Sau lúc viết bạn dạng tự kiểm điểm về bạn dạng thân, Đảng viên ý kiến đề xuất lý do để xem xét chuyển sinh hoạt Đảng sang trung tâm mới với lời hứa hẹn phấn đấu triển khai tốt trách nhiệm Đảng viên, xứng danh là người Đảng viên Đảng Cùng sản Việt Nam gương mẫu.

 

Mẫu bạn dạng kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng hay nhất năm 2019

Thời điểm ngày hôm nay, trituevietnam.com.vn sẽ cùng các bạn tìm hiểu về phong thái viết mẫu bạn dạng kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng hay nhất năm 2019

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng

Nội dung viết bạn dạng kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng hay nhất năm 2019

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
………………, ngày …. tháng…. năm…….

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

Kính gửi: – Chi uỷ chi bộ…………………..
                – Đảng uỷ………………………….

Tên tôi là:……………………………………………………………………………………………………..
Sinh ngày……. tháng……. năm……………
Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………………………………………
Vào Đảng Cùng sản Việt Nam ngày………. tháng…….. năm………………………………………
Tại chi bộ:…………………………………………………………………………………………………….
Chính thức ngày:…………………………………………. tại chi bộ:…………………………………..
Hiện tại đang công tác và làm việc và sinh hoạt tại chi bộ:…………………………………………………………..
Địa thế căn cứ tiêu chuẩn chỉnh, trách nhiệm của người đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau:
1. Về tư tưởng chính trị
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Về đạo đức, lối sống
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Về triển khai trách nhiệm được giao
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Về tổ chức kỷ luật
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Về khuyết điểm
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Trên phía trên là bạn dạng tự kiểm điểm của tôi trong quy trình sinh hoạt đảng tại Chi bộ, Đảng bộ. Nay do tôi xin được chuyển sinh hoạt đảng tới chi bộ………………………, đảng bộ…………………………….
Kính mong chi ủy chi bộ, Đảng ủy ……………………………………….. tạo nhập cuộc cho tôi được chuyển sinh hoạt đảng tới đơn vị mới.
Tôi xin hứa luôn luôn phấn đấu triển khai tốt trách nhiệm đảng viên, xứng danh là người đảng viên Đảng Cùng sản Việt Nam.

                                                                                                           NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
                                                                                                                (Ký và ghi rõ rệt họ tên)

 

 

NHẬN XÉT CỦA CHI UỶ CHI BỘ
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

……………., ngày……tháng……năm……..

                                                                                                                                T/M CHI ỦY
                                                                                                                                 BÍ THƯ

 

ĐẢNG UỶ ………………………………………………… XÁC NHẬN
Chữ ký đồng chí:……………………………………………………………………………………………..

……………., ngày…… tháng…… năm……..
                                                                                                                                 T/M ĐẢNG ỦY
                                                                                                                                BÍ THƯ

 

Mẫu bạn dạng kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng hay nhất năm 2019. Tại phía trên 

Trên phía trên là phía dẫn cụ thể chi tiết của trituevietnam.com.vn với những các bạn về phong thái viết một bạn dạng kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng hay nhất năm 2019 để cấp trên của khách hàng đồng ý để các bạn chuyển nơi sinh hoạt Đảng một cách thuận tiện tiện nhất lúc xem xong bạn dạng kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng này của khách hàng!

  • bạn dạng kiểm điểm chuyển sinh hoạt đảng 2019
  • bạn dạng tự kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt đảng
  • bạn dạng kiểm điểm chuyển sinh hoạt đảng 2017
  • mẫu kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt đảng tiên tiến nhất
  • bạn dạng kiểm điểm chuyển sinh hoạt đảng về địa phương
  • bạn dạng kiểm điểm chuyển đảng viên chính thức
  • bạn dạng kiểm điểm quy trình công tác và làm việc của đảng viên
  • ban kiem diem chuyen sinh hoat dang tam thoi