Hướng dẫn làm mẫu đơn cớ mất

Bạn bị mất giấy tờ? Bạn không biết phải giải quyết như thế nào? Điều đầu tiên bạn cần phải làm ngay lúc này đó là làm đơn cớ mất để trình lên cơ quan công an phường nơi bạn sống để được xác nhận và tiến hành các thủ tục để làm lại giấy tờ tùy thân. Dưới đây là mẫu đơn cơ mất mà bạn có thể tham khảo.

1. Mẫu đơn cớ mất giấy tờhướng dẫn làm mẫu đơn cớ mất

ỦY BAN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Quận (huyện):……….                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phường (xã):………….

ĐƠN CỚ MẤT

Kính gửi:……………………………………………………………………………………………….

Trích yếu:………………………………………………………………………………………………

Tôi tên:……………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày………tháng………năm……………………

Tại:………………………………………………………………………………………………………..

Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân:……………………..Ngày cấp:………………………..Tại:………..

Thường trú tại số:……………………………đường:…………………………………………….

Phường (xã, TT):…………………………………..Quận (huyện):……………………………

Kính trình với quý cơ quan rằng, vào ngày ………tháng……..năm ……

Tôi có mất:……………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………………..

 ……………………………………………………………………………………………………………..

Tại:………………………………………………………………………………………………………..

Lý do:…………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

 …………, ngày …. tháng …. năm ……

                                                                                          Người viết đơn

Xem Thêm  Cách viết đơn xin việc

Người chứng thứ nhất

                                                                                             XÁC NHẬN

Người chứng thứ hai                                                Của cơ quan có thẩm quyền

2. Hướng dẫn cách viết mẫu đơn cớ mất giấy tờmẫu đơn cớ mất

2.1. Phần thông tin

Người mất ghi rõ thông tin theo yêu cầu của mẫu đơn cớ mất. Cụ thể như sau:

– Kính gửi: Ghi tên công an phường (xã) địa phương nơi bạn xin xác nhận

– Trích yếu: Mục này ghi nội mục đích chính của việc làm đơn. Ví dụ: Mất giấy chứng minh nhân dân – mẫu đơn cớ mất cmnd; Mất cà vẹt xe – mẫu đơn cớ mất cà vẹt xe….

– Tôi tên: Ghi họ và tên đầy đủ của người bị mất giấy tờ

– Ngày, tháng, năm sinh và nơi sinh: Ghi rõ ngày tháng năm sinh và nơi sinh theo sổ hộ khẩu hoặc theo giấy khai sinh

– Nghề nghiệp: Ghi công việc hiện tại đang làm

– CMND, ngày cấp, nơi cấp: Ghi đầy đủ và chính xác số CMND, ngày cấp và nơi cấp

– Nơi thường trú: Ghi địa chỉ thường trú theo hộ khẩu

2.2. Phần nội dung

– Kính trình quý cơ quan rằng, ngày… tháng… năm….: Ghi rõ thời gian bạn bị mất giấy tờ

– Tôi có mất: Liệt kê tất cả các loại giấy tờ mà bạn mất (Chứng minh nhân dân, Giấy tờ xe, Giấy phép lái xe – mẫu đơn cớ mất giấy phép lái xe, Thẻ ngân hàng,…)

– Tại: Ghi địa điểm bạn đánh rơi giấy tờ

– Lý do: Ghi nguyên nhân dẫn đến việc mất giấy tờ (đánh rơi, bị cướp, bị trộm cắp,…)

– Người làm chứng (người chứng kiến việc mất giấy tờ của bạn): Đưa cho người đó ký và ghi rõ họ tên

– Người làm đơn ký và ghi rõ họ tên

Sau khi làm xong mẫu đơn cớ mất giấy tờ xe hay mẫu đơn cớ mất chứng minh nhân dân bạn hãy mang đến cơ quan công an xã (phường) để xác nhận. Tất cả các loại mẫu đơn cớ mất giấy đăng ký xe, mẫu đơn cớ mất cmnd 2018,….đều chính là mau don co mat giay to mà chúng tôi nêu trên.

Related Posts

Thông Tin tiểu truyện MC Diễm Quỳnh

Mục Lục Bài Viết1. Mẫu đơn cớ mất giấy tờ2. Hướng dẫn cách viết mẫu đơn cớ mất giấy tờ2.1. Phần thông tin2.2. Phần nội dung Được…

tin tức tiểu sử Lý Lộ

Mục Lục Bài Viết1. Mẫu đơn cớ mất giấy tờ2. Hướng dẫn cách viết mẫu đơn cớ mất giấy tờ2.1. Phần thông tin2.2. Phần nội dung Lý…

Thông Tin tiểu truyện MC, Nhà Báo Lại Bắc Hải Đăng.

Mục Lục Bài Viết1. Mẫu đơn cớ mất giấy tờ2. Hướng dẫn cách viết mẫu đơn cớ mất giấy tờ2.1. Phần thông tin2.2. Phần nội dung Lại…

Thông Tin tiểu truyện MC Anh Tuấn

Mục Lục Bài Viết1. Mẫu đơn cớ mất giấy tờ2. Hướng dẫn cách viết mẫu đơn cớ mất giấy tờ2.1. Phần thông tin2.2. Phần nội dung MC…

tin tức tiểu sử Mark Zuckerberg

Mục Lục Bài Viết1. Mẫu đơn cớ mất giấy tờ2. Hướng dẫn cách viết mẫu đơn cớ mất giấy tờ2.1. Phần thông tin2.2. Phần nội dung Lý…

Thông Tin tiểu truyện MC, Diễn Viên Trường Giang

Mục Lục Bài Viết1. Mẫu đơn cớ mất giấy tờ2. Hướng dẫn cách viết mẫu đơn cớ mất giấy tờ2.1. Phần thông tin2.2. Phần nội dung Tiểu…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *