàn qua các thời kỳ3. Mục đích…

Những kiểu tóc nam siêu ngầu của Seung Hun khiến cho phái nữ siêu lòng

Mục Lục Bài Viết1. Hoàn cảnh ra đời của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh2. Tên gọi của Đoàn qua các thời kỳ3. Mục đích…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *