Mẫu đơn kháng cáo viết như thế nào?

Kháng cáo là một vấn đề không mấy xa lạ trong thực tiễn cuộc sống của mỗi con người trong xã hội. Khi Tòa án ra Quyết định, Bản án sơ thẩm thì người có liên quan đến Bản án, Quyết định đó có thể thực hiện quyền kháng cáo. Việc kháng cáo phải làm đơn và đúng mẫu đơn kháng cáo theo quy định của pháp luật. Dưới đây là mẫu đơn kháng cáo và cách viết đơn kháng cáo.

Hướng Dẫn Cách Trình Bày Đơn Kháng Cáo Tại Tòa Phúc Thẩm

1. Đơn kháng cáo là gì?

Kháng cáo là một hành vi tố tụng sau khi giai đoạn xét xử sơ thẩm, nếu đương sự không đồng ý với với phán quyết của tòa sơ thẩm thì có quyền làm đơn kháng cáo để trình bày. Thuật ngữ pháp lý gọi là “kháng cáo” với mục đích yêu cầu Tòa cấp trên xét xử một lần nữa theo trình tự phúc thẩm.

Mẫu đơn kháng cáo là một loại văn bản trong đó người làm đơn kháng cáo (người có thẩm quyền kháng cáo) thể hiện về thông tin của người kháng cáo, trình bày những ý kiến, luận điểm không đồng tình của mình về các hành vi tố tụng, quyết định của Tòa án và những người tiến hành tố tụng trong Bản án, Quyết định sơ thẩm.mẫu đơn kháng cáo

Đơn kháng cáo phải được người kháng cáo, người làm đơn kháng cáo hoặc người được ủy quyền nộp đến cơ quan Tòa án có thẩm quyền theo quy định pháp luật. Đơn kháng cáo chính là căn cứ để cơ quan Tòa án có thẩm quyền xem xét ra Quyết định đưa vụ việc ra xét xử theo thủ tục phúc thẩm.

2. Mẫu đơn kháng cáo

Đơn kháng cáo được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, mỗi lĩnh vực sẽ có một loại đơn kháng cáo khác nhau ở những điểm nhất định.

Dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu mẫu đơn kháng cáo mới nhất có thể sử dụng  hiện nay. Mau don khang cao bạn có thể viết tay hoặc đánh máy.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xem Thêm  Mẫu đơn đặt hàng mới nhất năm 2020

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày….. tháng …… năm…….

ĐƠN KHÁNG CÁO 

Kính gửi: Toà án nhân dân (1)…………………………………………………..

Người kháng cáo: (2)……………………………………………………….……

Địa chỉ: (3) ……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

Là: (4)………………………….…………………………………………………

Kháng cáo: (5)……..………………………………………….…………….……

……………………………………………………………………………………

Lý do của việc kháng cáo: (6) ……………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết những việc sau đây: (7) …………………………………………………………………………………….

…………………………….………………………………………………………

Những tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo gồm có: (8)

1…….……………………………………………………………………………

2..………………………………………………………………………………..

3…………………………………………………………………………………

Người kháng cáo

(Ký tên hoặc điểm chỉ)(9)

Họ và tên

3. Hướng dẫn viết đơn kháng cáo

(1) Ghi tên Tòa án đã xét xử sơ thẩm vụ án. Nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân huyện nào, thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện LG, tỉnh QT); nếu là Tòa án nhân dân cấp tỉnh thì nên ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh). Cần ghi địa chỉ cụ thể của Tòa án (nếu đơn kháng cáo được gửi qua bưu điện).

(2) + Nếu người kháng cáo là cá nhân thì ghi như sau: Họ tên của cá nhân đó; nếu người kháng cáo ủy quyền cho người khác thì ghi họ, tên của người đại diện theo ủy quyền của người kháng cáo, của người kháng cáo ủy quyền kháng cáo,

+ Nếu người kháng cáo là cơ quan, tổ chức thì ghi như sau: Tên của cơ quan, tổ chức đó (ghi như đơn kháng cáo) và ghi họ tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức đó, nếu người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức ủy quyền cho người khác kháng cáo thì ghi họ tên của người đại diện theo ủy quyền, của đương sự là cơ quan, tổ chức ủy quyền (ví dụ: Người kháng cáo: Công ty Cổ phần C do ông Lê Thanh B, Tổng giám đốc làm đại diện theo pháp luật).

(3) Nếu người kháng cáo là cá nhân thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Địa chỉ: trú số 35 đường số 3, phường X, quận Y, TP Z); nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Địa chỉ: có trụ sở tại số 25/5 đường Ba Tri, phường Z, quận Y, tỉnh Z).đơn kháng cáo

(4) Ghi tư cách tham gia tố tụng của người kháng cáo theo bản án sơ thẩm.

Ví dụ: là nguyên đơn (bị đơn) trong vụ ….; là người đại diện theo uỷ quyền của nguyên đơn Nguyễn Văn A trú tại nhà số 34 phố X, quận H, thành phố Y theo uỷ quyền ngày…tháng…năm.

(5) Ghi cụ thể kháng cáo bản án, quyết định sơ thẩm (số, ngày,…) hoặc phần nào của bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật đó (ví dụ: kháng cáo toàn bộ bản án dân sự sơ thẩm số 15/2018/DS-ST ngày 15-8-2018 của Tòa án nhân dân huyện H).

(6) Ghi lý do cụ thể của việc kháng cáo.

(7) Nêu cụ thể từng vấn đề mà người kháng cáo yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết.

(8) Trường hợp có các tài liệu, chứng cứ bổ sung thì phải ghi đầy đủ tên các tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo để chứng minh cho kháng cáo của mình là có căn cứ và hợp pháp (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: 1) Giấy vay tiền (Bản sao); 2) Giấy nhận nợ,….)

(9) Nếu người kháng cáo là cá nhân thì phải ký tên hoặc điểm chỉ và ghi rõ họ tên của người kháng cáo đó; nếu là cơ quan, tổ chức kháng cáo thì người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức kháng cáo ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó, trường hợp doanh nghiệp kháng cáo thì việc sử dụng con dấu theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Trên đây là mẫu đơn kháng cáo chung cho tất cả các trường hợp kháng cáo Bản án, quyết định sơ thẩm dân sự, hình sự hay hành chính. Chắc hẳn bạn đã có thể tự mình hoàn thành đơn kháng cáo để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình và người khác.

Related Posts

Thông Tin tiểu truyện MC Diễm Quỳnh

Mục Lục Bài ViếtHướng Dẫn Cách Trình Bày Đơn Kháng Cáo Tại Tòa Phúc Thẩm1. Đơn kháng cáo là gì?2. Mẫu đơn kháng cáo3. Hướng dẫn viết…

tin tức tiểu sử Lý Lộ

Mục Lục Bài ViếtHướng Dẫn Cách Trình Bày Đơn Kháng Cáo Tại Tòa Phúc Thẩm1. Đơn kháng cáo là gì?2. Mẫu đơn kháng cáo3. Hướng dẫn viết…

Thông Tin tiểu truyện MC, Nhà Báo Lại Bắc Hải Đăng.

Mục Lục Bài ViếtHướng Dẫn Cách Trình Bày Đơn Kháng Cáo Tại Tòa Phúc Thẩm1. Đơn kháng cáo là gì?2. Mẫu đơn kháng cáo3. Hướng dẫn viết…

Thông Tin tiểu truyện MC Anh Tuấn

Mục Lục Bài ViếtHướng Dẫn Cách Trình Bày Đơn Kháng Cáo Tại Tòa Phúc Thẩm1. Đơn kháng cáo là gì?2. Mẫu đơn kháng cáo3. Hướng dẫn viết…

tin tức tiểu sử Mark Zuckerberg

Mục Lục Bài ViếtHướng Dẫn Cách Trình Bày Đơn Kháng Cáo Tại Tòa Phúc Thẩm1. Đơn kháng cáo là gì?2. Mẫu đơn kháng cáo3. Hướng dẫn viết…

Thông Tin tiểu truyện MC, Diễn Viên Trường Giang

Mục Lục Bài ViếtHướng Dẫn Cách Trình Bày Đơn Kháng Cáo Tại Tòa Phúc Thẩm1. Đơn kháng cáo là gì?2. Mẫu đơn kháng cáo3. Hướng dẫn viết…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *