Mẫu biên bản tự nhận xét nhận định và đánh giá cán bộ và công nhân viên chức nhà nước mới nhất

Nào hãy cùng nhau  phân tích qua mẫu phiên bản nhận xét nhận định và đánh giá cán bộ, khu dã ngoại công viên chức nhà nước và tìm hiểu thêm nội dung rõ ràng và cụ thể phiên bản tự nhận xét thành viên ở thời điểm cuối năm hay nhất phía dưới trên đây nhé!

    1. Mẫu phiên bản tự nhận xét nhận định và đánh giá cán bộ và khu dã ngoại công viên chức nhà nước tiên tiến nhất

Mẫu bản tự nhận xét đánh giá cán bộ & công viên chức nhà nước mới nhất 2019

  • 2. Nội dung rõ ràng và cụ thể phiên bản tự nhận xét nhận định và đánh giá cán bộ và công chức, viên chức

Mẫu 1:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Sự sung sướng
——————————–

BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

Họ và tên cán bộ, công chức, viên chức: ……………………………..Mã số:…………………….

Chức vụ:………………………………………………….Ngạch bậc lương:……………………………

Đơn vị làm việc và công tác:…………………………………………………………………………………………….

I. TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC TU DƯỠNG RÈN LUYỆN

1. Chấp hành chính sách, pháp lý của Nhà nước:

…………………………………………………………………………………………………………………..

2. Kết quả làm việc và công tác theo nghĩa vụ và trách nhiệm trọng trách được phân công

(Ngoài việc tự nhận xét về kết quả làm việc và công tác theo nghĩa vụ và trách nhiệm, trọng trách được phân công, cán bộ, công chức, viên chức là lãnh đạo, vận hành cần tự nhận xét về năng lượng lãnh đạo, vận hành; kết quả sinh hoạt của đơn vị được giao lãnh đạo, vận hành; năng lượng tập hợp, đoàn kết quần chúng)

…………………………………………………………………………………………………………………..

3. Tinh thần kỷ luật:

………………………………………………………………………………………………………………….

4. Tinh thần phối hợp trong làm việc và công tác:

………………………………………………………………………………………………………………….

5. Tính trung thực trong làm việc và công tác:

………………………………………………………………………………………………………………….

6. Lối sống đạo đức:

………………………………………………………………………………………………………………….

7. Tinh thần học tập nâng cao trình độ:

…………………………………………………………………………………………………………………

8. Tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân:

………………………………………………………………………………………………………………….

II. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC TU DƯỠNG RÈN LUYỆN

a) Xong xuôi xuất sắc trọng trách;

b) Xong xuôi trọng trách;

c) Ko kết thúc trọng trách.

                                                                                 Ngày….. tháng….. năm……

                                                                               Người tự nhận xét

                                                                              (Ký tên)

II. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ:

(Ghi tóm tắt ý kiến nhận xét, nhận định và đánh giá của tập thể).

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

III. KẾT QUẢ TỔNG HỢP ĐỂ XẾP LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC:

(Phần này do Thủ trưởng trực tiếp ghi).

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

STT

Nội dung

Xếp loại

Ghi chú

1

Chấp hành chính sách pháp lý của Nhà nước

2

Kết quả làm việc và công tác

3

Tinh thần kỷ luật

4

Tinh thần phối hợp trong làm việc và công tác

5

Tính trung thực trong làm việc và công tác

6

Lối sống đạo đức

7

Tinh thần học tập nâng cao trình độ

8

Tinh thần thái độ phục vụ nhân dân

9

Năng lượng, lãnh đạo vận hành

Kết luận: ……………………………………………………………………………………………………

                                               Ngày….. tháng…. năm….
                                          Thủ trưởng trực tiếp nhận định và đánh giá

                                           (Ký tên, ghi rõ ràng họ tên)

Mẫu 2:

PHÒNG DGvàamp;ĐT HUYỆN …………

TRƯỜNG ……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Sự sung sướng
——————-

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC

Năm:…………

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………..

Chức danh nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………

Đơn vị làm việc và công tác: ………………………………………………………………………………………..

Hạng chức danh nghề nghiệp: ……………………. Bậc: ……………….. Hệ số lương: …….

I. Tự nhận định và đánh giá kết quả làm việc và công tác, tu dưỡng, rèn luyện của viên chức.

1. Kết quả tiến hành công việc hoặc trọng trách theo hợp đồng thao tác làm việc đã ký kết.

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

2. Việc tiến hành quy định về đạo đức nghề nghiệp.

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc tiến hành quy tắc ứng xử của viên chức.

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

4.Việc thực hiễn nhiệm vụ khác của viên chức

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

5. Năng lượng lãnh đạo, vận hành, điều hành và tổ chức tiến hành trọng trách.

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

6. Kết quả sinh hoạt của đơn vị được giao vận hành, phụ trách.

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

II. Tự nhận định và đánh giá, phân loại của viên chức

1. Đánh giá và thẩm định ưu điểm, nhược điểm

– Ưu điểm:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

– Nhược điểm:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

2. Phân loại nhận định và đánh giá: ………………………………………………………………………………….

………………, ngày…..tháng…..năm……
Viên chức tự nhận định và đánh giá

III. Ý kiến của tập thể đơn vị và lãnh đạo trực tiếp vận hành viên chức.

1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức làm việc và công tác:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp vận hành viên chức:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

 

………………, ngày……..tháng……….năm……..
Thủ trưởng trực tiếp nhận định và đánh giá
(Ký, ghi rõ ràng họ tên)

IV. Kết quả nhận định và đánh giá, phân loại viên chức của cấp với thẩm quyền.

1. Nhận xét ưu, nhược điểm

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

2. Kết quả nhận định và đánh giá, phân loại viên chức:

(Phân loại nhận định và đánh giá theo một trong những 4 mức sau: Xong xuôi xuất sắc trọng trách, kết thúc tốt trọng trách, kết thúc trọng trách, ko kết thúc trọng trách)

………………………………………………………………………………………………………………

………….., ngày…..tháng…..năm……
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ ràng họ tên)

Tải về mẫu phiên bản tự nhận xét nhận định và đánh giá cán bộ khu dã ngoại công viên chức file.PDF Tại Phía trên

Tải về mẫu phiên bản tự nhận xét nhận định và đánh giá cán bộ khu dã ngoại công viên chức file.DOC Tại Phía trên

Trên trên đây là mẫu phiên bản tự nhận xét nhận định và đánh giá cán bộ và khu dã ngoại công viên chức nhà nước tiên tiến nhất theo quy định đề ra mà Cửa Hàng chúng tôi muốn gửi tới cho những các bạn fan hâm mộ tiện tìm hiểu thêm tải miễn phí về sử dụng ngay. Phiên bản nhận xét nhận định và đánh giá cán bộ khu dã ngoại công viên chức này là biểu mẫu quan trọng giành riêng cho những người dân đang sinh hoạt trong khối nhà nước. Chúc các bạn tải về thành công phiên bản tự nhận xét nhận định và đánh giá thành viên này. Hãy ủng hộ kênh tin tức hot nhất trong thời gian ngày của bằng phương pháp nhấn nút lượt thích và share phía dưới nhé!

Related Posts

TOP những câu nói khiến cho chàng yêu bạn say đắm hơn nữa và không thể rời xa

Mục Lục Bài Viết1. Mẫu phiên bản tự nhận xét nhận định và đánh giá cán bộ và khu dã ngoại công viên chức nhà nước tiên…

Tiểu sử ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân và những scandal lớn nhỏ trong sự nghiệp

Mục Lục Bài Viết1. Mẫu phiên bản tự nhận xét nhận định và đánh giá cán bộ và khu dã ngoại công viên chức nhà nước tiên…

Những chú gà chọi gà chiến nổi tiếng nhất Việt Nam đáng giá bạc tỷ

Mục Lục Bài Viết1. Mẫu phiên bản tự nhận xét nhận định và đánh giá cán bộ và khu dã ngoại công viên chức nhà nước tiên…

Tiểu sử nhóm Uni5 và nghi vấn đạo nhái bạn có biết?

Mục Lục Bài Viết1. Mẫu phiên bản tự nhận xét nhận định và đánh giá cán bộ và khu dã ngoại công viên chức nhà nước tiên…

Người đồng bóng là gì? Thế nào gọi là người có tính đồng bóng?

Mục Lục Bài Viết1. Mẫu phiên bản tự nhận xét nhận định và đánh giá cán bộ và khu dã ngoại công viên chức nhà nước tiên…

Mẫu hợp đồng thử việc hay chuẩn và mới nhất hiện nay

Mục Lục Bài Viết1. Mẫu phiên bản tự nhận xét nhận định và đánh giá cán bộ và khu dã ngoại công viên chức nhà nước tiên…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *