Tìm hiểu nhiệm vụ của bộ phận marketing

Bất kỳ một doanh nghiệp nào dù doanh nghiệp đó nhỏ hay lớn đến đâu thì đều cần đến bộ phận marketing. Bộ phận marketing cùng với các bộ phận khác trong doanh nghiệp như nhân sự, kế toán, phát triển kế hoạch và nghiên cứu sản phẩm,… tạo nên một thể thống nhất đưa doanh nghiệp đi lên. Liệu rằng bạn đã hiểu rõ về nhiệm vụ của bộ phận marketing hay những thông tin liên quan đến bộ phận này. Hãy theo dõi bài viết dưới đây để có thêm câu trả lời nhé.

1. Bộ phận marketing là gì ?

Trước khi tìm hiểu về nhiệm vụ của bộ phận marketing hãy cùng nhau giải đáp câu hỏi “Bộ phận marketing là gì ?” Bộ phận marketing là bộ phận được thành lập nhằm thực hiện những hoạt động từ hình thành ý tưởng cho đến việc triển khai sản xuất và đưa sản phẩm ra thị trường đến tay người tiêu dùng. Có thể hiểu bộ phận marketing là cầu nối giữa bên trong và bên ngoài, giữa sản phẩm và khách hàng, giữa thuộc tính của sản phẩm và nhu cầu khách hàng.

nhiệm vụ của bộ phận marketing
marketing là gì

2. Cấu trúc bộ phận marketing như thế nào?

Tùy thuộc vào nhu cầu của mỗi doanh nghiệp mà xây dựng cấu trúc bộ phận marketing sẽ khác nhau. Tuy nhiên nguyên tắc chung khi quyết định thành lập bộ phận này đó là là phải căn cứ theo công việc cần triển khai để sắp xếp người phụ trách sao cho đạt hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Một bộ phận marketing có cấu trúc đơn giản thường có những thành phần sau: Trường bộ phận marketing; Nhân viên Design; Nhân viên Content; Nhân viên kỹ thuật quảng cáo; Nhân viên SEO. Mỗi một thành phần trong bộ phận marketing sẽ đảm nhận những trọng trách riêng để nhằm hoàn thành nhiệm vụ của bộ phận đồng thời thúc đẩy hoạt động trong doanh nghiệp.

3. Nhiệm vụ của bộ phận marketing là gì?

Cũng giống như các bộ phận khác trong doanh nghiệp, bộ phận này sẽ đảm nhận những nhiệm vụ riêng nhằm thực hiện nhiệm vụ của marketing đề ra. Thông thường, nhiệm vụ của bộ phận marketing sẽ có 6 nhiệm vụ chính sau:

3.1. Nghiên cứu xác lập chiến lược marketing

Nhiệm vụ này yêu cầu xác lập chiến lược marketing và marketing hỗn hợp, lập kế hoạch marketing và chương trình hoạt động marketing của doanh nghiệp.

3.2. Nghiên cứu dự báo thị trường

Đây là nhiệm vụ yêu cầu bộ phận thu thập thông tin thị trường để xác định nhu cầu thị trường, thị trường mục tiêu, thị trường mới. Xác định phạm vi thị trường cho những sản phẩm hiện tại và dự báo nhu cầu của sản phẩm hàng hóa mới, hướng tiêu thụ sản phẩm, bán hàng, nghiên cứu xu hướng phát triển của khối lượng và cơ cấu nhu cầu, xác định những đặc thù của các khu vực và các đoạn của thị trường.

3.3. Nghiên cứu sản phẩm và tổ chức triển khai chương trình phát triển sản phẩm mới

Theo Philip Kotler và Gary Armstrong, quá trình phát triển sản phẩm mới sẽ trải qua 8 bước từ hình thành ý tưởng, sàng lọc ý tưởng, phát triển và thử nghiệm mô hình sản phẩm, ước tính lợi nhuận, phát triển chiến lược marketing, phát triển sản phẩm, thử nghiệm thị trường và bước cuối cùng là thương mại hóa sản phẩm.nhiệm vụ của bộ phận marketing

Trong nhiệm vụ này còn đặt ra yêu cầu phân tích mức độ chấp nhận của thị trường đối với sản phẩm hiện tại của doanh nghiệp, lập chương trình nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, cải tiến, hoàn thiện sản phẩm hiện tại,… Chỉ ra hướng phát triển sản phẩm trong tương lai, xác định khả năng tiêu thụ sản phẩm mới, đề xuất những kiến nghị về chế tạo sản xuất sản phẩm mới, đề ra chính sách chủng loại sản phẩm hợp lý, nghiên cứu hoàn thiện bao gói sản phẩm.

3.4. Nghiên cứu tổ chức phân phối sản phẩm

Nhiệm vụ này yêu cầu bộ phận marketing thực hiện các hoạt động nghiên cứu các kiểu kênh phân phối, thiết lập hệ thống (mạng lưới) phân phối sản phẩm, xác định các mối quan hệ về sở hữu, về lợi ích, về hợp tác, về thông tin trong hệ thống phân phối, các địa điểm tiêu thụ sản phẩm, bán hàng, tuyển chọn nhân viên bán hàng, tổ chức các kho tàng và các phương tiện, bảo quản sản phẩm hàng hoá,…

3.5. Nghiên cứu giá cả

Giá cả là một yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng đến số lượng sản phẩm bán ra cũng như doanh thu cho doanh nghiệp. Chính vì thế nhiệm vụ nghiên cứu giá cả sẽ được giao cho bộ phận marketing. Bộ phận này bằng chuyên môn của mình sẽ tiến hành kiểm soát các yếu tố chi phí. Phân tích sự biến đổi của chi phí cố định và chi phí biến đổi trong mối quan hệ với khối lượng sản phẩm sản xuất ra. Xây dựng các mức giá dự kiến, tiến hành phân tích hoà vốn để chỉ ra những sản phẩm có triển vọng tiêu thụ nhất. Làm giá phân biệt để khai thác tối ưu các đoạn của thị trường.

3.6. Nghiên cứu các biện pháp yểm trợ marketing

Để hoạt động đưa sản phẩm tới tay khách hàng có hiệu quả thì bộ phận marketing cần phải xây dựng chương trình tuyên truyền quảng cáo, khuếch trương sản phẩm, xúc tiến bán hàng,… Tuyên truyền quảng cáo về sản phẩm hàng hoá và về doanh nghiệp, đánh giá tác dụng của quảng cáo, lựa chọn các phương tiện của quảng cáo, tổ chức triển lãm, hội chợ, hội nghị khách hàng,…

Bộ phận Marketing là phần không thể thiếu trong bất kỳ doanh nghiệp nào. Đây chính là  nhân tố then chốt góp phần thúc đẩy sản phẩm đến tay khách hàng và tăng doanh thu cho doanh nghiệp. Hy vọng rằng bạn đã hình dung ra được nhiệm vụ của bộ phận marketing thông qua bài viết trên.

Xem Thêm  Nội dung 6 nhiệm vụ trọng tâm của hội phụ nữ

You might like

About the Author: Uyên Vũ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *