Mẫu đơn yêu cầu thi hành án dân sự

Một bản án, quyết định của Tòa án sau khi có hiệu lực thì phải được tiến hành thi hành án. Trong pháp luật hình sự, dân sự, hay hành chính thì việc thời gian thi hành án có sự khác nhau, tuy nhiên nếu sau thời gian đó mà người phải thi hành án không thực hiện thi hành thì người được thi hành có quyền yêu cầu thi hành án dân sự. Lúc này, cần phải nộp đơn yêu cầu thi hành án để được giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự. Bài viết sau đây sẽ giới thiệu cho bạn về mẫu đơn yêu cầu thi hành án dân sự.

Thi hành án dân sự

1. Tìm hiểu quy định pháp luật về quyền yêu cầu thi hành án dân sự

Các quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục thi hành bản án, quyết định dân sự, các vấn đề về hình phạt, xử lý vật chứng, phần tài sản trong bản án đều được quy định tại Luật thi hành án dân sự 2008 sửa đổi bổ sung năm 2014. Theo nguyên tắc chung, người phải thi hành án phải tự nguyện thi hành án,  nếu người phải thi hành án có điều kiện thi hành án mà không tự nguyện thi hành thì bị cưỡng chế thi hành án theo quy định của luật thi hành án.

Trên thực tế, có nhiều trường hợp dù đã nhận được bản án, quyết định dân sự của tòa án đã có hiệu lực, phải thi hành án theo đúng quy định tuy có đủ điều kiện nhưng không chấp hành đúng, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người được thi hành án cũng như các đương sự khác trong vụ án dân sự. Do đó, tại Điều 30 Luật thi hành án có quy định như sau:

“Trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ra quyết định thi hành án”.đơn yêu cầu dân sự

Chủ thể có quyền yêu cầu thi hành án là “Đương sự tự mình hoặc ủy quyền cho người khác yêu cầu thi hành án bằng hình thức trực tiếp nộp đơn hoặc trình bày bằng lời nói hoặc gửi đơn qua bưu điện. Người yêu cầu phải nộp bản án, quyết định, tài liệu khác có liên quan”. Tuy nhiên, khi nộp đơn yêu  cầu  thi hành án dân sự, các bạn phải chú ý đến thời hiệu thi hành án, nếu quá thời hiệu thì việc bạn nộp đơn yêu cầu thi hành án coi như không có ý nghĩa gì vì cơ quan thi hành án sẽ từ chối yêu cầu của bạn.

2. Mẫu đơn yêu cầu thi hành án dân sựđơn yêu cầu

Như đã trình bày ở trên, việc yêu cầu thi hành án có thể bằng văn bản hoặc bằng lời nói, có thể nộp trực tiếp (trình bày trực tiếp) hoặc qua bưu điện. Hình thức mà các đương sự thường làm nhất đó chính là nộp đơn yêu cầu thi hành án dân sự bởi nó thuận tiện, rõ ràng, không mất nhiều thời gian và đủ ý. Việc trình bày bằng lời nói nhiều khi dễ thiếu sót, quên trước quên sau và phải làm việc trực tiếp với cơ quan thi hành án trong khi việc nộp đơn có thể bằng đường bưu điện.

Tại thông tư 01/2016 /TT-BTP về việc hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự có kèm theo giấy yêu cầu thi hành án dân sự. Do đó, bạn không cần phải tự mình nghĩ ra nội dung đơn mới mà chỉ cần điền thông tin dựa theo mẫu đơn yêu cầu thi hành án. Dưới đây chính là mẫu số D04-THADS ban hành kèm theo TT01/2016:

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xem Thêm  Hướng dẫn làm mẫu đơn cớ mất

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN

                Kính gửi:  Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự …………………………………

 

Họ và tên người yêu cầu thi hành án (trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền và một trong các giấy tờ sau đây: căn cước công dân; chứng minh nhân dân; hộ chiếu; giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú) ………………………………………..địa chỉ:…………………………………………………………..

Họ và tên người được thi hành án ………………………………………………..

địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………..

Họ và tên người phải thi hành án …………………………………………………

địa chỉ: ……………………………………………………………………………

  1. Nội dung yêu cầu thi hành án:
Xem Thêm  Cách viết đơn xin tạm trú

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  1. Thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án (nếu có)

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

  1. Các tài liệu kèm theo

– Bản án, Quyết định số…………….ngày…tháng…..năm…….của…………………..

– Tài liệu thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án (nếu có).

– Tài liệu có liên quan khác …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….                      

                                                                 …………. ngày …. tháng  …. năm 20…

                                                                         Người yêu cầu thi hành án                                                                             

                                                                     (Ký, ghi rõ họ, tên hoặc điểm chỉ)   

Xem Thêm  Hướng dẫn làm đơn đề nghị cấp chứng minh nhân dân

Như vậy, bài viết trên đã giúp bạn hiểu rõ về quy định pháp luật trong thi hành án dân sự cũng như quyền yêu cầu thi hành án dân sự của đương sự. Các bạn phải làm đơn yêu cầu theo đúng như mẫu quy định tại thông tư 01/2016 để tránh mất thời gian phải sửa đổi, bổ sung. Ngoài ra, khi nộp đơn này các bạn cần phải nộp các tài liệu kèm theo như bản án, quyết định dân sự, tài liệu thông tin về tài sản và các tài liệu khác có liên quan.

Related Posts

Thông Tin tiểu truyện MC Diễm Quỳnh

Mục Lục Bài ViếtThi hành án dân sự1. Tìm hiểu quy định pháp luật về quyền yêu cầu thi hành án dân sự2. Mẫu đơn yêu cầu…

tin tức tiểu sử Lý Lộ

Mục Lục Bài ViếtThi hành án dân sự1. Tìm hiểu quy định pháp luật về quyền yêu cầu thi hành án dân sự2. Mẫu đơn yêu cầu…

Thông Tin tiểu truyện MC, Nhà Báo Lại Bắc Hải Đăng.

Mục Lục Bài ViếtThi hành án dân sự1. Tìm hiểu quy định pháp luật về quyền yêu cầu thi hành án dân sự2. Mẫu đơn yêu cầu…

Thông Tin tiểu truyện MC Anh Tuấn

Mục Lục Bài ViếtThi hành án dân sự1. Tìm hiểu quy định pháp luật về quyền yêu cầu thi hành án dân sự2. Mẫu đơn yêu cầu…

tin tức tiểu sử Mark Zuckerberg

Mục Lục Bài ViếtThi hành án dân sự1. Tìm hiểu quy định pháp luật về quyền yêu cầu thi hành án dân sự2. Mẫu đơn yêu cầu…

Thông Tin tiểu truyện MC, Diễn Viên Trường Giang

Mục Lục Bài ViếtThi hành án dân sự1. Tìm hiểu quy định pháp luật về quyền yêu cầu thi hành án dân sự2. Mẫu đơn yêu cầu…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *