Hướng dẫn làm mẫu đơn đề nghị cấp đổi lại giấy phép lái xe

Giấy phép lái xe là một trong những yếu tố quan trọng đối với người muốn điều khiển một loại phương tiện hợp pháp. Không có giấy phép lái xe hợp lệ, người điều khiển sẽ bị phạt theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp phải đổi giấy phép lái xe, người muốn đổi phải làm đơn theo mẫu đơn đề nghị cấp đổi lại giấy phép lái xe. Dưới đây là mẫu đơn đề nghị cấp đổi lại giấy phép lái xe và hướng dẫn cách viết đơn.

Thủ tục đổi và xin cấp lại bằng lái xe (GPLX) A1, A2, A3, A4

1. Các trường hợp phải làm đơn đề nghị cấp đổi lại giấy phép lái xe

Mẫu đơn đề nghị cấp đổi lại giấy phép lái xe là một loại văn bản cung cấp các thông tin cá nhân, thông tin về giấy phép lái xe hiện có, nhu cầu đổi lại giấy phép lái xe và lý do làm mẫu đơn xin cấp đổi giấy phép lái xe. Trong đơn này, người làm đơn phải ghi rõ thông tin của mình theo giấy lái xe, giấy chứng minh nhân dân hoặc những giấy tờ tùy thân tương tự.

Mẫu đơn đề nghị cấp đổi lại giấy phép lái xe sử dụng trong các trường hợp quy định tại Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT, cụ thể các trường hợp sau đây:mẫu đơn đề nghị đổi cấp lại giấy phép lái xe

– Người dự sát hạch lại do giấy phép lái xe quá hạn sử dụng;

– Người dự sát hạch lại do bị mất giấy phép lái xe. Trong trường hợp này, thông thường sẽ sử dụng Mẫu đơn xin cấp lại giấy phép lái xe.

– Người có giấy phép lái xe bị mất, còn hạn sử dụng nhưng không còn hồ sơ gốc và có tên trong hồ sơ quản lý của cơ quan quản lý sát hạch, người này có nhu cầu cấp lại hồ sơ gốc giấy phép lái xe.

– Người có giấy phép lái xe bị mất, còn thời hạn sử dụng hoặc đã quá thời gian sử dụng trong vòng dưới 03 tháng thì có thể làm đơn xin cấp lại hoặc mẫu đơn đề nghị cấp đổi giấy phép lái xe.

– Mẫu đơn đổi giấy phép lái xe được sử dụng khi người có nhu cầu đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp.

– Người xin đổi Giấy phép lái xe do ngành Công an cấp;

– Người xin đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài (do cơ quan nước ngoài cấp)

2. Mẫu đơn đổi giấy phép lái xe mới nhất

Mẫu đơn cấp đổi giấy phép lái xe hay còn gọi là mẫu đơn đề nghị cấp đổi giấy phép lái xe, mau don doi bang lai xe. Những thuật ngữ này được sử dụng phổ biến nhưng thực chất là một loại đơn giống nhau, mục đích của người làm đơn là để được cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe.

Mẫu đơn đề nghị cấp đổi giấy phép lái xe có thể có những thay đổi theo thời gian và theo quy định của pháp luật. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn một số mẫu đơn đề nghị cấp đổi giấy phép lái xe mới nhất hiện nay.

Đây là mẫu đơn đổi giấy phép lái xe quy định tại Phụ lục 19 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xem Thêm  Đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI (CẤP LẠI) GIẤY PHÉP LÁI XE

Kính gửi:  Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông Vận tải…………)

Tôi  là:………………………………… Quốc tịch:…………………………….

Sinh ngày:………………………………………………………………………..

Nam/nữ……………………………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………

Nơi cư trú: ……….……………………………………………………………….

Số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân (hoặc hộ chiếu): ……………………………

Ngày cấp:…………………………… Nơi cấp:.………………………………

Đã học lái xe tại:….…………………………………………………………… Năm: ……….

Hiện đã có giấy phép lái xe hạng:……………. số:…………………………….

Nơi cấp:……………………………. Ngày cấp:………………………………..

Đề nghị cho tôi được đổi (cấp lại) giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hạng: ………………..

Lý do: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Tài liệu kèm theo:

– 01 giấy chứng nhận sức khỏe;

– Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, giấy phép lái xe sắp hết hạn;

– Hồ sơ gốc lái xe;

Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

…….., ngày…….tháng…….năm 20….

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

3. Hướng dẫn cách viết mẫu đơn đề nghị cấp đổi giấy phép lái xeđơn đề nghị cấp đổi lại giấy phép lái xe

Mẫu đơn cấp đổi giấy phép lái xe là mẫu quy định theo pháp luật, người làm đơn phải điền đơn đúng từng mục để tránh mất thời gian.

– Ở mục “Kính gửi”: Gửi đến Sở giao thông vận tài nơi cấp bằng lái xe cũ, bị mất, hoặc bị hư hỏng;

– Ở mục “hộ khẩu thường trú”: ghi địa chỉ đăng ký trên sổ hộ khẩu hoặc trên Giấy chứng minh nhân dân;

– Ở mục “Nơi cư trú” là nơi đang thường trú hoặc nơi tạm trú, chính là nơi mà hiện tại bạn đang sinh sống.

– Ở mục “Nơi cấp bằng lái” là nơi cấp ghi trên bằng lái xe cũ

– Ở mục “Đã học lái xe tại” ghi nơi học lái xe thực tế để thi bằng lái xe xin cấp đổi;

– Ở mục “Hạng” thì ghi hạng giấy phép lái xe được thể hiện trên bằng lái xe cũ

– Ở mục “số” thì ghi số giấy phép lái xe được ghi trên giấy phép lái xe cũ

– Ở mục ngày cấp, nơi cấp cũng ghi theo trên giấy phép lái xe cũ

– Ở mục “đề nghị … đổi giấy phép lái xe hạng”: Ghi hạnh giấy phép lái xe muốn xin cấp

– Mục “Lý do” nêu lý do thực tế: Mất, quá hạn,….

Như vậy, chúng tôi đã giới thiệu đến bạn mẫu đơn đề nghị cấp đổi giấy phép lái xe mới nhất hiện nay để bạn có thể tham khảo. Hy vọng bạn có thể điền mẫu đơn chính xác nhất để tránh mất thời gian và công sức.

Xem Thêm  Đơn xin nhận thầu viết như thế nào?

You might like

About the Author: Uyên Vũ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *