Mẫu hợp đồng mua bán ủy quyền quyền sử dụng đất & sở hữu nhà ở thông thường

Nào hãy cùng trituevietnam.com.vn tìm hiểu thêm mẫu giấy ủy quyền quyền sử dụng đất và nhà ở tiên tiến nhất ở đây nhé.

 

1. Mẫu hợp đồng sắm bán ủy quyền quyền sử dụng đất và sở hữu nhà

Mẫu hợp đồng mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất & sở hữu nhà ở thông dụng

Mẫu hợp đồng sắm bán nhà đất đất tiên tiến nhất

2. Nội dung mẫu hợp đồng sắm bán ủy quyền quyền sử dụng đất và sở hữu nhà

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Sự sung sướng
———o0o———

HỢP ĐỒNG MUA BÁN CHUYỂN NHƯỢNG
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ SỞ HỮU NHÀ

Thời điểm ngày hôm nay, ngày……..tháng…….năm…………..

Tại:………………………………………………………………………………………………………….

Công ty chúng tôi gồm:

I/ BÊN BÁN/CHUYỂN NHƯỢNG (sau phía trên gọi tắt Bên A):

Ông chồng: Ông………………………………………………………………….Sinh vào năm ………………..

CMND số………………………………………Do…………………..Cấp ngày ……………………….

Đăng ký tạm trú tại :………………………………………………………………………………………

Và vợ: Bà……………………………………………………………………Sinh vào năm …………………

CMND số……………………………………..Do………………………Cấp ngày …………………….

Đăng ký tạm trú tại :………………………………………………………………………………………

II/ BÊN MUA/NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (sau phía trên gọi tắt Bên B):

Ông chồng: Ông…………………………………………………………………Sinh vào năm …………………..

CMND số………………………………………Do…………………………………Cấp ngày ………….

Đăng ký tạm trú tại :……………………………………………………………………………………….

Và vợ: Bà……………………………………………………………………Sinh vào năm ………………….

CMND số……………………………………..Do…………………………………Cấp ngày …………..

Đăng ký tạm trú tại :……………………………………………………………………………………….

Hai phía thoả thuận, tự nguyện cùng nhau lập và ký bạn dạng hợp đồng này để tiến hành việc sắm bán ủy quyền quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở với những quy chế sau:

ĐIỀU 1: ĐẶC ĐIỂM ĐẤT, NHÀ Ở ĐƯỢC MUA BÁN CHUYỂN NHƯỢNG

1. Nhà đất sẽ tiến hành ủy quyền là nhà số…………………………………………………………

Nhà đất này thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của ông…………………………………..(Sinh vào năm………………..với CMND số…………………..do ……………….. cấp ngày……………………….). Vợ là Bà ………………….. (Sinh vào năm…………với CMND số …………………..do…………………cấp ngày …………………..), như trên Giấy công nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở.

2. Ngôi nhà số ….. đã được cấp GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở số ……………., hồ sơ gốc số………. do Ủy Ban Nhân Dân quận (huyện) …………………… cấp ngày ……………….

3. Tổng diện tích quy hoạnh đất ở theo sổ là ….m2 và diện tích quy hoạnh mặt bằng xây dựng nhà bê tông là……….m2.

4. Bằng hợp đồng này, Bên bán đồng ý bán đứt, Bên sắm đồng ý sắm đứt toàn bộ diện tích quy hoạnh đất ở và thực trạng nhà ở như đã nói trên và phải tuân thủ theo những yêu cầu / quy định hiện hành về ủy quyền Nhà Đất ở của Nhà nước và Pháp lý.

ĐIỀU 2: GIÁ CẢ, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN VÀ THỜI HẠN THỰC HIỆN

1. Giá buốt sắm bán toàn bộ diện tích quy hoạnh nhà đất ở nói trên đã được hai phía thoả thuận là: …………………..đ. (Ghi bằng chữ:…………………….. đồng Việt Nam chẵn) và ko thay đổi vì như thế bất kể lý do gì.

2. Phương thức thanh toán:

Hai phía (Bên A và Bên B) đã cùng thống nhất sẽ tiến hành việc thanh toán tổng ngân sách sắm bán Nhà đất ở theo 01 đợt, rõ ràng như sau:

* Đợt 1: Giao toàn bộ số tiền là ………………………………đ cho bên Bán.

* Lúc trả tiền sẽ ghi giấy biên nhận do những bên cùng ký xác nhận.

3. Thời hạn tiến hành hợp đồng

* Thanh toán 1 đợt.

* Ngay sau lúc nhận tiền, bên A phải giao lại ngay hợp đồng sắm bán công chứng (đủ số lượng bạn dạng gốc của bên B) và chuyển giao nhà đất ở cho bên B với việc tận mắt chứng kiến của tương đối nhiều nhân chứng.

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CÁC BÊN

1. Trách nhiệm Bên bán:

a/ Lúc mua bán theo bạn dạng hợp đồng này thì diện tích quy hoạnh nhà đất ở nói trên:

* Thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của bên bán;

* Không trở nên tranh chấp về quyền thừa kế, quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất;

* Không trở nên ràng buộc dưới ngẫu nhiên hình thức nào: thế chấp ngân hàng, sắm bán, đổi, tặng cho, cho thuê, cho mượn hoặc kê khai làm vốn của doanh nghiệp;

* Không trở nên ràng buộc bởi bất kể một quyết định nào của cơ quan nhà nước với thẩm quyền để ngăn cản quyền định đoạt của chủ sở hữu, sử dụng nhà đất.

* Bên bán với nhiệm vụ đảm bảo an toàn quyền sở hữu khi đối chiếu với tài sản đó bán ra cho bên sắm không biến thành người thứ ba tranh chấp. Trong trường hợp tài sản bị người thứ ba tranh chấp thì bên bán phải đứng về phía bên mua về để bảo vệ quyền lợi của bên sắm. Nếu quan trọng thì bên bán phải gồng chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên sắm.

b/ Không hề được giữ ngẫu nhiên loại sách vở nào về quyền sở hữu và sử dụng của diện tích quy hoạnh nhà đất ở nói trên;

c/ Bên bán phải giao toàn bộ diện tích quy hoạnh nhà đất đúng như thực trạng nói trên cùng toàn bộ bạn dạng chính sách vở về quyền sở hữu và sử dụng của diện tích quy hoạnh Nhà đất ở này cho Bên sắm.

d/ Bên bán phải với trách nhiệm thanh toán cước phí của tương đối nhiều loại dịch vụ sử dụng trong nhà cho tới thời điểm giao nhà và chuyển giao lại cho bên sắm những loại hồ sơ sách vở với liên quan tới ngôi nhà đất ở được sắm bán (nếu như có), ví dụ như: Thiết kế nhà, giấy phép xây dựng, những sơ đồ hoàn thành công việc của tương đối nhiều đường điện, cấp nước, nước thải, khu công trình ngầm và những hợp đồng sử dụng dịch vụ khác ví như: Điện, nước, điện thoại thông minh…

đ/ Trong thời hạn làm thủ tục chuyển quyền sở hữu – sử dụng cho bên B, thì bên A với trách nhiệm làm những thủ tục ủy quyền, sang tên Giấy công nhận quyền sử dụng đất ở và sở hữu nhà ở cho bên sắm; ví tiền giao dịch thanh toán làm thủ sang tên do bên A chịu.

kinh/ Ko giao sách vở sở hữu nhà đất ở thay mặt đứng tên bên sắm lúc chưa nhận đủ số tiền sót lại.

f/ Tại thời điểm bán đất và nhà ở thì trạng thái sức khoẻ và thần kinh trung ương của tương đối nhiều thành viên bên A là trọn vẹn khoẻ mạnh thông thường.

2. Trách nhiệm Bên sắm:

a/ Kết thúc khá đầy đủ trách nhiệm về tài chính cho bên A đúng thời hạn và đúng theo phương thức đã đạt được thoả thuận nhất trí của tất cả hai phía.

b/ Sở hữu trách nhiệm chi trả ngân sách sang tên sách vở nhà đất ở theo như đúng quy định hiện hành trong phòng nước và pháp lý.

c/ Bên sắm nhà được trao nhà kèm theo hồ sơ về nhà theo như đúng trạng thái do thỏa thuận hợp tác; được yêu cầu bên bán kết thúc những thủ tục sắm bán nhà đất ở trong thời hạn do thỏa thuận hợp tác; được yêu cầu bên bán giao nhà đúng thời hạn; nếu ko giao hoặc chậm giao nhà thì phải bồi thường thiệt hại…

d/ Trong trường hợp nếu người thứ ba với quyền sở hữu một phần hoặc toàn bộ tài sản sắm bán thì bên sắm với quyền hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bên bán bồi thường thiệt hại tương xứng.

ĐIỀU 4: KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

* Hai phía đã tự đọc lại nguyên văn bạn dạng hợp đồng này, đều hiểu, đồng ý chấp thuận toàn bộ những quy chế của hợp đồng và cam kết tiến hành.

* Nếu như có tranh chấp trước tiên sẽ hoà giải thương lượng, nếu ko tự giải quyết và xử lý được sẽ chuyển cơ quan với thẩm quyền giải quyết và xử lý.

* Nếu một trong hai phía đơn phương ngã ngũ hợp đồng với ngẫu nhiên lý do gì thì sẽ phải tiến hành bồi thường, phạt cọc cho bên sót lại theo quy định của pháp lý hiện hành.

Hợp đồng gồm 05 trang, 03 bạn dạng có mức giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bạn dạng, bên làm chứng giữ 01 bạn dạng.

BÊN BÁN BÊN MUA

XÁC NHẬN CỦA NHÂN CHỨNG:

Ngày………tháng……..năm………..

Tại:…………………………………………………………………………………………………………………..

Công ty chúng tôi gồm:

Ông (Bà) ………………………………………………………………………….Sinh vào năm…………………..

CMND số………………………………………… do……………………………cấp ngày ………………….

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………..

Ông (Bà) …………………………………………………………………………..Sinh vào năm………………….

CMND số ……………………………………….. do……………………………cấp ngày ………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………….

Cả hai được ……………………..(bên B) và …………..(bên A) mời làm chứng việc hai phía ký phối hợp đồng.

3. Mẫu 2: Hợp đồng sắm bán ủy quyền quyền sử dụng đất và sở hữu nhà

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Sự sung sướng
——————-

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (1)

(Số: ……………./HĐCNQSDĐ,TSGLĐ)

Thời điểm ngày hôm nay, ngày ……. tháng ……. năm ….., Tại: …………………………………………………..

Công ty chúng tôi gồm với:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A):

a) Trường hợp là thành viên:

Ông/bà: …………………………………….Năm sinh: …………………………………………………

CMND số: ………………………………….Ngày cấp Nơi cấp: ……………………………………..

Hộ khẩu: ……………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………..

Smartphone: ………………………………………………………………………………………………….

Là chủ sở hữu bất tỉnh sản: ………………………………………………………………………….

b) Trường hợp là đồng chủ sở hữu:

Ông/bà: ……………………………………..Năm sinh: ………………………………………………..

CMND số: ………………………….Ngày cấp………………. Nơi cấp………………………………

Hộ khẩu: ……………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………..

Smartphone: ………………………………………………………………………………………………….

Ông/bà: ……………………………… Năm sinh: ………………………………………………………

CMND số: ……………………………Ngày cấp Nơi cấp …………………………………………….

Hộ khẩu: ……………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………..

Smartphone: ………………………………………………………………………………………………….

Là chủ sở hữu bất tỉnh sản: ………………………………………………………………………….

Những chứng từ sở hữu và tìm hiểu thêm về bất tỉnh sản đã được cơ quan với thẩm quyền cấp cho Bên B gồm với:

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B):

Ông/bà: ……………………………… Năm sinh: ………………………………………………………

CMND số: ………………………….. Ngày cấp………………….. Nơi cấp…………………………

Hộ khẩu: ……………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………..

Smartphone: ………………………………………………………………………………………………….

Ông/bà: ……………………………………..Năm sinh: ………………………………………………

CMND số: ……………………………………..Ngày cấp……………… Nơi cấp …………………

Hộ khẩu: …………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………….

Smartphone: ………………………………………………………………………………………………..

Hai phía đồng ý tiến hành việc ủy quyền quyền sử dụng đất và tài sản gắn sát với đất theo những thoả thuận sau phía trên:

ĐIỀU 1: QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHUYỂN NHƯỢNG

1.1. Quyền sử dụng đất

Quyền sử dụng đất của bên A khi đối chiếu với thửa đất theo rõ ràng như sau:

– Thửa đất số: ……………………………………………………………………………………………

– Tờ maps số: ………………………………………………………………………………………….

– Địa chỉ thửa đất: ………………………………………………………………………………………

– Diện tích S: ………………………………………mét vuông (Bằng chữ:……………………………………)

– Hình thức sử dụng: …………………………………………………………………………………..

+ Sử dụng riêng: …………………………………………………………………………………….mét vuông

+ Sử dụng chung: …………………………………………………………………………………..mét vuông

– Mục đích sử dụng: …………………………………………………………………………………..

– Thời hạn sử dụng: ……………………………………………………………………………………

– Nguồn gốc sử dụng: ………………………………………………………………………………….

Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): …………………………………………………

2.2. Tài sản gắn sát với đất là: ……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………

Sách vở về quyền sở hữu tài sản với: ………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

ĐIỀU 2: GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1. Giá buốt ủy quyền quyền sử dụng đất và tài sản gắn sát với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: …………………đồng.
(Bằng chữ: …………………………………………………………………………….đồng Việt Nam).

2.2. Phương thức thanh toán: ………………………………………………………………………..

2.3. Việc thanh toán số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do hai phía tự tiến hành và phụ trách trước pháp lý.

ĐIỀU 3: VIỆC ĐĂNG KÝ TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT VÀ LỆ PHÍ

3.1. Việc đăng ký ủy quyền quyền sử dụng đất và tài sản gắn sát với đất tại cơ quan với thẩm quyền theo quy định của pháp lý do bên A phụ trách tiến hành.

3.2. Lệ phí liên quan đến việc ủy quyền quyền sử dụng đất và tài sản gắn sát với đất theo Hợp đồng này do bên A phụ trách nộp.

ĐIỀU 4: VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

4.1. Bên A với nhiệm vụ giao thửa đất và tài sản gắn sát với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng với sách vở về quyền sử dụng đất, sách vở về quyền sở hữu tài sản gắn sát với đất cho bên B vào thời điểm ……………………………………..

4.2. Bên B với nhiệm vụ tiến hành đăng ký quyền sử dụng đất, đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn sát với đất tại cơ quan với thẩm quyền theo quy định của pháp lý.

ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ

Thuế, lệ phí liên quan tới việc ủy quyền quyền sử dụng đất và tài sản gắn sát với đất theo Hợp đồng này do bên ………………… phụ trách nộp.

ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

6.1. Nhiệm vụ của bên A:

a) Chuyển giao đất, tài sản gắn sát với đất cho bên B đủ diện tích quy hoạnh, đúng hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu, trạng thái đất và tài sản gắn sát với đất như đã thoả thuận;

b) Giao sách vở với liên quan tới quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn sát với đất cho bên B.

6.2. Quyền của bên A:

Bên A với quyền được trao tiền ủy quyền quyền sử dụng đất, tài sản gắn sát với đất; trường hợp bên B chậm trả tiền thì bên A với quyền:

a) Gia hạn để bên B kết thúc nhiệm vụ; nếu quá thời hạn này mà nhiệm vụ vẫn không được kết thúc thì theo yêu cầu của bên A, bên B vẫn phải tiến hành nhiệm vụ và bồi thường thiệt hại;

b) Bên B phải trả lãi khi đối chiếu với số tiền chậm trả theo lãi vay cơ bạn dạng do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn chậm trả tại thời điểm thanh toán.

ĐIỀU 7: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

7.1. Nhiệm vụ của bên B:

a) Trả đủ tiền, đúng thời hạn và đúng phương thức đã thoả thuận cho bên A;

b) Đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn sát với đất theo quy định của pháp lý về đất đai;

c) Bảo vệ quyền của người thứ ba khi đối chiếu với đất ủy quyền;

d) Tiến hành những nhiệm vụ khác theo quy định của pháp lý về đất đai.

7.2. Quyền của bên B:

a) Yêu cầu bên A giao cho mình sách vở với liên quan tới quyền sử dụng đất;

b) Yêu cầu bên A giao đất đủ diện tích quy hoạnh, đúng hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu, trạng thái đất và tài sản gắn sát với đất như đã thoả thuận;

c) Được cấp giấy công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn sát với đất được ủy quyền;

d) Được sử dụng đất, tài sản gắn sát với đất theo như đúng mục đích, đúng thời hạn.

ĐIỀU 8: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quy trình tiến hành Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, những bên cùng nhau thương lượng giải quyết và xử lý trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp ko giải quyết và xử lý được thì một trong hai phía với quyền khởi kiện để yêu cầu toà án với thẩm quyền giải quyết và xử lý theo quy định của pháp lý.

ĐIỀU 9: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B phụ trách trước pháp lý về những lời khẳng định sau phía trên:

9.1. Bên A khẳng định:

a) Những thông tin về nhân thân, về thửa đất và tài sản gắn sát với đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng thực sự;

b) Thửa đất thuộc trường hợp được ủy quyền quyền sử dụng đất theo quy định của pháp lý;

c) Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:

– Thửa đất và tài sản gắn sát với đất không tồn tại tranh chấp;

– Quyền sử dụng đất và những tài sản gắn sát với đất không biến thành kê biên để đảm bảo an toàn thi hành án;

d) Việc giao kết Hợp đồng này trọn vẹn tự nguyện, không biến thành lừa dối, ko bị ép buộc;

kinh) Tiến hành đúng và khá đầy đủ những thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

9.2. Bên B khẳng định:

a) Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng thực sự;

b) Đã xem xét kỹ, biết rõ rệt về thửa đất và tài sản gắn sát với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và những sách vở về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn sát với đất;

c) Việc giao kết Hợp đồng này trọn vẹn tự nguyện, không biến thành lừa dối, ko bị ép buộc;

d) Tiến hành đúng và khá đầy đủ những thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIỀU 10: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

10.1. Hai phía nắm vững quyền, nhiệm vụ và tiện lợi hợp pháp của tớ được thỏa thuận trong hợp đồng này.

10.2. Hai phía đã tự đọc lại hợp đồng này, đã hiểu và đồng ý tất cả những quy chế đã ghi trong hợp đồng.

10.3. Hợp đồng này còn có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày …… tháng ……. năm …… tới ngày …… tháng ….. năm ……

Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bạn dạng, mỗi bên giữ một bạn dạng và có mức giá trị như nhau.

BÊN A
(Ký, điểm chỉ và ghi rõ rệt họ tên)
BÊN B
(Ký, điểm chỉ và ghi rõ rệt họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Thời điểm ngày hôm nay, ngày …….. tháng ………. năm ……….. , tại: ……………………………………

Tôi , Công chứng viên phòng Công chứng số …………. tỉnh (thành phố)………………

CÔNG CHỨNG:

– Hợp đồng ủy quyền quyền sử dụng đất và tài sản gắn sát với đất được giao kết giữa bên A là ………………………………… và bên B là ………………………………………..; những bên đã tự nguyện thoả thuận giao phối hợp đồng;

– Tại thời điểm công chứng, những bên đã giao phối hợp đồng với năng lượng hành vi dân sự thích nghi theo quy định của pháp lý;

– Nội dung thoả thuận của tương đối nhiều bên trong hợp đồng ko vi phạm điều cấm của pháp lý, ko trái đạo đức xã hội;

– ………………………………………………………………………………………………………

– Hợp đồng này được làm thành ………. bạn dạng chính (mỗi bạn dạng chính gồm ……. tờ, ……..trang), giao cho:

+ Bên A …… bạn dạng chính;

+ Bên B ……. bạn dạng chính;

Lưu tại Phòng Công chứng một bạn dạng chính.

Số ………………………….., quyển số …………….TP/CC-SCC/HĐGD.

CÔNG CHỨNG VIÊN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ rệt họ tên)

Ghi chú:

(1) Hợp đồng ủy quyền quyền sử dụng đất, tài sản gắn sát với đất phải được công chứng, xác thực theo quy định tại Điều 689 Luật dân sự năm 2005 và Điều 167 Luật đất đai năm 2013.

Tải về mẫu hợp đồng sắm bán ủy quyền quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở file.PDF Tại Trên đây

Tải về mẫu hợp đồng sắm bán ủy quyền quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở file.DOC Tại Trên đây

Trên phía trên là mẫu hợp đồng sắm bán ủy quyền quyền sử dụng đất và sở hữu thông nhà dụng nhất hiện nay giúp những chúng ta cũng có thể nhanh gọn hợp thức hóa việc sắm bán nhà đất đất theo như đúng quy định của pháp lý. Hy vọng mẫu giấy chuyển nhương và sử dụng đất này sẽ hỗ trợ ích được cho mọi người và hãy luôn luôn sát cánh đồng hành cùng trituevietnam.com.vn để update thêm nhiều thông tin hữu ích nhé.

Related Posts

TOP những câu nói khiến cho chàng yêu bạn say đắm hơn nữa và không thể rời xa

Mục Lục Bài Viết1. Mẫu hợp đồng sắm bán ủy quyền quyền sử dụng đất và sở hữu nhà2. Nội dung mẫu hợp đồng sắm bán ủy…

Tiểu sử ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân và những scandal lớn nhỏ trong sự nghiệp

Mục Lục Bài Viết1. Mẫu hợp đồng sắm bán ủy quyền quyền sử dụng đất và sở hữu nhà2. Nội dung mẫu hợp đồng sắm bán ủy…

Những chú gà chọi gà chiến nổi tiếng nhất Việt Nam đáng giá bạc tỷ

Mục Lục Bài Viết1. Mẫu hợp đồng sắm bán ủy quyền quyền sử dụng đất và sở hữu nhà2. Nội dung mẫu hợp đồng sắm bán ủy…

Tiểu sử nhóm Uni5 và nghi vấn đạo nhái bạn có biết?

Mục Lục Bài Viết1. Mẫu hợp đồng sắm bán ủy quyền quyền sử dụng đất và sở hữu nhà2. Nội dung mẫu hợp đồng sắm bán ủy…

Người đồng bóng là gì? Thế nào gọi là người có tính đồng bóng?

Mục Lục Bài Viết1. Mẫu hợp đồng sắm bán ủy quyền quyền sử dụng đất và sở hữu nhà2. Nội dung mẫu hợp đồng sắm bán ủy…

Mẫu hợp đồng thử việc hay chuẩn và mới nhất hiện nay

Mục Lục Bài Viết1. Mẫu hợp đồng sắm bán ủy quyền quyền sử dụng đất và sở hữu nhà2. Nội dung mẫu hợp đồng sắm bán ủy…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *