Mẫu bạn dạng tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị là bạn dạng được viết được gửi tới Chi ủy và Đảng ủy nơi đảng viên dự bị đang tham gia hoạt động và sinh hoạt với vai trò là đảng viên dự bị. Trong cách viết bạn dạng tự kiểm điểm của đảng viên dự bị này, Đảng viên phải nêu rõ ràng  những thông tin về bạn dạng thân như: ngày kết nạp Đảng, nơi kết nạp và nơi sinh hoạt hiện tại,… Cũng như Bạn dạng kiểm điểm Đảng viên, nội dung bạn dạng tự kiểm điểm của đảng viên dự bị cũng phải nêu được những ưu, nhược điểm của bản thân mình và xin được kết nạp làm Đảng viên chính thức tại đơn vị.

Mẫu bạn dạng tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị ở đây được chọn lựa là Mẫu bạn dạng tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị hay nhất năm 2019, mời chúng ta xem thêm.

 

Mẫu bạn dạng tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị hay nhất năm 2019

Thời điểm hôm nay trituevietnam.com.vn sẽ cùng chúng ta tìm hiểu về kiểu cách viết mẫu bạn dạng tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị hay nhất năm 2019

Mẫu bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị

Nội dung viết mẫu bạn dạng tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị hay nhất năm 2019, chúng ta cùng xem thêm:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM
Của đảng viên dự bị
Kính gửi: – Chi ủy…………………………………………..
– Đảng ủy………………………………………..

Tôi là:……………………………………………………………………………………………………………
Sinh ngày:……………………………………………………………………………………………………..
Quê quán:……………………………………………………………………………………………………..
Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………………………………………
Được kết nạp vào Đảng ngày……tháng……năm………..tại Chi bộ:………………………………
Hiện nay đang công tác và làm việc tại Chi bộ:……………………………………………………………………………
Địa thế căn cứ tiêu chuẩn chỉnh đảng viên và quy trình tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu, triển khai trách nhiệm đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau:
Ưu điểm:
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
Khuyết điểm:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Phương pháp khắc phục khuyết điểm:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Tôi tự nhận thấy mang đủ nhập cuộc để trở thành Đảng viên chính thức. Đề xuất chi bộ xét, báo cáo giải trình cấp ủy cấp trên thừa nhận tôi là Đảng viên chính thức.
Tôi xin hứa luôn luôn phấn đấu triển khai tốt trách nhiệm Đảng viên, xứng danh là đảng viên tốt của đảng.

 

                                                             ………………., ngày…..tháng…..năm…………..
  Người tự kiểm điểm
    (Ký, ghi rõ ràng họ tên)

 

Mẫu bạn dạng tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị hay nhất năm 2019. Tại trên đây

Hy vọng với mẫu bạn dạng tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị hay nhất năm 2019 này, chúng ta cũng có thể thuyết phục được Chi ủy và Đảng ủy xem xét xin được kết nạp làm Đảng viên chính thức tại đơn vị để tiếp tục đóng góp thêm phần cho Đảng Cùng sản Việt Nam.

  • bạn dạng tự kiểm điểm của đảng viên dự bị chuyển đảng chính thức
  • bạn dạng kiểm điểm đảng viên dự bị 2017
  • bạn dạng kiểm điểm đảng viên dự bị 2019
  • bạn dạng kiểm điểm đảng viên dự bị hay nhat
  • bạn dạng kiểm điểm đảng viên dự bị 2019 violet
  • cách viết bạn dạng kiểm điểm đảng viên dự bị chuyển chính thức
  • bạn dạng kiểm điểm đảng viên dự bị hay nhat nam 2016
  • bạn dạng nhận xét đảng viên dự bị