Mẫu giấy giới thiệu, mẫu mới nhất giành cho thành viên

Hãy cùng nhau trituevietnam.com.vn xem thêm mẫu giấy giới thiệu theo thông tư 01 tại chỗ này để tìm hiểu cách viết giấy trình làng chuẩn chỉnh nhất nhé.

 

1. Mẫu giấy trình làng số 1

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Sự sung sướng
Số: /GGT- …. (3)…..…. (4)…. , ngày ….. tháng ….. năm 20…

GIẤY GIỚI THIỆU

……………………(2)……………………… trân trọng trình làng:

Ông (bà):……………………………………………………. (5)……………………………………………………..

Chức vụ:…………………………………………………………………………………………………………………

Được cử tới: ………………………………………………(6)……………………………………………………..

Về việc:…………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Đề xuất Quý cơ quan tạo tham dự để ông (bà) mang tên ở trên kết thúc trọng trách.
Giấy này có mức giá trị tới hết ngày…………………………………../.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Lưu: VT.
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

Ghi chú:

  • (1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu như có).
  • (2) Tên cơ quan, tổ chức cho ra đời văn phiên bản (cấp giấy trình làng).
  • (3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức cho ra đời văn phiên bản.
  • (4) Địa danh
  • (5) Họ và tên, chức vụ và đơn vị làm việc và công tác của người được trình làng.
  • (6) Tên cơ quan, tổ chức được trình làng tới thao tác.

2. Mẫu giấy trình làng số 2

Mẫu giấy giới thiệu mới nhất 2019 dành cho cá nhân & công ty

3. Bạn dạng text của Mẫu giấy trình làng giành cho thành viên, nhà hàng

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
Số: …(3)/…
Vv:……………………
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Sự sung sướng
———————–
…………(4) , ngày ……..tháng ….. năm 20.…..

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi:…………………………………………………….

…………………………………(2)…………………………………………………………………………….

Reviews ông, bà (5): …………………….…………………………………………………………

Chức vụ: ………………………………………………………………..……………………………..

Được cử tới (6): ……………………………………………………………………………………..

Về việc: …………………………………………………………………………………………………

Mong …………………………… hỗ trợ ông, bà …………………………………..….. kết thúc trọng trách.

Giấy trình làng
Có mức giá trị hết ngày
……………………
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

 (Ký tên, đóng dấu)

(1) Viết tên cơ quan hoặc tổ chức trình làng.

 4. Cách viết giấy trình làng đúng chuẩn chỉnh

Cách viết giấy trình làng được sử dụng trong những trường hợp sau: Giấy trình làng của trường cho mình đi thực tập, giấy trình làng của nhà hàng cho mình đi làm việc và công tác, thao tác với đối tác… Vậy cách viết giấy giấy trình làng thế nào, hình thức ra sao, tất cả chúng ta cùng tìm hiểu tại chỗ này:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu như có) của người được trình làng, đó cũng đó chính là đơn vị cho ra đời văn phiên bản này.

(2) Tên cơ quan, tổ chức cho ra đời văn phiên bản (cấp giấy trình làng) hoặc người trình làng.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức cho ra đời văn phiên bản.

(4) Địa danh.

(5) Họ và tên, chức vụ và đơn vị làm việc và công tác của người được trình làng.

(6) Tên cơ quan, tổ chức được trình làng.

Tải về mẫu giấy trình làng file.PDF Tại Phía trên

Tải về mẫu giấy trình làng file.PDF Tại Phía trên

Trên phía trên là mẫ giấy trình làng tiên tiến nhất theo thông tư quy định giúp những đơn vị đoàn thể hay những thành viên mà thậm chí viết giấy trình làng theo như đúng quy chuẩn chỉnh lúc muốn liên hệ với một tổ chức, doanh nghiệp nào khác. Hy vọng mẫu giấy trình làng trên phía trên sẽ hỗ trợ ích được cho những các bạn và hãy luôn luôn sát cánh cùng trituevietnam.com.vn để update thêm nhiều thông tin hữu ích nhé.

You might like

About the Author: Dola

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *