Tiện ích

 

 

Giáo Dục

nhiệm vụ của giáo viên tiểu học

Vị trí, vai trò và nhiệm vụ của giáo viên tiểu học

Uyên Vũ 11/04/20 03:32:04

Giáo dục tiểu học ở Việt Nam được áp dụng và thực hiện thông qua các trường tiểu học trên toàn quốc, ở mỗi khu vực như cấp xã, quận...

nhiệm vụ của giáo viên mầm non

Nhiệm vụ của giáo viên mầm non là gì?

Uyên Vũ 11/04/20 03:01:04

Mầm non chính là môi trường đầu tiên giáo dục, nuôi dưỡng và hình thành những phẩm chất đạo đức, tính cách của mỗi một con người. Ở các trường...

quy định về quyền và nghĩa vụ của học sinh

Nhiệm vụ của học sinh theo từng giai đoạn

Uyên Vũ 11/04/20 01:20:04

Học sinh được nhận định là những mầm non tương lai của đất nước, là những thế hệ trẻ mang trong mình trọng trách lớn lao. Học sinh có ở...

nhiệm vụ của giáo viên thcs

Giới thiệu các nhiệm vụ của giáo viên THCS

Uyên Vũ 11/04/20 09:15:04

Trung học cơ sở là bậc giáo dục đóng vai trò quan trọng trong quá trình học tập và phát triển toàn diện của học sinh. Bên cạnh việc đổi...