Chúng ta đang thao tác làm việc ở những siêu thị và doanh nghiệp trên toàn quốc. Chúng ta mang lí do xin nghỉ vì như thế lí so bị ốm, hoặc bị bênh cần chữa trong thời hạn dài nên muốn xin quý siêu thị nghỉ một thời hạn. Nhưng muốn được siêu thị chấp thuận cho xin nghỉ thì bạn cần phải sẵn sàng chuẩn bị một mẫu đơn xin nghỉ ốm để gửi cho siêu thị phê duyệt. Nhưng chúng ta chưa biết phương pháp làm mẫu đơn xin nghỉ ốm nhưng chúng ta đừng lo trituevietnam.com.vn sẽ khiến cho bạn viết mẫu đơn xin nghỉ ốm hay nhất năm 2019 để nộp cho quý siêu thị

 

Mẫu đơn xin nghỉ ốm hay nhất năm 2019

Thời điểm ngày hôm nay trituevietnam.com.vn sẽ cùng chúng ta tìm hiểu mẫu đơn xin nghỉ ốm hay nhất năm 2019 nhé !!

mẫu đơn xin nghỉ ốm hay nhất năm 2019

Nội dung chính của mẫu đơn xin nghỉ ốm hay nhất năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Sự sung sướng
——-***——-

                                                                             ĐƠN XIN NGHỈ ỐM

Kính gửi:

– Ban giám đốc – Nhà hàng
– Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị
– Trưởng

Tên tôi là:………………………………………………………………………………………Nam/nữ……………………………………………..
Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………………tại…………………………………………………………..
Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………………………………………………………
Điện thoại thông minh liên hệ lúc cần:…………………………………………………………………………………………………………………………
Đơn vị làm việc và công tác:…………………………………………………………………………………… Chức vụ:…………………………………..
Nay tôi làm đơn này xin ý kiến đề xuất Ban lãnh đạo – Nhà hàng………………………………………………. cho tôi được nghỉ ốm.
Từ: ……….giờ ……..phút, ngày:……tháng …… năm….…
Tới:……….giờ ……..phút, ngày:……tháng …… năm…..…
Tôi đã chuyển giao công việc trong thời hạn nghỉ ốm lại cho ông (bà):…………………………………………………. là đồng nghiệp của tôi. Ông (bà):…………………………………………………… sẽ thay thế tôi xong xuôi tốt trách nhiệm được giao theo quy định. Tôi xin hứa sẽ update không hề thiếu nội dung làm việc và công tác trong thời hạn vắng ngắt. Kính mong siêu thị xem xét chấp thuận.
Trân trọng.

……………,ngày….tháng….năm…….

Ban Giám Đốc                  Phòng Tổ chức –                     Ý kiến của                     
 (Duyệt)                        Hành chính – Quản trị                 Trưởng đơn vị                          Người làm đơn                      
(Xác nhận)                         (Nêu ý kiến rõ ràng,                    (Ký và ghi rõ ràng họ tên)

                                                                                       Ký và ghi rõ ràng họ tên) 

Mẫu đơn xin nghỉ ốm cho học viên :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Sự sung sướng
————o0o—————

ĐƠN XIN NGHỈ ỐM

(Trị liệu tận nơi trên 3 ngày)

Kính gửi BGH trường ……………………………………………………………………………………..
Tôi tên là ……………………………………………………………………………………………………..
Là phụ huynh của cháu: ……………………………………… Lớp ……………………………………
Do cháu bị ……………………………………………………………………………………………………
nhà xin cho cháu nghỉ từ thời điểm ngày …………………….. tới ngày ………………………………
Tôi xin khẳng định việc xin nghỉ là vì tự nguyện của mái ấm gia đình.
Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Người viết đơn

 (Ký và ghi rõ ràng họ tên)

Mẫu đơn xin nghỉ ốm hay nhất năm 2019 tại phía trên

  • mẫu đơn xin nghỉ ốm hưởng bhxh
  • đơn xin nghỉ ốm của nghề giáo
  • đơn xin nghỉ ốm của học viên
  • đơn xin nghỉ ốm của cán bộ công chức
  • mẫu đơn xin nghỉ ốm thai sản
  • mẫu đơn xin nghỉ ốm của nghề giáo violet
  • mẫu đơn xin nghỉ ốm ko lương
  • đơn xin nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã hội

Trên phía trên công ty chúng tôi đã hỗ trợ chúng ta viết một mẫu đơn xin nghỉ ốm hay nhất năm 2019 để những bạn cũng có thể xem thêm. Chúng ta có thể xem thêm cách viết trên của công ty chúng tôi để hoàn hảo mẫu đơn xin việc của khách hàng. Công ty chúng tôi tin rằng phía trên là mẫu đơn xin nghỉ ốm được nhiều siêu thị và những trường học chấp thuận nhất nên bạn cũng có thể trọn vẹn để viết mẫu đơn xin nghỉ ốm để gửi cho cơ quan. Săn chắc sẽ tiến hành cơ quan nhanh gọn xét duyệt. Hẹn tái ngộ chúng ta ở những nội dung bài viết tiếp theo cùng với trituevietnam.com.vn