Mẫu di chúc mới nhất 2020 và chi tiết cách viết

Nhiều người thường lập di chúc để lại tài sản cho người thân sau khi qua đời. Sau đây là mẫu di chúc mới nhất năm 2020 kèm theo hướng dẫn chi tiết cách viết. 

Di chúc (hay chúc thư) là một trong những văn bản quan trọng để giải quyết các tranh chấp có thể phát sinh giữa người được quyền thừa hưởng tài sản theo quy định của pháp luật dân sự hiện nay. 

9. Di Chúc

1. Mẫu đơn di chúc đầy đủ pháp lý

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

***

DI CHÚC 

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, tại ……..

Tôi tên: …..

Sinh ngày … tháng … năm …

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: …. Cấp ngày: …. Nơi cấp: ….

Hộ khẩu thường trú tại: ….

Nay, trong tình trạng tinh thần minh mẫn, sáng suốt và không bị bất kỳ một sự lừa dối, đe dọa hay cưỡng ép nào, tôi lập di chúc này để định đoạt tài sản như sau: mẫu lập di chúc

  1. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc chủ quyền sở hữu, sử dụng của tôi theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất …. Số phát hành …. Số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: …. do …. cấp ngày ….

Thông tin cụ thể như sau: 

* Quyền sử dụng đất: 

– Diện tích đất: … m2 (bằng chữ: …. mét vuông)

– Địa chỉ thửa đất: ….

– Mục đích sử dụng: …

– Thời hạn sử dụng: ….

– Nguồn gốc sử dụng: …

* Tài sản gắn liền với đất: 

– Loại nhà: …. Diện tích sàn: …. m2

– Kết cấu nhà: …. Số tầng: ….

– Thời gian xây dựng: ….

– Thời gian hoàn thành: ….

  1. Quyền sở hữu và sử dụng xe ô tô mang biển số …. theo giấy đăng ký ô tô số …. do công an …. cấp ngày …. Đăng ký lần đầu ngày …. mang tên ông/bà: …. Địa chỉ: …. 

– Nhãn hiệu: …

– Số loại: …

– Loại xe: …

– Màu sơn: …

– Số máy: …

– Số khung: …

– Số chỗ ngồi: …

– Năm sản xuất: …

Người lập di chúc 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

Xem Thêm  Cách thực hiện hợp đồng mua bán nhà đất đúng chuẩn nhất

Trên đây là mẫu đơn thừa kế tài sản (di chúc) được lập tương đối có thể thay đổi theo tài sản của người lập di chúc. Do đó, các bạn cần lưu ý: 

– Liệt kê đầy đủ thông tin về tài sản bao gồm, bất động sản và động sản kèm theo thông tin giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp của các tài sản kể trên. 

– Liệt kê chi tiết thông tin nhân thân của người được hưởng di sản thừa kế. 

2. Hướng dẫn cách viết mẫu di chúc viết tay 

Di chúc là văn bản thể hiện ý muốn chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi qua đời. Dựa theo quy định, mẫu di chúc không bắt buộc phải công chức nhưng để một di chúc được coi là hợp pháp phải đảm bảo các điều kiện sau đây: 

– Hình thức di chúc phải có tối thiểu các mục như:

+ Ngày, tháng, năm lập di chúc 

+ Họ tên và nơi cư trú của người lập di chúc 

+ Họ tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản 

+ Di sản để lại và nơi có di sản 

+ Những nội dung khác như: Ý nguyện của người lập di chúc.

– Người lập di chúc phải trong trạng thái minh mẫn, sáng suốt, không bị lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép 

– Nội dung trong di chúc không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội 

– Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu 

– Nếu di chúc có nhiều trang thì mỗi trang phải ghi số thứ tự và có chữ ký của người lập di chúc. 

– Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người viết di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ xoá hoặc sửa đó.

3. Về tài sản người để lại di chúc

mau-di-chuc

Đây bao gồm toàn bộ tài sản chung và tài sản riêng của người để lại di chúc bao gồm thông tin và các loại giấy tờ chứng minh. 

– Tài sản là bất động sản như quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản gắn liền trên đất thì phải có thông tin vị trí thửa đất, số tờ bản đồ, số thừa, diện tích đất… diện tích xây dựng, diện tích sản, số tầng, năm hoàn thành xây dựng… của căn nhà, thông tin về giấy tờ sở hữu.

– Tài sản là động sản như xe ô tô, xe máy thì phải nêu được thông tin về biển số xe, số giấy đăng ký ô tô, ngày tháng năm cấp đăng ký xe, thông tin về chủ sở hữu, nhãn hiệu, số loại, màu sơn, số khung, số máy… 

– Tài sản là thẻ tiết kiệm thì phải nêu được thông tin về ngân hàng lập thẻ tiết kiệm, số tiền tiết kiệm, kỳ hạn gửi tiết kiệm, lãi suất…

4. Về việc để lại tài sản cho người khác sau khi mất 

Mau don di chuc thua ke tai san phải nêu rõ phần thông tin của người nhận tài sản bao gồm: Họ tên, ngày tháng năm sinh, CMND/CCCD/Hộ chiếu với ngày cấp, cơ quan cấp, địa chỉ thường trú… 

Hy vọng những thông tin liên quan đến mẫu di chúc mới nhất 2020 và cách viết di chúc tay sẽ có ích cho các bạn trong việc lập di chúc phân chia tài sản cho người thân sau khi qua đời. 

Related Posts

Thông Tin tiểu truyện MC Diễm Quỳnh

Mục Lục Bài Viết9. Di Chúc1. Mẫu đơn di chúc đầy đủ pháp lý2. Hướng dẫn cách viết mẫu di chúc viết tay 3. Về tài sản người…

tin tức tiểu sử Lý Lộ

Mục Lục Bài Viết9. Di Chúc1. Mẫu đơn di chúc đầy đủ pháp lý2. Hướng dẫn cách viết mẫu di chúc viết tay 3. Về tài sản người…

Thông Tin tiểu truyện MC, Nhà Báo Lại Bắc Hải Đăng.

Mục Lục Bài Viết9. Di Chúc1. Mẫu đơn di chúc đầy đủ pháp lý2. Hướng dẫn cách viết mẫu di chúc viết tay 3. Về tài sản người…

Thông Tin tiểu truyện MC Anh Tuấn

Mục Lục Bài Viết9. Di Chúc1. Mẫu đơn di chúc đầy đủ pháp lý2. Hướng dẫn cách viết mẫu di chúc viết tay 3. Về tài sản người…

tin tức tiểu sử Mark Zuckerberg

Mục Lục Bài Viết9. Di Chúc1. Mẫu đơn di chúc đầy đủ pháp lý2. Hướng dẫn cách viết mẫu di chúc viết tay 3. Về tài sản người…

Thông Tin tiểu truyện MC, Diễn Viên Trường Giang

Mục Lục Bài Viết9. Di Chúc1. Mẫu đơn di chúc đầy đủ pháp lý2. Hướng dẫn cách viết mẫu di chúc viết tay 3. Về tài sản người…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *