Thời điểm ngày hôm nay trituevietnam.com.vn sẽ cùng các bạn tìm hiểu cách viết đơn xin nghỉ thai sản  nhé !!
Đơn xin nghỉ thai sản hay nhất năm 2019

Cách làm đơn xin nghỉ thai sản hay nhất năm 2019

       TÊN CƠ QUAN                                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  ……………                                                                         Độc lập – Tự do – Sự sung sướng
                                                                                                              ——————————–
                                                 ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN   
              
                                                 Kính gửi:………………………………………………………..

Tên tôi là:………………………..……..…………………………Sinh ngày……………………..……
Chức vụ:………………………………………………….….. Vị trí làm việc và công tác:…………………………
Số CMTND:……………………………….. Ngày cấp………………………….. Nơi cấp………………..
Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………………………………………………….
Hiện nay phiên bản thân tôi đang mang thai sắp tới ngày sinh con. Để đảm bảo tình hình sức khỏe, tôi xin phép Ban Giám đốc Doanh nghiệp cho tôi nghỉ việc hưởng cơ chế thai sản theo quy định của Nhà nước.
Thời hạn xin nghỉ từ thời điểm ngày…../…./20…..tới ngày……/…../20…..
Lúc nghỉ việc hưởng cơ chế thai sản, tôi sẽ chuyển nhượng bàn giao công việc lại cho………………………………………………hiện tại đang làm việc và công tác tại……………………………………………
Hết thời hạn nghỉ thai sản, tôi hứa sẽ trở lại thao tác làm việc và chấp hành đúng mọi quy định của nhà hàng.
Kính mong Ban Giám đốc xem xét và tạo nhập cuộc hỗ trợ.

Xin thực tâm cảm ơn!

                                  Ý kiến của Giám đốc                                         ……….., ngày…..tháng…..năm……

Người làm đơn
……………………………

Đơn xin nghỉ thai sản hay nhất năm 2019 tại phía trên 

  • đơn xin nghỉ thai sản 2019
  • mẫu đơn xin nghỉ thai sản của bhxh
  • mẫu đơn xin nghỉ thai sản cho ông xã
  • đơn xin nghỉ thai sản của cán bộ công chức
  • mẫu đơn xin nghỉ thai sản nghề giáo violet
  • mẫu đơn xin nghỉ thai sản của công chức
  • mẫu đơn xin nghỉ thai sản ko hưởng lương
  • mẫu đơn xin nghỉ thai sản file word

Bạn cũng có thể tìm hiểu cách làm đơn xin nghỉ thai sản hay nhất năm 2019 như trên để sở hữu thể nhanh gọn lẹ viết được một mẫu đơn xin nghỉ thai sản gửi cho quý nhà hàng, nơi các bạn đang thao tác làm việc. Chắc khỏe mẫu đơn xin nghỉ thai sản của các bạn sẽ nhanh gọn lẹ đươc trải qua và xử lý một cách sớm nhất có thể vì thế trong mẫu đơn các bạn đã trình diễn một cách hoàn hảo nhất lí do và thời hạn mình thích nghỉ. Hẹn hội ngộ chúng ta ở nội dung bài viết tiếp theo cùng với trituevietnam.com.vn