Mẫu cam kết thu nhập mới nhất năm 2020

Mẫu cam kết thu nhập mới nhất hiện nay là 02/CK-TNCN ban hành theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC Bộ Tài chính. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp đến bạn những thông tin hữu ích nhất. 

Cam kết thu nhập mẫu 02/CK-TNCN sử dụng cho người lao động ký hợp đồng lao đồng dưới 3 tháng đảm bảo thu nhập trong năm tính thuế chưa đến mức phải khấu trừ thuế để công ty/tổ chức chi trả thu nhập tạm thời chưa khấu trừ (10%) tại thời điểm chi trả thu nhập. 

1. Đối tượng đủ điều kiện thực hiện mẫu cam kết thu nhập 

Dựa theo quy định hiện hành, cá nhân thực hiện bản cam kết thu nhập cá nhân cần thỏa mãn 4 điều kiện sau đây: mẫu bản cam kết thu nhập CN

– Cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc đã ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng 

– Cá nhân có tổng mức trả thu nhập từ 2.000.000 VNĐ/lần trở lên 

– Cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập tại nơi chi trả thu nhập nhưng ước tính tổng thu nhập chịu thuế sau khi khấu trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế 

– Cá nhân phải đăng ký và có mã số thuế TNCN tại thời điểm cam kết 

Như vậy, những trường hợp phổ biến sau không không đủ điều kiện làm bản cam kết thu nhập cá nhân nhưng nhiều kế toán vẫn hay mắc phải:

– Tại thời điểm thực hiện cam kết chưa có mã số thuế (Ví dụ: Tháng 1/2017 làm cam kết nhưng tại thời điểm chưa có mã số thuế thu nhập cá nhân thì cam kết sẽ không có hiệu lực) 

– Cá nhân có 2 thu nhập từ 2 nơi trở lên trong năm tính thuế (căn cứ vào Điểm i Khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC).

2. Mẫu cam kết thu nhập 2020

Dưới đây, chúng tôi sẽ thông tin đến bạn mẫu cam kết thuế thu nhập cá nhân mới nhất áp dụng cho năm 2020: 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

BẢN CAM KẾT 

(Áp dụng cho cá nhân chưa đến mức thu nhập chịu thuế TNCN)

Xem Thêm  Hướng dẫn làm bản cam kết làm việc lâu dài

Kính gửi: (Tên tổ chức/cá nhân trả thu nhập) bản cam kết thu nhập

  1. Tôi tên là:… 
  2. Mã số thuế (nếu có):…
  3. Số CMND/Hộ chiếu:….  Ngày cấp:…  Nơi cấp:…
  4. Địa chỉ cư trú:…
  5. Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:…

Tôi cam kết rằng, trong năm (nhập năm người lao động tham gia làm việc) tôi chỉ có thu nhập duy nhất tại… (nhập tên tổ chức/cá nhân trả thu nhập), nhưng ước tính tổng thu nhập không quá … triệu đồng (ghi bằng chữ số tiền vừa nêu) nên không đến mức phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai. 

…, ngày… tháng… năm…

CÁ NHÂN CAM KẾT 

(Ký ghi rõ họ tên) 

** Ví dụ: 

Xem Thêm  Gợi ý một số mẫu bản cam kết trách nhiệm của giáo viên

– Trường hợp người lao động cam kết không có người phụ thuộc: Số tiền khai là 9 triệu đồng x 12 tháng = 108 triệu đồng 

– Trường hợp người lao động cam kết có người phụ thuộc thực tế phải nuôi dưỡng trong năm là 10 tháng: Số tiền kê khai = 108 triệu đồng + 3.6 triệu đồng x 10 tháng = 144 triệu đồng. 

Như vậy, các bạn chỉ cần thực hiện bản cam kết thuế TNCN mà chúng tôi nêu trên là đã có thể kê khai thuế, cũng như không phải thực hiện đóng thuế nếu chưa đạt được mức thu nhập phải đóng thuế theo quy định. 

Trên đây là một số thông tin cung cấp mẫu cam kết thu nhập mới nhất hiện nay dành cho cá nhân người lao động. Chúng tôi hy vọng rằng những thông tin trong bài sẽ giúp cho các bạn trong việc nắm bắt những điều kiện, cũng như mẫu kê khai thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành của cơ quan thuế.

You might like

About the Author: Uyên Vũ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *