Mẫu giấy ủy quyền (giành cho cá nhân) thông dụng nhất hiện nay

Nào hãy cùng trituevietnam.com.vn tìm hiểu thêm mẫu giấy ủy quyền viết tay giữa thành viên với thành viên và doanh nghiệp với thành viên tại đây nhé.

 

1. Mẫu giấy ủy quyền

Mẫu giấy ủy quyền cá nhân thông dụng mới nhất 2019

Bạn thích soạn thảo một mẫu giấy ủy quyền sở hữu nội dung phù phù hợp với từng công việc được ủy quyền, hãy tìm hiểu thêm hướng dẫn cách viết giấy ủy quyền cho phù phù hợp với từng nội dung: giấy ủy quyền thành viên, giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập thành viên, giấy ủy quyền ký sách vở….

2. Nội dung mẫu giấy ủy quyền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Sự sung sướng

—————– o0o —————–

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dành riêng cho thành viên)

– Địa thế căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cùng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

– Địa thế căn cứ vào những văn bạn dạng hiến pháp hiện hành.

……., ngày…… tháng…… năm 20…… ; công ty chúng tôi gồm sở hữu:

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên:………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………….

Số CMND: ……………………………Cấp ngày: ……………………….Nơi cấp:……………………..

Quốc tịch:……………………………………………………………………………………………………..

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: 

Họ tên:…………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………….

Số CMND: ……………………………Cấp ngày: ……………………….Nơi cấp:……………………..

Quốc tịch:………………………………………………………………………………………………………

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

IV. CAM KẾT

– Hai phía cam kết sẽ trọn vẹn phụ trách trước Pháp lý về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai phía tự giải quyết và xử lý.

Giấy ủy quyền trên được lập thành ………. bạn dạng, mỗi bên giữ ……… bạn dạng.

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)
BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

3. Hướng dẫn cách viết Giấy ủy quyền

Cách viết Giấy ủy quyền cũng tương tự những loại đơn từ và sách vở khác, biểu mẫu này cũng khá được bày trang trọng, gồm có những thành phần quốc hiệu, tên loại sách vở, nội dung trình diễn…. Các bạn hãy xem thêm kỹ nội dung về kiểu cách ghi Giấy ủy quyền để tránh nhầm lẫn, sai xót lúc biên soạn sách vở.

Quốc hiệu tiêu ngữ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Sự sung sướng

Tên loại sách vở

GIẤY ỦY QUYỀN + sự việc mà bạn thích ủy quyền

Bên ủy quyền

Họ và tên, sinh vào năm, số CMND, Hộ khẩu thường trú

Bên nhận ủy quyền

Họ và tên, sinh vào năm, số CMND, Hộ khẩu thường trú

Nội dung ủy quyền

Trình diễn toàn bộ nội dung vụ việc ủy quyền, ghi rõ rệt giấy uy quyền này có mức giá trị từ thời điểm ngày …. tới ngày ….. Lúc làm xong văn bạn dạng chúng ta phải làm ít nhất là 03 bạn dạng, hai bên phải mang tới Ủy Ban Nhân Dân cấp xã (Tư Pháp) hoặc Phòng Công chứng để xác nhận chữ ký ủy quyền (nếu giấy ủy quyền giữa những thành viên trong pháp nhân).

Sau này, nếu hai bên sở hữu xẩy ra tranh chấp thì Tòa án sẽ địa thế căn cứ vào văn bạn dạng này mà giải quyết và xử lý.

Tải về mẫu giấy ủy quyền file.PDF Tại Trên đây

Tải về mẫu giấy ủy quyền file.DOC Tại Trên đây

Trên trên đây là mẫu giấy ủy quền thành viên tiên tiến nhất giúp những thành viên, đoàn thể và doanh nghiệp mà thậm chí ủy quyền cho một thành viên nào khác thay amwtj giải quyết và xử lý những vấn đề theo như đúng quy định của pháp lý, đảm bảo quyền lợi cho đôi bên. Hy vọng mẫu đơn ủy quyền này sẽ hỗ trợ ích được cho những chúng ta và hãy luôn luôn sát cánh đồng hành cùng trituevietnam.com.vn để update thêm nhiều thông tin hữu ích nhé.

You might like

About the Author: Dola

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *