Hướng dẫn viết đơn xin vào Đoàn

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là một tổ chức chính trị xã hội mà đa phần các học sinh, sinh viên, thanh niên Việt Nam đều gia nhập khi đến một độ tuổi nhất định. Vào Đoàn là một hoạt động tự nguyện của mỗi cá nhân và muốn được kết nạp Đoàn phải có đơn xin vào Đoàn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn một số mẫu đơn xin vào Đoàn mới nhất cũng như cách viết đơn.

Hướng dẫn viết sổ Đoàn Viên cơ bản và cách chuyển sinh hoạt đoàn

1. Tìm hiểu về đơn xin vào Đoàn

Đơn xin vào Đoàn là mẫu đơn cần thiết cho các bạn học sinh, sinh viên, thanh niên đang trong quá trình chuẩn bị được kết nạp vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Để được trở thành người có tư cách Đoàn viên, đơn xin vào Đoàn là một thành phần quan trọng trong bộ hồ sơ xin vào Đoàn.

Đơn xin vào Đoàn là đơn cung cấp các thông tin cá nhân của người xin vào Đoàn cũng như ý chí, nguyện vọng muốn được kết nạp Đoàn viên trong thời gian có kế hoạch, chương trình kết nạp Đoàn viên mới.

Đoàn viên là một yếu tố bắt buộc để có thể tiến đến học lớp cảm tình Đảng, được kết nạp Đảng viên mới trong tương lai. Đối với những người muốn làm trong các cơ quan nhà nước, hoặc một số doanh nghiệp tư nhân thì phải có tư cách Đoàn viên trở lên. Vì vậy, việc kết nạp Đoàn viên là rất quan trọng đối với mỗi cá nhân trong xã hội.

2. Mẫu đơn xin vào Đoànđơn xin vào đoàn viên

Chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn mau don xin vao doan chung cho những tìm kiếm Mẫu đơn xin vào Đoàn viết tay, mẫu đơn xin vào Đoàn viết sẵn,…

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xem Thêm  Hướng dẫn làm đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày …..tháng ……năm……

ĐƠN XIN VÀO ĐOÀN

Kính gửi: -………………………………………………………………………………………………..

        -……………………………………………………………………………………………………….

Tôi tên là:………………………………………………………………………………………………….

Dân tộc:…………………………………………………………………………………………………….

Đang học lớp:…………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày:…………………………………………………………………………………………………

Quê quán:………………………………………………………………………………………………….

Hiện ở tại:………………………………………………………………………………………………….

Sau một thời gian tìm hiểu về Đoàn và nghiên cứu Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tôi thấy:

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị, luôn thể hiện tính tiên phong đi đầu trong mọi hoạt động. Là tổ chức kế cận hậu bị của Đảng, là nơi để tuổi trẻ học tập, rèn luyện, phấn đấu chung tay xây dựng quê hương ngày càng văn minh và phát triển.

Đoàn là nơi tập hợp những thanh niên tiên tiến, là nơi đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của tuổi trẻ.

Vì vậy tôi làm đơn này xin được vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, được vào Đoàn tôi xin hứa:

  1. Suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp dân giàu, nước mạnh theo lý tưởng của Đảng, của Bác Hồ vĩ đại!
  2. Nghiêm chỉnh thực hiện Điều lệ Đoàn, luôn luôn rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh!
  3. Giúp đỡ mọi người, luôn luôn xứng đáng là người bạn tin cậy của thanh niên Việt Nam!

Người làm đơn

Xem Thêm  Đơn xin nghỉ thai sản chi tiết và cụ thể

(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn cách viết đơn xin vào Đoàn

don-xin-vao-doan

Sau khi đã được tiếp xúc với mẫu đơn xin vào Đoàn, chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cách điền, viết mẫu đơn xin vào Đoàn. Đối với đơn xin vào Đoàn, người làm đơn có thể thực hiện bằng hình thức đánh máy hoặc viết tay tùy theo nhu cầu và điều kiện của mình. Tuy nhiên, dù làm đơn bằng hình thức nào thì cũng phải đáp ứng được những yêu cầu về nội dung và hình thức, tương tự như mẫu đơn xin vào Đoàn ở trên.

Hướng dẫn cụ thể viết đơn xin vào Đoàn như sau:

– Mục “Kính gửi”: Người làm đơn phải xã định được tên cơ quan, đơn vị nơi mình muốn nộp đơn để xin vào Đoàn. Ghi rõ tên của cơ quan, đơn vị đó, tránh viết tắt quá nhiều.

– Mục “Tôi tên là”: Viết tên người muốn xin vào Đoàn, ghi đầy đủ họ tên và phải thể hiện bằng chữ in hoa.

– Mục “Dân tộc”: Ghi rõ dân tộc của người làm đơn. Ví dụ: Kinh, Khmer, Ê-đê,…

– Mục “Đang học lớp”: Ghi rõ lớp học của người làm đơn muốn xin vào Đoàn. Ví dụ: 8A, 9A,…

– “Sinh ngày”: Ghi rõ ngày, tháng, năm cụ thể của người xin vào Đoàn, ngăn cách bởi dấu gạch chéo “/”, không ghi rõ “ngày ….. tháng …. Năm …..”

– Mục “Quê quán”: Đây là mục người làm đơn có thể ghi ngắn gọn gồm huyện, tỉnh nơi mình đăng ký trên giấy khai sinh. Nếu có đầy đủ, chi tiết địa chỉ thì càng tốt.

– Mục “Nơi ở hiện tại”: Người làm đơn xin vào Đoàn ghi chi tiết địa chỉ nơi mà hiện nay mình đang sinh sống. Phải bao gồm số nhà, đường/ ấp/ bản/ thôn, xã/ phường/ thị trấn, huyện/ quận, tỉnh/ thành phố.

don-xin-vao-doan

– Mục “………, ngày …..tháng ….. năm …..”: Người viết đơn có thể trình bày ở ngay dòng kế tiếp của Quốc hiệu, tiêu ngữ hoặc phần kết của đơn. Mục ngày người viết đơn phải viết được tên Quận/ huyện hoặc xã/ phường/ thị trấn cùng cấp với đơn vị xin vào Đoàn.

– Mục “Người làm đơn (Ký, ghi rõ họ tên)”: Đây là mục kết đơn, rất quan trọng vì nó quyết định tính hợp lệ của đơn. Mục này phải do chính người làm đơn xin vào Đoàn ký, trùng tên với mục “Tôi tên là”.

Như vậy, bài viết trên của chúng tôi đã giới thiệu đến bạn mẫu đơn xin vào Đoàn mới nhất và cách viết một lá đơn xin vào Đoàn hoàn chỉnh nhất. Hy vọng bạn sẽ được kết nạp Đoàn viên trong thời gian sớm nhất.

Related Posts

Thông Tin tiểu truyện MC Diễm Quỳnh

Mục Lục Bài ViếtHướng dẫn viết sổ Đoàn Viên cơ bản và cách chuyển sinh hoạt đoàn1. Tìm hiểu về đơn xin vào Đoàn2. Mẫu đơn xin…

tin tức tiểu sử Lý Lộ

Mục Lục Bài ViếtHướng dẫn viết sổ Đoàn Viên cơ bản và cách chuyển sinh hoạt đoàn1. Tìm hiểu về đơn xin vào Đoàn2. Mẫu đơn xin…

Thông Tin tiểu truyện MC, Nhà Báo Lại Bắc Hải Đăng.

Mục Lục Bài ViếtHướng dẫn viết sổ Đoàn Viên cơ bản và cách chuyển sinh hoạt đoàn1. Tìm hiểu về đơn xin vào Đoàn2. Mẫu đơn xin…

Thông Tin tiểu truyện MC Anh Tuấn

Mục Lục Bài ViếtHướng dẫn viết sổ Đoàn Viên cơ bản và cách chuyển sinh hoạt đoàn1. Tìm hiểu về đơn xin vào Đoàn2. Mẫu đơn xin…

tin tức tiểu sử Mark Zuckerberg

Mục Lục Bài ViếtHướng dẫn viết sổ Đoàn Viên cơ bản và cách chuyển sinh hoạt đoàn1. Tìm hiểu về đơn xin vào Đoàn2. Mẫu đơn xin…

Thông Tin tiểu truyện MC, Diễn Viên Trường Giang

Mục Lục Bài ViếtHướng dẫn viết sổ Đoàn Viên cơ bản và cách chuyển sinh hoạt đoàn1. Tìm hiểu về đơn xin vào Đoàn2. Mẫu đơn xin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *