Mẫu đơn kháng cáo hình sự đúng chuẩn

Trong thực tế cuộc sống, chúng ta có thể gặp nhiều trường hợp là đương sự hoặc người liên quan đến vụ án hình sự. Nếu bạn đang trong một vụ án hình sự và cần kháng cáo, bạn phải làm đơn kháng cáo gửi đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền. Sau đây là mẫu đơn kháng cáo hình sự chuẩn các bạn có thể tham khảo.

Không thi hành án có bị xử lý hình sự?

1. Tìm hiểu về kháng cáo trong tố tụng hình sự

Trong các quy định pháp luật ở Việt Nam, đặc biệt là các văn bản Luật đều quy định nguyên tắc cơ bản của Luật đó, những nguyên tắc này sẽ định hướng, chỉ đạo xuyên suốt, là cơ sở của những quy định khác. Một trong những nguyên tắc của pháp luật tố tụng hình sự chính là tranh tụng trong xét xử được đảm bảo. Điều này có nghĩa là tòa án có trách nhiệm đảm bảo những người tham gia tố tụng thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình, tranh tụng dân chủ và bình đẳng. Quyền này cũng bao gồm việc các đương sự được quyền kháng cáo nếu không đồng ý với bản án hoặc quyết định tòa án.mẫu đơn kháng cáo hình sự

Chủ thể có quyền kháng cáo được quy định tại Điều 331 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 như sau:

– Bị cáo, bị hại hoặc người đại diện của họ.

– Người bào chữa có quyền kháng cáo để bảo vệ lợi ích của người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất mà mình bào chữa.

– Nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự hoặc người đại diện của họ.

– Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án hoặc người đại diện của họ.

– Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự.

– Người được tòa án tuyên không có tội có quyền kháng cáo về các căn cứ mà bản án sơ thẩm đã xác định là họ không có tội.

Thời hạn kháng cáo được xác định như sau:

– Kháng cáo bản án sơ thẩm: 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

– Kháng cáo quyết định sơ thẩm: 07 ngày kể từ ngày người có quyền kháng cáo nhận được quyết định.

Thủ tục kháng cáo:

Hình thức kháng cáo: nộp đơn kháng cáo hoặc trình bày trực tiếp (phải được lập thành biên bản) đến Tòa án đã xét xử sơ thẩm hoặc tòa cấp phúc thẩm.

Kèm theo đơn kháng cáo hoặc cùng với việc trình bày trực tiếp thì người kháng cáo phải giao nộp thêm chứng cứ, tài liệu, đồ vật bổ sung (nếu có) để chứng minh tính có căn cứ của kháng cáo.

2. Mẫu đơn kháng cáo hình sự

Hiện nay, trên mạng xuất hiện nhiều mẫu đơn kháng cáo vụ án hình sự, tuy nhiên những mẫu đơn đó nhiều lúc không chính xác do cá nhân soạn ra. Hiện nay, Tòa án nhân dân tối cao đã quy định các biểu mẫu cần thiết liên quan đến tố tụng hình sự, trong đó có mẫu đơn xin kháng cáo. Do đó, các bạn phải dựa trên mẫu chuẩn của Tòa án nhân dân tối cao để làm đơn đúng, không mất nhiều thời gian sửa chữa, kéo dài thời hạn kháng cáo. Sau đây là mẫu đơn kháng cáo vụ án hình sự chuẩn các bạn tham khảo:

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xem Thêm  Hướng dẫn làm đơn xin xác nhận công tác chuẩn nhất

  Độc lập Tự do Hạnh phúc

                               ——————————–

 

……, ngày….. tháng …… năm……

ĐƠN KHÁNG CÁO

Kính gửi: Toà án nhân dân(1)………………………………………………………………………

Người kháng cáo: (2) ………………………………. Sinh năm……………………………….

 

Địa chỉ: (3) ……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………Là: (4)……………………………………………………………………………………………………….

Kháng cáo:(5)…………………………………………………………………………………………….

Lý do của việc kháng cáo: (6)  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm xem xét, giải quyết những vấn đề sau đây: (7)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Những tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo gồm có: (8)

  1. …………………………………………………………………………………………………………….
  2. …………………………………………………………………………………………………………….

 3……………………………………………………………………………………………………………

 

Người kháng cáo (9)

( tên hoặc điểm chỉ)

 

Họ tên

 

Một số lưu ý:

(1) 

 –  Nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào.

  –  Nếu là  Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào. Cần ghi địa chỉ cụ thể của Toà án (nếu đơn kháng cáo được gửi qua bưu điện).

(2) 

 –  Đối với cá nhân, thì ghi họ và tên, năm sinh của cá nhân đó;

 –  Đối với người kháng cáo là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên của cơ quan, tổ chức đó và ghi họ và tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ:

(3) Trường hợp người kháng cáo là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú  của cá nhân.

–  Trường hợp người kháng cáo là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó

 (4) Ghi tư cách pháp lý của người kháng cáo

Ví dụ:  Ghi rõ là Bị cáo, Người bị hại, Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan……..trong vụ án hình sự……….ghi rõ, vụ án gì, ví dụ: “ Trộm cắp tài sản” “ Cố ý gây thương tích”………

(5) Ghi cụ thể ngày, tháng, năm của bản án và Tòa án đã xét xử sơ thẩm

 – Trường hợp kháng cáo toàn bộ bản án  sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật thì ghi  kháng cáo toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm, vụ án gì,  ngày, tháng, năm của bản án và Tòa án đã xét xử sơ thẩm

–  Trường hợp kháng cáo một phần  bản án  thì ghi rõ kháng cáo phần nào của bản án.

(6) Ghi lý do cụ thể của việc kháng cáo :  căn cứ kháng cáo

(7) Nêu cụ thể từng vấn đề mà người kháng cáo yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết ví dụ như :

 – Yêu cầu  giảm mức hình phạt

  – Yêu cầu cầu  giảm mức bồi thường thiệt hại.mẫu đơn kháng cáo hình sự

 (8) Trường hợp có các tài liệu, chứng cứ bổ sung thì phải ghi đầy đủ tên các tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có:

– Biên lai, giấy biên nhận…; 

– Bản sao giấy khai sinh….

 (9) Trường hợp  người kháng cáo là cá nhân, thì phải ký tên hoặc điểm chỉ và ghi rõ họ và tên của người kháng cáo đó;

 – Trường hợp người kháng cáo là cơ quan, tổ chức kháng cáo, thì người đại điện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức kháng cáo ký tên, ghi rõ họ và tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó. /.

Như vậy, bài viết trên đã giúp bạn hiểu rõ hơn về kháng cáo cũng như mẫu đơn kháng cáo hình sự chuẩn nhất. Các bạn nên dựa theo mẫu đơn kháng cáo hình sự của Tòa án nhân dân tối cao để được giải quyết kháng cáo nhanh nhất.

Related Posts

Thông Tin tiểu truyện MC Diễm Quỳnh

Mục Lục Bài ViếtKhông thi hành án có bị xử lý hình sự?1. Tìm hiểu về kháng cáo trong tố tụng hình sự2. Mẫu đơn kháng cáo…

tin tức tiểu sử Lý Lộ

Mục Lục Bài ViếtKhông thi hành án có bị xử lý hình sự?1. Tìm hiểu về kháng cáo trong tố tụng hình sự2. Mẫu đơn kháng cáo…

Thông Tin tiểu truyện MC, Nhà Báo Lại Bắc Hải Đăng.

Mục Lục Bài ViếtKhông thi hành án có bị xử lý hình sự?1. Tìm hiểu về kháng cáo trong tố tụng hình sự2. Mẫu đơn kháng cáo…

Thông Tin tiểu truyện MC Anh Tuấn

Mục Lục Bài ViếtKhông thi hành án có bị xử lý hình sự?1. Tìm hiểu về kháng cáo trong tố tụng hình sự2. Mẫu đơn kháng cáo…

tin tức tiểu sử Mark Zuckerberg

Mục Lục Bài ViếtKhông thi hành án có bị xử lý hình sự?1. Tìm hiểu về kháng cáo trong tố tụng hình sự2. Mẫu đơn kháng cáo…

Thông Tin tiểu truyện MC, Diễn Viên Trường Giang

Mục Lục Bài ViếtKhông thi hành án có bị xử lý hình sự?1. Tìm hiểu về kháng cáo trong tố tụng hình sự2. Mẫu đơn kháng cáo…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *