Hướng dẫn làm giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh

Để được hoạt động theo hộ kinh doanh thì chủ hộ kinh doanh phải tiến hành thủ tục đăng ký hộ kinh doanh. Trong thủ tục này cần phải nộp các loại giấy tờ kèm theo trong đó có giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh. Để thuận lợi hơn trong quá trình hoàn thiện thủ tục, bài viết này sẽ đưa đến mẫu đơn đăng ký kinh doanh để mọi người tham khảo.

Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh như thế nào?

1. Hộ kinh doanh là gì?

Theo khoản 1 Điều 66 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, hộ kinh doanh: Do một cá nhân hoặc một nhóm người là các công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ; Chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm; Sử dụng dưới 10 lao động; Chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.mẫu giấy đè nghị đăng ký hộ kinh doanh

2. Điều kiện đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Theo khoản 2 Điều 71 của Nghị định 78/2015/NĐ-CP, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh chỉ được cấp cho hộ kinh doanh đáp ứng các điều kiện:

– Ngành, nghề kinh doanh không thuộc Danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh theo quy định tại Điều 6 của Luật Đầu tư;

– Tên hộ kinh doanh bao gồm hai thành tố: Hộ kinh doanh và tên riêng. Tên riêng không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục.

– Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định. Theo Thông tư 176/2012/TT-BTC, lệ phí đăng ký kinh doanh cá thể hiện nay là 100.000 đồng/lần.

3. Thành phần hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh

Để tiến hành đăng ký hộ kinh doanh, người đi đăng ký phải chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ sau:

+ Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh (Phụ lục III-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

+ Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh (Phụ lục III-2, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

+ Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình;

+ Bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

4. Mẫu giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanhgiấy đè nghị đăng ký hộ kinh doanh

Cũng như trong vấn đề sang nhượng đất phải cần đến cần đến đơn sang nhượng đất đai thì trong vấn đề đăng ký hộ kinh doanh thì phải cần đến mẫu đơn đăng ký kinh doanh dành cho hộ kinh doanh. Hiện nay để đăng ký hộ kinh doanh, người đi đăng ký phải  sử dụng mẫu Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh theo Phụ lục III-1 của Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT. Cụ thể mẫu giấy đó như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày ……tháng …… năm …………

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

Kính gửi: Phòng Tài chính – Kế hoạch………………………………..

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa):……………………….. Giới tính: …………………………….

Sinh ngày: …../…../……..Dân tộc: …………..  Quốc tịch: ……………………………………….

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

□ Chứng minh nhân dân                                   □ Căn cước công dân số:

□ Hộ chiếu                                                            □ Loại khác (ghi rõ):…………………………

Số giấy chứng thực cá nhân: …………………………………………………………………………………..

Ngày cấp: …../…../……..Nơi cấp: …………… Ngày hết hạn (nếu có):…../…../………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………………………………………………………………….

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………………………………..

Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………………………………………..

Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………………………………………………………………….

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………………………………..

Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại (nếu có)………………………………………. Fax (nếu có): ……………………………….

Email (nếu có): ……………………………………………. Website (nếu có): …………………………

Đăng ký hộ kinh doanh với các nội dung sau:

  1. Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………………      
  2. Địa điểm kinh doanh:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………………………………..

Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại (nếu có)………………………………………. Fax (nếu có): ……………………………….

Email (nếu có): ……………………………………………. Website (nếu có): …………………………

  1. Ngành, nghề kinh doanh: …………………………………………………………………………….
  2. Vốn kinh doanh:

Tổng số (bằng số; VNĐ): ……………………………………………………………………………………

Phần vốn góp của mỗi cá nhân (đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân góp vốn thành lập; kê khai theo mẫu): Gửi kèm

  1. Số lượng lao động (dự kiến): ………………………………………………………………………….
  2. Chủ thể thành lập hộ kinh doanh (đánh dấu X vào ô thích hợp):

□ Cá nhân                               □ Nhóm cá nhân                       □ Hộ gia đình

  1. Thông tin về các thành viên tham gia thành lập hộ kinh doanh (kê khai theo mẫu; chỉ kê khai đối với hộ kinh doanh thành lập bởi nhóm cá nhân): gửi kèm.

Tôi và các cá nhân tham gia thành lập hộ kinh doanh cam kết:

– Bản thân không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; không đồng thời là chủ hộ kinh doanh khác; không là chủ doanh nghiệp tư nhân; không là thành viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);

– Địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của tôi và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký trên.

                                                                                 ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH

                                                                                            (Ký và ghi họ tên)

Sau khi hoàn thành xong giấy đề nghị đăng ký kinh doanh và chuẩn bị các loại giấy cần thiết được liệt kê ở trên. Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến nộp tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Trên đây là toàn bộ những thông tin cần thiết cũng như mẫu giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh hiện hành. Mong rằng qua bài viết này những ai có nhu cầu đăng ký hộ kinh doanh sẽ dễ dàng hoàn thiện thủ tục theo quy định của pháp luật.

Xem Thêm  Mẫu giấy xác nhận thời gian công tác đúng chuẩn nhất

Related Posts

Thông Tin tiểu truyện MC Diễm Quỳnh

Mục Lục Bài ViếtThủ tục đăng ký hộ kinh doanh như thế nào?1. Hộ kinh doanh là gì?2. Điều kiện đăng ký hộ kinh doanh cá thể3….

tin tức tiểu sử Lý Lộ

Mục Lục Bài ViếtThủ tục đăng ký hộ kinh doanh như thế nào?1. Hộ kinh doanh là gì?2. Điều kiện đăng ký hộ kinh doanh cá thể3….

Thông Tin tiểu truyện MC, Nhà Báo Lại Bắc Hải Đăng.

Mục Lục Bài ViếtThủ tục đăng ký hộ kinh doanh như thế nào?1. Hộ kinh doanh là gì?2. Điều kiện đăng ký hộ kinh doanh cá thể3….

Thông Tin tiểu truyện MC Anh Tuấn

Mục Lục Bài ViếtThủ tục đăng ký hộ kinh doanh như thế nào?1. Hộ kinh doanh là gì?2. Điều kiện đăng ký hộ kinh doanh cá thể3….

tin tức tiểu sử Mark Zuckerberg

Mục Lục Bài ViếtThủ tục đăng ký hộ kinh doanh như thế nào?1. Hộ kinh doanh là gì?2. Điều kiện đăng ký hộ kinh doanh cá thể3….

Thông Tin tiểu truyện MC, Diễn Viên Trường Giang

Mục Lục Bài ViếtThủ tục đăng ký hộ kinh doanh như thế nào?1. Hộ kinh doanh là gì?2. Điều kiện đăng ký hộ kinh doanh cá thể3….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *