Mẫu phiên bản kiểm điểm giành cho công chức chính nhất năm 2019

Thời điểm hôm nay trituevietnam.com.vn sẽ cùng chúng ta tìm hiểu về phong thái viết mẫu phiên bản kiểm điểm giành cho công chức chính hay nhất năm 2019

Mẫu bản kiểm điểm công chức chính

Nội dung cách viết mẫu phiên bản kiểm điểm giành cho công chức chính hay nhất năm 2019

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -Tự do – Niềm sung sướng
——–***——-

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
Năm……..

Kính gửi:……………………………………………………….

Tên tôi là:………………………………………………………………………………………………………………….
Sinh Ngày:…………………………………………………………………………………………………………………
Chức vụ:……………………………………………………………………………………………………………………
Đơn vị làm việc và công tác:…………………………………………………………………………………………………………
Nay tôi viết phiên bản kiểm điểm xin tự thẩm định và đánh giá quy trình làm việc và công tác của tôi trong năm qua như sau:
1- PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG:
– Tôi luôn luôn giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, viết nói và tuân theo đúng quan điểm, đường lối nghị quyết chính sách của Đảng, pháp lý trong phòng nước quy định.
– Chấp hành tốt nội quy, quy định của ngành, của trường đề ra. Tiến hành tốt quy chế dân chủ trong
– Luôn luôn tu dưỡng phẩm chất đạo đức, sở hữu lối sống giản dị lành mạnh, hòa đồng với mọi người.
– Thẳng thắn trung thực trong phê và tự phê bình, sở hữu tinh thần đoàn kết tương trợ giúp sức đồng nghiệp và nhân dân.
2- CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ:
– Tôi luôn luôn luôn luôn gương mẫu trong mọi công việc,sở hữu tinh thần học tập nâng cao trình độ kinh nghiệm tay nghề nghiệp vụ.
– Phối phối kết hợp ngặt nghèo với những đồng chí trong chỉ huy, điều hành tốt công việc của .
– Tổ chức tốt ngày hội ngày lễ, những trào lưu văn hóa truyền thống, văn nghệ sôi sục tham gia vào những trào lưu của ngành, của địa phương tổ chức.
3- TỰ ĐÁNH GIÁ:
 Ưu điểm:
Trong năm qua, tôi luôn luôn nỗ lực cố gắng triển khai mọi trách nhiệm được giao.
Chấp hành tốt làm việc và công tác kinh nghiệm tay nghề, giữ mối đoàn kết xây dựng ngày càng vững mạnh.
Nhược điểm:
Trong làm việc và công tác chỉ huy còn tồn tại sơ suất, thiếu cương quyết.
* Tự xếp loại:.
Trên phía trên là phiên bản kiểm điểm tự thẩm định và đánh giá, xếp loại quy trình làm việc và công tác của tôi trong năm
Kính mong sự giúp sức của tập thể cán bộ và chúng ta đồng nghiệp trong để phiên bản thân tôi được hoàn thiện hơn và triển khai tốt hơn mọi công việc trong năm tới.

Tôi xin trân trọng cảm ơn !

……………..,ngày….tháng ….năm………..
Người viết

 

Mẫu phiên bản kiểm điểm giành cho công chức chính nhất năm 2019. Tại phía trên 

Trên phía trên, trituevietnam.com.vn đã ra mắt tới chúng ta cách viết mẫu phiên bản kiểm điểm giành cho công chức chính nhất năm 2019 chắc rằng nó sẽ giúp cho bạn trong việc tổng kết những gì đã sinh hoạt trong năm qua một cách rất đầy đủ và đúng chuẩn. Không chỉ thế, mẫu phiên bản kiểm điểm giành cho công chức chính nhất năm 2019 giúp người vận hành của người tiêu dùng nhận xét một cách đúng chuẩn về năng lượng của người tiêu dùng trong năm vừa qua.