Đơn xin vay vốn ngân hàng chính sách xã hội

Có thể nói, Nhà nước Việt Nam là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Đảng và Nhà nước luôn tạo mọi điều kiện quan tâm, chăm sóc người dân, đặc biệt là những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Để tạo điều kiện hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn trong công việc và cuộc sống, Chính Phủ đã thành lập ngân hàng chính sách xã hội nhằm hỗ trợ những người nghèo và các đối tượng chính sách khác về mặt tài chính. Ngân hàng chính sách xã hội thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, trong đó có các chương trình hỗ trợ vay vốn cho người dân. Nếu bạn có nhu cầu vay vốn, bạn phải làm đơn xin vay vốn ngân hàng chính sách xã hội. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp các mẫu đơn vay vốn để các bạn có thể tham khảo.

Ngân hàng Chính sách xã hội – Tư vấn cho vay giải quyết việc làm

1. Tìm hiểu về ngân hàng chính sách xã hội và các chương trình cho vay.

Ngân hàng chính sách xã hội được thành lập dựa trên Quyết định số 131/2002/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ ngày 04 tháng 10 năm 2002. Mục đích chính của việc thành lập này chính là thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi cho các đối tượng đặc biệt như người nghèo, học sinh sinh viên, lao động nước ngoài và các đối tượng chính sách khác.

Với vốn điều lệ là năm nghìn tỉ đồng ban đầu, Ngân hàng chính sách xã hội hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, được nhà nước đảm bảo thanh toán và tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng 0%.  Ngân hàng chính sách xã hội có bộ máy quản lý và điều hành thống nhất dưới sự giám sát của Chính phủ. Điều lệ về tổ chức và hoạt động của ngân hàng chính sách xã hội được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 16/2003/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2003. Theo đó, ngân hàng chính sách nhà nước thực hiện các nghiệp vụ như huy động vốn, cho vay, thanh toán, ngân quỹ và được nhận vốn ủy thác cho vay ưu đãi chính quyền địa phương, các tổ chức kinh tế, chính trị – xã hội, các hiệp hội, các hội, các tổ chức phi Chính phủ, các cá nhân trong và ngoài nước đầu tư cho các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội.

Các chương trình cho vay của ngân hàng chính sách xã hội hiện nay như sau:

don-xin-vay-von-ngan-hang-chinh-sach-xa-hoi

 • Cho vay hộ nghèo
 • Cho vay vốn đi xuất khẩu lao động
 • cho vay hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định của Thủ tướng chính phủ
 • Cho vay hộ nghèo tại 62 huyện nghèo
 • Cho vay học sinh, sinh viên
 • Cho vay giải quyết việc làm
 • Cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường
 • Cho vay nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ Đồng bằng Sông Cửu Long.
 • Cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn.
 • Cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Như vậy, không phải đối tượng nào cũng có thể vay vốn tại ngân hàng chính sách xã hội, chỉ có những đối tượng đặc biệt quy định tại Điều 5 Điều lệ về tổ chức và hoạt động của ngân hàng chính sách xã hội được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 16/2003/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2003. Cũng theo đó, trong quy trình thủ tục vay vốn bao gồm việc nộp đơn xin vay vốn ngân hàng chính sách xã hội (tức giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay).

2. Mẫu đơn xin vay vốnmẫu đơn đề nghị vay vốn ngân hàng chính sách xã hội

Mẫu đơn vay vốn được ngân hàng chính sách xã hội quy định và cấp khi người dân thuộc đối tượng được vay vốn có nhu cầu, do đó bạn không cần phải tự soạn một đơn xin vay vốn nào cả. Sau đây là mẫu đơn xin vay vốn (giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay):

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xem Thêm  Hướng dẫn viết đơn xin nâng lương

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN KIÊM PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN VAY

Chương trình cho vay:……………………………………………………

Kính gửi: Ngân hàng Chính sách xã hội ………………..

 1. Họ tên người vay:………………………………….. Năm sinh:………………………….

– Số CMND:………………., ngày cấp: …./…./….., nơi cấp: …………………………….

– Địa chỉ cư trú: thôn …………………….; xã …………………. Huyện ……………….

– Là thành viên Tổ TK và VV do ông (bà) ………………………………… làm tổ trưởng.

– Thuộc tổ chức Hội: ………………………………………………… quản lý.

 1. Họ tên người thừa kế: ………………………………… Năm sinh …….. Quan hệ với người vay.

Chúng tôi đề nghị NHCSXH cho vay số tiền: ………………….. đồng

(Bằng chữ……………………………………………………………………………………………….)

Để thực hiện phương án:……………………………………………………………………………

Tổng nhu cầu vốn:………………………………………………….đồng. Trong đó:

+ Vốn tự có tham gia:……………………………………..đồng.

+ Vốn vay NHCSXH:…………………………………….đồng để dùng vào việc:

– Thời hạn xin vay: ……… tháng; Kỳ hạn trả nợ: …….. tháng/lần.

– Số tiền trả nợ: ……………đồng/lần. Hạn trả nợ cuối cùng: Ngày…./…../……

– Lãi suất cho vay: …………..%/tháng, lãi suất nợ quá hạn:……………..% lãi suất khi cho vay.

Lãi tiền vay được trả định kỳ hàng tháng, vào ngày

Chúng tôi cam kết: sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ gốc và lãi đầy đủ, đúng hạn. Nếu sai trái, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

……, ngày…tháng…năm….

PHÊ DUYỆT CỦA NGÂN HÀNG

 1. Số tiền cho vay:…………………..đồng (Bằng chữ:………………………………………)
 2. Lãi suất: ……… %/tháng. Lãi suất nợ quá hạn: ………… % lãi suất khi cho vay.
 3. Thời hạn cho vay: …….. tháng. Hạn trả nợ cuối cùng: Ngày…../……/………

  Cán bộ tín dụng             Trưởng phòng Giám đốc

Xem Thêm  Các mẫu quyết định phân công nhiệm vụ

(Ký, ghi rõ họ tên)           (Tổ trưởng) TD     (ký tên, đóng dấu)

          (ký, ghi rõ họ tên)

Như vậy, bài viết trên đã giúp bạn hiểu rõ hơn về ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam cũng như các chương trình cho vay của ngân hàng. Nếu gặp khó khăn về tài chính cần vay vốn chính sách xã hội, hội làm đơn xin vay vốn ngân hàng chính sách xã hội theo mẫu như trên gửi cho Tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn.

Related Posts

Thông Tin tiểu truyện MC Diễm Quỳnh

Mục Lục Bài ViếtNgân hàng Chính sách xã hội – Tư vấn cho vay giải quyết việc làm1. Tìm hiểu về ngân hàng chính sách xã hội…

tin tức tiểu sử Lý Lộ

Mục Lục Bài ViếtNgân hàng Chính sách xã hội – Tư vấn cho vay giải quyết việc làm1. Tìm hiểu về ngân hàng chính sách xã hội…

Thông Tin tiểu truyện MC, Nhà Báo Lại Bắc Hải Đăng.

Mục Lục Bài ViếtNgân hàng Chính sách xã hội – Tư vấn cho vay giải quyết việc làm1. Tìm hiểu về ngân hàng chính sách xã hội…

Thông Tin tiểu truyện MC Anh Tuấn

Mục Lục Bài ViếtNgân hàng Chính sách xã hội – Tư vấn cho vay giải quyết việc làm1. Tìm hiểu về ngân hàng chính sách xã hội…

tin tức tiểu sử Mark Zuckerberg

Mục Lục Bài ViếtNgân hàng Chính sách xã hội – Tư vấn cho vay giải quyết việc làm1. Tìm hiểu về ngân hàng chính sách xã hội…

Thông Tin tiểu truyện MC, Diễn Viên Trường Giang

Mục Lục Bài ViếtNgân hàng Chính sách xã hội – Tư vấn cho vay giải quyết việc làm1. Tìm hiểu về ngân hàng chính sách xã hội…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *