Mẫu biên bản cuộc họp doanh nghiệp mới nhất (theo đúng thông tư)

Nào hãy cùng trituevietnam.com.vn xem thêm mẫu biên bạn dạng cuộc họp tiên tiến nhất về sau để hiểu được cách ghi biên bạn dạng cuộc họp hiệu suất cao nhất nhé.

 

1. Mẫu biên bạn dạng cuộc họp tiên tiến nhất

Mẫu biên bản cuộc họp công ty mới nhất 2019 theo thông tư


Biên bạn dạng cuộc họp doanh nghiệp chuẩn chỉnh

2. Nội dung Mẫu biên bạn dạng cuộc họp cho ra đời theo Thông tư 01/2011/TT-BNV

Mẫu 1

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)Số: /BB- … (3)….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Sự sung sướng

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

…………………………….(4)……………………………
_______________

Thời hạn chính thức:………………………………………………………………………………………………………

Vị trí:………………………………………………………………………………………………………………….

Thành phần tham gia:………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Chủ trì (chủ tọa):………………………………………………………………………………………………………..

Thư ký (người ghi biên bạn dạng):…………………………………………………………………………………………

Nội dung (theo diễn biến cuộc họp/hội nghị/hội thảo chiến lược):…………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Cuộc họp (hội nghị, hội thảo chiến lược) kết thúc vào …… giờ ….., ngày ….. tháng ….. năm ……./.

  THƯ KÝ
(Chữ ký)

Họ và tên

CHỦ TỌA
(Chữ ký, dấu (nếu như có)) (5)

Họ và tên

Nơi nhận:
– ……….;
– Lưu: VT, hồ sơ.


Ghi chú:

  • (1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu như có).
  • (2) Tên cơ quan, tổ chức cho ra đời văn bạn dạng.
  • (3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức cho ra đời văn bạn dạng.
  • (4) Tên cuộc họp hoặc hội nghị, hội thảo chiến lược.
  • (5) Ghi chức vụ cơ quan ban ngành (nếu cần).

Mẫu 2:

CÔNG TY …………………….
—————-
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Sự sung sướng
——— ***** ——–
Số: ……………………..

BIÊN BẢN HỌP CÔNG TY ……………

(V/v ………………………………)

Thời điểm ngày hôm nay, vào lúc ………. giờ, ngày ………………………… tại Nhà hàng ……………………….

Giấy công nhận đăng ký kinh lợi nhuận …………………………………………………………..

Do Phòng đăng ký marketing – Sở kế hoạch và góp vốn đầu tư ………………….. cấp ngày …….

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………….

Nhà hàng tiến hành họp …………………………………………………………………………………..

Nội dung, lớp học họp: ………………………………………………………………………….

Thành phần tham gia: …………………………………………………………………………………..

Chủ toạ: ……………………………………………. Thư ký: ………………………………………….

Diễn biến cuộc họp: …………………………………………………………………………………….

Những quyết định được trải qua: ……………………………………………………………………..

Biểu quyết:

– Số phiếu tán thành: ……………………… % số phiếu

– Số phiếu ko tán thành: ……………………… phiếu

Cuộc họp kết thúc lúc …………. giờ cùng trong ngày, nội dung thảo luận tại cuộc họp đã được những thành viên dự họp trải qua và cùng ký vào biên bạn dạng.

Biên bạn dạng được những thành viên nhất trí trải qua và sở hữu hiệu lực thực thi Tính từ lúc ngày ký.

Chữ ký của khá nhiều thành viên

Tải về mẫu biên bạn dạng cuộc họp file.PDF Tại Phía trên

Tải về mẫu biên bạn dạng cuộc họp file.DOC Tại Phía trên

Trên phía trên là mẫu biên bạn dạng cuộc họp doanh nghiệp tiên tiến nhất giúp những đoàn thể lưu lại được những vấn đề đã xác nhận trong cuộc họp, đảm bảo tính khách quan và chân thực nhất về những vấn đề đã cùng tham gia thảo luận. Hy vọng mẫu biên bạn dạng cuộc họp trên phía trên sẽ hỗ trợ ích được cho những chúng ta và hãy luôn luôn sát cánh đồng hành cùng trituevietnam.com.vn để update thêm nhiều thông tin hữu ích nhé.

Related Posts

TOP những câu nói khiến cho chàng yêu bạn say đắm hơn nữa và không thể rời xa

Mục Lục Bài Viết1. Mẫu biên bạn dạng cuộc họp tiên tiến nhất2. Nội dung Mẫu biên bạn dạng cuộc họp cho ra đời theo Thông tư 01/2011/TT-BNVBIÊN BẢN CUỘC…

Tiểu sử ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân và những scandal lớn nhỏ trong sự nghiệp

Mục Lục Bài Viết1. Mẫu biên bạn dạng cuộc họp tiên tiến nhất2. Nội dung Mẫu biên bạn dạng cuộc họp cho ra đời theo Thông tư 01/2011/TT-BNVBIÊN BẢN CUỘC…

Những chú gà chọi gà chiến nổi tiếng nhất Việt Nam đáng giá bạc tỷ

Mục Lục Bài Viết1. Mẫu biên bạn dạng cuộc họp tiên tiến nhất2. Nội dung Mẫu biên bạn dạng cuộc họp cho ra đời theo Thông tư 01/2011/TT-BNVBIÊN BẢN CUỘC…

Tiểu sử nhóm Uni5 và nghi vấn đạo nhái bạn có biết?

Mục Lục Bài Viết1. Mẫu biên bạn dạng cuộc họp tiên tiến nhất2. Nội dung Mẫu biên bạn dạng cuộc họp cho ra đời theo Thông tư 01/2011/TT-BNVBIÊN BẢN CUỘC…

Người đồng bóng là gì? Thế nào gọi là người có tính đồng bóng?

Mục Lục Bài Viết1. Mẫu biên bạn dạng cuộc họp tiên tiến nhất2. Nội dung Mẫu biên bạn dạng cuộc họp cho ra đời theo Thông tư 01/2011/TT-BNVBIÊN BẢN CUỘC…

Mẫu hợp đồng thử việc hay chuẩn và mới nhất hiện nay

Mục Lục Bài Viết1. Mẫu biên bạn dạng cuộc họp tiên tiến nhất2. Nội dung Mẫu biên bạn dạng cuộc họp cho ra đời theo Thông tư 01/2011/TT-BNVBIÊN BẢN CUỘC…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *