Mẫu đơn xin thôi việc hay nhất năm 2019

Nội dung mẫu đơn xin thôi việc hay nhất năm 2019

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Niềm hạnh phúc
——-***——

ĐƠN XIN THÔI VIỆC

Kính gửi: Ban lãnh đạo Nhà hàng ………
Trưởng phòng …………….

Tên tôi là: ……………………………………………………………………………………………………………
Cơ quan thao tác: …………………………………………………………………………………………………
Tôi rất lấy làm tiếc vì như thế sẽ không còn còn thao tác tại Nhà hàng …………. trong thời hạn tới đây. Tôi quyết định nhận vị trí công việc mới để tìm thêm thời cơ phát triển mới, phù phù hợp với trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thao tác của tôi.
Tôi thực sự lấy làm vinh dự to được thao tác tại phía trên trong suốt X năm. Trong quy trình thao tác tại phía trên, Nhà hàng đã cho tôi đã dành như mong muốn thao tác với những đồng nghiệp tốt cùng với một môi trường tự nhiên thao tác tốt. Tôi xin thành tâm cảm ơn Nhà hàng đã tin tưởng tôi trong suốt thời hạn vừa qua và chúc cho Nhà hàng tất cả chúng ta sẽ đạt được những thành công như yêu cầu.
Vậy tôi làm đơn này xin được nghỉ việc từ thời điểm ngày ………………. Tôi sẽ chuyển nhượng bàn giao công việc của tớ một cách vừa đủ và sở hữu trách nhiệm.
Rất mong được sự trợ giúp của Ban lãnh đạo Nhà hàng.

Tôi xin thành tâm cảm ơn!
………., ngày……tháng….. năm 20…..
Ý kiến của trưởng cơ quan                                                                                                     Người làm đơn

Mẫu đơn xin thôi việc hay nhất năm 2019 tại phía trên 

Mẫu đơn xin thôi việc hay nhất năm 2019 của trituevietnam.com.vn săn chắc sẽ làm cho cấp trên của các bạn sẽ ko làm khó được chúng ta. Vì như thế phần nội dung đã được nêu lên khá vừa đủ ở trên nên người giản quyết sẽ không còn thể hạch sách được chúng ta lúc tiến hành làm thủ tục xin nghỉ việc. Chúng ta có thể trọn vẹn yên tâm vì như thế mẫu đơn thôi việc trên là mẫu đơn xin thôi việc chuẩn chỉnh nhất từ xưa tới nay. Hẹn hội ngộ chúng ta ở những nội dung bài viết tiếp theo cùng với trituevietnam.com.vn