Những bước phát triển nổi bật của hội cựu chiến binh với đất nước hiện nay

Được biết đến là những người có công lao to lớn nhất đối với sự nghiệp giải phóng đất nước, chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hội cựu chiến binh Việt Nam  ngày nay luôn phát triển vững mạnh, tiên phong trong công tác của đảng, của chính quyền. Những người hùng ở thời bình là chỗ dựa vững chắc về tinh thần cho con cháu noi theo. Trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ về những bước phát triển của hội chiến binh trong ngày nay bạn có thể theo dõi nhé.công tác hội cựu chiến binh

Như chúng ta đã biết, các thành viên trong hội cựu chiến binh là những người con của đất nước đã từng chiến đấu, rèn luyện và sống trong những năm tháng cực khổ, gian nan nhất của đất nước ta.Họ đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành lại chủ quyền đất nước, mang lại sự bình yên cho dân tộc Việt Nam chúng ta.

Giữa thời chiến cũng như thời bình, hội luôn có những nhiệm vụ sao cho phù hợp nhất với hoàn cảnh cũng như xu thế phát triển của đất nước vậy hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhiệm vụ cũng như vai trò của hội trong những chia sẻ dưới đây nhé.

1. 7 nhiệm vụ của hội cựu chiến binh

– Đối với bản thân mỗi thành viên đều phải giữ cho mình nếp sống văn minh, chan hòa với con cháu, với cộng đồng. Luôn ý thức được bản thân mình cần phải làm gì trong thời chiến cũng như thời bình hiện nay. Luôn vững vàng ý chí, không bị lôi kéo bởi những thế lực thù địch, quấy phá cuộc sống của nhân dân.

– Phối hợp chặt chẽ với các địa phương nơi mình sinh sống, Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, các đoàn thể  để tham gia củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở,thực hiện đúng và đủ những quy định, nội quy theo đúng quy định của Đảng và nhà nước giao phó. Xây dựng nên một chính quyền trong sạch, liêm chính, hiệu quả. Thực hiện tốt mọi chính sách đã được Đảng và nhà nước đề ra.

– Xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, đoàn kết, phấn đấu thực hiện tốt những nhiệm vụ được Đảng và nhà nước giao phó. Kiến quyết đấu tranh lại những tệ nạn xã hội, đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí cũng như các hiện tượng tiêu cực.Qua đó ngăn chặn, nâng cao tinh thần cảnh giác, lên án những hành vi sai trái, âm mưu phản động của các thế lực thù địch chống lại nhà nước.hội cựu chiến binh

– Tuyên truyền cho gia đình, cộng đồng, khu dân cư nơi mình sinh sống một lối sống lành mạnh, khoa học, tuân thủ theo chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước. Góp phần giải quyết những mâu thuẫn tại địa phương, ngay từ cấp cơ sở. Không để các cựu chiến binh bị lôi kéo, làm những việc trái đạo đức, trái pháp luật

– Tự phòng chống tình trạng tự diễn biến, tự chuyển hóa các thành viên trong hội cựu chiến binh bằng cách phối hợp với các cơ quan đoàn thể, Mặt trận Tổ Quốc.Vận động nhân dân thực hiện các phong trào an ninh, bảo vệ Tổ Quốc ngay ở thời bình. Không để những thành viên trong hội tham gia các vụ khiếu kiện đông người, biểu tình trái phép.

– Tích cực tham gia những hoạt động của câu lạc bộ, ban liên lạc các cựu quân nhân, tham gia những hoạt động xã hội, phong trào thi đua ở cơ sở. Để phát triển hội ngày càng rộng lớn, vững mạnh. Là tấm gương tiên phong cho gia đình, con cháu cũng như xã hội noi theo.

– Đối với nhiệm vụ của hội cựu chiến binh ở cơ sở thì mỗi thành viên cần chung tay, chung sức lao động, sản xuất hưởng ứng phong trào nông thôn mới, đoàn kết toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, chính trị ở khu dân cư. Giúp những hộ gia đình trong hội thoát nghèo, giảm nghèo bền vững, theo đúng như mục tiêu cũng như nhiệm vụ như trong cuộc họp hội cựu chiến binh đề ra.

2. Sự phát triển của hội cựu chiến binh ngày nay

Thời kỳ kháng chiến chống giặc ngoại xâm chiến thắng là nhờ công lớn của những người chiến binh quả cảm, bất khuất, tin tưởng cũng như trung thành tuyệt đối đối với những đường lối chính sách của Đảng, nhà nước giao phó.


Giữa thời bình hiện nay, sự phát triển của các hội cựu chiến binh ngày càng mạnh mẽ,bền vững là tấm gương, là động lực cho con cháu cũng như toàn xã hội noi theo. Giữa 2 cuộc kháng chiến của đất nước, đã có nhiều đồng đội đã ngã xuống, vậy nên những người chiến binh giữa thời bình vẫn luôn đoàn kết một lòng, tin tưởng đường lối chính sách của Đảng, tích cực đấu tranh chống lại những tiêu cực, thói xấu hằng ngày. Cũng như tích cực đấu tranh lại những thế lực thù địch, bảo vệ chủ quyền của đất nước, giữ vững đất nước Việt Nam hòa bình, phát triển mạnh mẽ như hiện nay.

Với những nhiệm vụ trên của hội cựu chiến binh trong thời chiến cũng như thời bình luôn được duy trì, phát huy tới mức tối đa, giữ gìn sự độc lập, tự do cho đất nước thì bản thân mỗi thành viên cần thực hiện nghiêm túc, phối hợp chặt chẽ với địa phương, là tấm gương sáng cho gia đình và xã hội noi theo. Thì chắc chắn rằng trong nhiệm kỳ tới, hội sẽ càng phát triển mạnh mẽ, bền vững hơn nữa.

Xem Thêm  Nhiệm vụ của cán bộ công chức cấp xã là gì?

You might like

About the Author: Uyên Vũ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *