Chúng ta đang thao tác làm việc tại một nhà hàng và doanh nghiệp nhưng cảm thấy công việc chưa thích phù hợp với mình lắm cho nên muốn xin nghỉ việc. Chúng ta đã làm đơn xin nghỉ việc và trình lên quý nhà hàng chờ xét duyện lúc quý nhà hàng cảm thấy đơn xin nghỉ việc của chúng ta đã phù hợp thì sẽ ra quyết định thôi việc cho mình. Mẫu quyết định thôi việc của công ty có file đính kèm 

 

Nếu như bạn là người quản lí ở một doanh nghiệp bạn cũng có thể tìm hiểu thêm mẫu quyết định thôi việc tiên tiến nhất 2019 của big. Phía trên khỏe mạnh sẽ là mẫu quyết định thôi việc được những nhà hàng ưu thích nhấtHôm nay trituevietnam.com.vn sẽ cùng các bạn tìm hiểu mẫu quyết định thôi việc tiên tiến nhất 2019 nhé !!

Mẫu quyết định thôi việc mới nhất 2019

Nội dung chính mẫu quyết định thôi việc tiên tiến nhất 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Niềm sung sướng
———————

QUYẾT ĐỊNH

V/v cho thôi việc

GIÁM ĐỐC CÔNG TY Trách Nhiệm Hữu Hạn/CỔ PHẦN …..

– Địa thế căn cứ Bộ Luật Lao lực;
– Hợp đồng lao lực đã ký kết ngày …………………………………………………………………….
– Xét Đơn xin nghỉ việc của Ông (Bà) ………………………………………………………………
  QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Nay cho Ông (Bà) giữ chức vụ được nghỉ việc Tính từ lúc ngày……………………………
……………………..……………………………………………………………………………………..
Điều 2: Ông (Bà) ……………………….và những Ông (Bà) phó giám đốc hành chính, và những cơ quan mang liên quan phụ trách thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:                                                                                                                     Giám đốc    
Như điều 2;                                                                                                                (Ký tên, đóng dấu)

Lưu hồ sơ;

Mẫu quyết định thôi việc tiên tiến nhất 2019 tại trên đây

Trên trên đây là mẫu quyết định thôi việc tiên tiến nhất 2019 mà trituevietnam.com.vn hướng dẫn cho mình để bạn cũng có thể tìm hiểu thêm và tuân theo hướng dẫn để làm ra một mẫu quyết định thôi việc. Lúc làm ra quyết định thôi việc giữa người lao lực và người tiêu dùng lao lực sẽ cam kết ngã ngũ hợp đồng trong khoảng chừng thời hạn như đã định ở trên quyết định. Hẹn tái ngộ chúng ta ở những nội dung bài viết tiếp theo cùng với trituevietnam.com.vn