Mẫu đơn xin chuyển trường bậc Tiểu Học, trung học cơ sở & trung học phổ thông tiên tiến nhất 2019

Mẫu đơn xin chuyển trường bậc tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông là mẫu đơn hỗ trợ thông tin member, quy trình học tập rẻn luyện của bản thân mình tại ngôi trường cũ cũng như yêu cầu, nguyện vọng, lý do chính đáng xin phép BGH lãnh đạo trường được chuyển sang ngôi trường mới thích nghi hơn. Nhiều bậc phụ huynh và con trẻ của mình ko biết phương pháp viết giấy chuyển trường ra làm sao cho hợp tình hợp lý để phía nhà trường chấp thuận đồng ý giải quyết và xử lý mọi vướng mắc. Ngay sau trên đây, xin gửi tới các bạn nội dung trình diễn kèm đơn xin chuyển trường cho tất cả những cấp bậc học.

Nào hãy cùng nhau trituevietnam.com.vn Shop chúng tôi xem thêm ngay những mẫu đơn xin chuyển trườngcách viết giấy chuyển trường tiểu học trung học cơ sở & trung học phổ thông tiên tiến nhất 2019 phía dưới trên đây nhé!

  1. Tìm hiểu thêm mẫu đơn xin chuyển trường Tiểu học tiên tiến nhất

Mẫu đơn xin chuyển trường bậc Tiểu Học, THCS & THPT mới nhất 2019

Mẫu đơn xin chuyển trường giành riêng cho học viên tiểu học.

Nội dung cơ bạn dạng của mẫu đơn xin chuyển trường rõ ràng và cụ thể nhất:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Sự sung sướng
________________________

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Mẫu giành riêng cho học viên cấp Tiểu học)

Kính gửi:

Lãnh đạo Phòng GD-ĐT: ………………………………………………………………..
Lãnh đạo Phòng GD-ĐT: ………………………………………………………………..
Hiệu trưởng trường: ………………………………………………………………………
Hiệu trưởng trường: ………………………………………………………………………

Tôi tên là: ………………………………………………………… Hiện ngụ tại: ………………………………………………………

Là phụ huynh của em ……………………………………….. Sinh vào năm ………..  là học viên lớp năm học thuộc trường …………………………………………………………..

Kết quả ở thời gian cuối năm: ………………… Học lực: …………………….. Hạnh kiểm: ……………………………….

Tôi làm đơn này gởi tới Hiệu trưởng trường ………………………………………………………………….. và Lãnh đạo Phòng GDvàamp;ĐT ………………………………… cho tôi được chuyển con tôi về học lớp ………… năm học ……………….. tại trường …………………………………………………. thuộc huyện ……………………………… tỉnh: ……………………………………..

Lý do: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kính mong được sự chấp thuận.

Hồ sơ đính kèm:

 • Học bạ
 • Khai sinh
…………….., ngày ….. tháng ….. năm 20…..

Người làm đơn

 

 Ý kiến tiếp nhận Hiệu Trưởng trường

(Nơi chuyển tới)

Ý kiến Hiệu Trưởng trường

(Nơi đang học)

 • 2. Mẫu đơn xin chuyển trường trung học cơ sở cùng tỉnh chuẩn chỉnh nhất 2019

Mẫu đơn xin chuyển trường bậc Tiểu Học, THCS & THPT mới nhất 2019

Mẫu đơn xin chuyển trường trung học cơ sở xem thêm thêm:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Sự sung sướng
—————————– 

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Học viên trung học cơ sở chuyển đi, tới trong tỉnh)

Kính gửi:

Hiệu trưởng Trường (đi)………………………………………………..
Hiệu trưởng Trường (tới)……………………………………………..
Phụ huynh của học viên …………………………………… Sinh ngày:.………………………………………Tôi tên là: …………………………………………………………………………………………………………………..

Đang học lớp ……………………….….. Năm học: 20…..-20….. tại trường …………..………………………

Thuộc huyện …………………………………………… Tỉnh ……………………………………………………………

Nay xin chuyển tới học lớp ………………….. Năm học: 20…..- 20….. tại trường ………………………………

Thuộc huyện …………………………………………… Tỉnh ……………………………………………………………………

Lý do: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Rất mong sự chấp thuận Quý Trường.

……, ngày ….. tháng …… năm 20….
Ký tên

Ý kiến tiếp nhận của trường (tới)

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

* Học viên phải có một cách đầy đủ những hồ sơ hợp lệ sau:

 1. Đơn xin chuyển trường;
 2. Khai sinh (bạn dạng sao);
 3. Học bạ (bạn dạng chính);
 4. Công nhận kết thúc lớp học Tiểu học hoặc Giấy cử nhân trúng tuyển lớp 6;
 5. Giấy ra mắt chuyển trường của trường nơi đi cấp;
 6. Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi tới.
 • 3. Mẫu đơn xin chuyển trường trung học cơ sở khác tỉnh chúng ta nên xem thêm

Mẫu đơn xin chuyển trường bậc Tiểu Học, THCS & THPT mới nhất 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Sự sung sướng
———–o0o———–

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Học viên trung học cơ sở chuyển đi, tới ngoài tỉnh)

Kính gửi:

Phòng GDvàamp;ĐT / Sở giáo dục-đào tạo và Huấn luyện và giảng dạy (đi) ………………………………………
Phòng GDvàamp;ĐT / Sở giáo dục-đào tạo và Huấn luyện và giảng dạy (tới) ……………………………………
Hiệu trưởng Trường (đi) …………………………………………………………………….
Hiệu trưởng Trường (tới) ………………………………………………………………….

Tôi tên là: …………………………………………. là phụ huynh của học viên ……………………………………..

Sinh ngày: ………………………………………… Đang học lớp ………. năm học: 20…..-20….. tại trường ……………………………………………………….. thuộc Huyện ………………………. Tỉnh …………………………

Nay xin chuyển tới học lớp năm học: 20…..-20….. tại trường ……………………………………………….. thuộc Huyện ……………….. Tỉnh ……………………………………

Lý do: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Rất mong sự chấp thuận Qúy Trường, Phòng GDvàamp;ĐT/Sở GDvàamp;ĐT.

……, ngày ….. tháng …… năm 20….
Ký tên

Ý kiến tiếp nhận của trường (tới)

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

* Học viên phải có một cách đầy đủ những hồ sơ hợp lệ sau:

 1. Đơn xin chuyển trường;
 2. Khai sinh (bạn dạng sao);
 3. Học bạ (bạn dạng chính);
 4. Công nhận kết thúc lớp học Tiểu học hoặc Giấy cử nhân trúng tuyển lớp 6;
 5. Giấy ra mắt chuyển trường của Trường và Phòng GDvàamp;ĐT hoặc Sở GDvàamp;ĐT nơi đi cấp;
 6. Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi tới.
 • 4. Tìm hiểu thêm mẫu đơn xin chuyển trường trung học phổ thông cùng tỉnh

Mẫu đơn xin chuyển trường bậc Tiểu Học, THCS & THPT mới nhất 2019

Mẫu đơn xin chuyển trường trung học phổ thông trong cùng địa phận tỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Sự sung sướng

———–o0o———–

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Học viên trung học phổ thông chuyển đi, tới trong tỉnh)

Kính gửi:

Sở giáo dục-đào tạo và Huấn luyện và giảng dạy ……………………………………………………………….;
Hiệu trưởng trường (đi) ………………………………………………………………..
Hiệu trưởng trường (tới) ……………………………………………………………..

Tôi tên là: ………………………………………………. phụ huynh của học viên ………………………………………..
sinh ngày ……../……../……………. đang học lớp …….. năm học: 20…..-20….. tại trường …………………………………………….. thuộc huyện ………………………………. tỉnh ………………………………………….

Nay xin chuyển tới học lớp ………… năm học: 20….. – 20….. tại trường ………………………………………. thuộc huyện ……………………… tỉnh …………………………………

Lý do: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Rất mong sự chấp thuận Quí Trường và Sở GDvàamp;ĐT.

…………….., ngày ….. tháng ….. năm 20…..
Ký tên

Ý kiến tiếp nhận của trường (tới)

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

* Học viên phải có một cách đầy đủ những hồ sơ hợp lệ sau:

 1. Đơn xin chuyển trường;
 2. Khai sinh (bạn dạng sao);
 3. Học bạ (bạn dạng chính);
 4. Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở và Giấy cử nhân trúng tuyển lớp 10;
 5. Giấy ra mắt chuyển trường của trường nơi đi cấp;
 6. Giấy ra mắt chuyển trường của Sở GDĐT cấp;
 7. Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi tới.
 • 5. Mẫu đơn xin chuyển trường trung học phổ thông khác tỉnh update tiên tiến nhất

Mẫu đơn xin chuyển trường bậc Tiểu Học, THCS & THPT mới nhất 2019

Mẫu đơn xin chuyển trường trung học phổ thông khác tỉnh.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Sự sung sướng
———–o0o———–

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Học viên trung học phổ thông chuyển đi, tới ngoài tỉnh)

Kính gửi:

Sở giáo dục-đào tạo và Huấn luyện và giảng dạy tỉnh (đi)
Sở giáo dục-đào tạo và Huấn luyện và giảng dạy tỉnh (tới)
Hiệu trưởng trường (đi)
Hiệu trưởng trường (tới)

Tôi tên là: …………………………………………… phụ huynh của học viên ……………………………………………. sinh ngày …../…../………. đang học lớp ………. năm học: 20…..-20….. tại trường ……………………………………………………………….. thuộc huyện ………………………….. tỉnh ………………………………

Nay xin chuyển tới học lớp ………. năm học: 20…..-20….. tại trường ……………………………… thuộc huyện tỉnh ……………………………………………………….

Lý do: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Rất mong sự chấp thuận Quí Trường và Sở GDvàamp;ĐT.

…………….., ngày ….. tháng ….. năm 20…..
Ký tên

Ý kiến tiếp nhận của trường (tới)

* Học viên phải có một cách đầy đủ những hồ sơ hợp lệ sau:

 1. Đơn xin chuyển trường;
 2. Khai sinh (bạn dạng sao);
 3. Học bạ (bạn dạng chính);
 4. Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở và Giấy cử nhân trúng tuyển lớp 10;
 5. Giấy ra mắt chuyển trường của trường nơi đi cấp;
 6. Giấy ra mắt chuyển trường của Sở GDĐT nơi đi cấp;
 7. Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi tới.

Tải về mẫu đơn xin chuyển trường file.PDF Tại Trên đây

Tải về mẫu đơn xin chuyển trường file.DOC Tại Trên đây

Với mẫu đơn xin chuyển trường tiểu học trung học cơ sở & trung học phổ thông chuẩn chỉnh tiên tiến nhất năm 2019 mà Shop chúng tôi vừa update gửi tới các bạn, hy vọng mọi người sẽ tải về về thành công. Tóm lại, đơn xin chuyển trường cần phải rõ ràng ràng, rõ ràng và cụ thể và thể hiện đúng tiềm năng nguyện vọng yếu tố hoàn cảnh hiện tại của tôi thì mới có thể nhanh gọn nhận được sự trải qua từ BGH trường cũ. Chúc suôn sẻ và thành công. Hãy thường xuyên theo dõi và sát cánh cùng trituevietnam.com.vn nhé!

Related Posts

TOP những câu nói khiến cho chàng yêu bạn say đắm hơn nữa và không thể rời xa

Mục Lục Bài Viết1. Tìm hiểu thêm mẫu đơn xin chuyển trường Tiểu học tiên tiến nhấtĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG2. Mẫu đơn xin chuyển trường trung học…

Tiểu sử ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân và những scandal lớn nhỏ trong sự nghiệp

Mục Lục Bài Viết1. Tìm hiểu thêm mẫu đơn xin chuyển trường Tiểu học tiên tiến nhấtĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG2. Mẫu đơn xin chuyển trường trung học…

Những chú gà chọi gà chiến nổi tiếng nhất Việt Nam đáng giá bạc tỷ

Mục Lục Bài Viết1. Tìm hiểu thêm mẫu đơn xin chuyển trường Tiểu học tiên tiến nhấtĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG2. Mẫu đơn xin chuyển trường trung học…

Tiểu sử nhóm Uni5 và nghi vấn đạo nhái bạn có biết?

Mục Lục Bài Viết1. Tìm hiểu thêm mẫu đơn xin chuyển trường Tiểu học tiên tiến nhấtĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG2. Mẫu đơn xin chuyển trường trung học…

Người đồng bóng là gì? Thế nào gọi là người có tính đồng bóng?

Mục Lục Bài Viết1. Tìm hiểu thêm mẫu đơn xin chuyển trường Tiểu học tiên tiến nhấtĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG2. Mẫu đơn xin chuyển trường trung học…

Mẫu hợp đồng thử việc hay chuẩn và mới nhất hiện nay

Mục Lục Bài Viết1. Tìm hiểu thêm mẫu đơn xin chuyển trường Tiểu học tiên tiến nhấtĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG2. Mẫu đơn xin chuyển trường trung học…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *