Hướng dẫn viết đơn xin nhập học lớp 1

Đối với mỗi chúng ta việc bước vào lớp 1 là một bước ngoặt quan trọng trong đời của mỗi người. Thời điểm này học sinh còn rất nhỏ nên phụ huynh phải trực tiếp làm mọi thủ tục cho con mình nhập học. Và một phần trong số các thủ tục đó là đơn xin nhập học. Bài viết sau sẽ giới thiệu cho các bạn các mẫu đơn xin nhập học lớp 1 được sử dụng hiện nay.

Hướng dẫn soạn đơn xin nhập học

1. Đơn xin nhập học lớp 1 là gì?

Đơn xin vào học lớp một là loại mẫu đơn được sử dụng để bổ sung cho hồ sơ nhập học dành cho quý bậc phụ huynh có con em sắp bước vào lớp một. Bên cạnh những loại giấy tờ như hộ khẩu, giấy khai sinh,… thì đơn xin nhập học lớp 1 là loại đơn từ không thể thiếu để bổ sung thủ tục nhập học cho các bé.mẫu đơn xin vào học lớp 1 trái tuyến

Mẫu đơn xin vào học lớp 1 bao gồm các nội dung như thông tin các nhân của phụ huynh học sinh, ghi chú các loại giấy tờ kèm theo,…

2. Một số mẫu đơn xin nhập học lớp 1

Đơn xin nhập học lớp 1 thường sử dụng có hai loại khác. Một mẫu đơn xin vào học lớp 1 dành cho học sinh học đúng tuyến và mẫu đơn xin học lớp 1 dành cho học sinh học trái tuyến.

2.1 Mẫu đơn xin vào học lớp 1 dành cho học sinh học đúng tuyến

PHÒNG GD&ĐT …                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON…… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……./ MNPĐ

Xem Thêm  Đơn xin nghỉ thai sản chi tiết và cụ thể

…….., ngày ….. tháng ……. năm ……………..

ĐƠN XIN VÀO HỌC LỚP 1

Năm học ……… – ………..

Kính gửi : Ban giám hiệu trường…………………………………………

  1. Họ và tên học sinh:………………………………… Nam         Nữ

Ngày sinh:…………………………. Nơi sinh (tỉnh, thành phố):……………….

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………….

Hiện đang cư trú tại:…………………………………………………………………..

Số điện thoại nhà riêng:……………………………………………………………..

Khi cần báo tin cho ai?:……………………………………………………………..

Đã qua lớp mẫu giáo chưa?:………………………………………………………..

Đăng ký học bán trú tại trường (ghi rõ có hay không):……………………..

  1. Họ tên bố:………………………… Điện thoại:………………………………….

Nghề nghiệp, nơi làm việc:…………………………………………………………

  1. Họ tên mẹ:……………………….. Điện thoại:………………………………….

Nghề nghiệp, nơi làm việc:…………………………………………………………

Gia đình xin cam kết sẽ kết hợp cùng nhà trường chăm sóc, quản lý, giáo dục con em thực hiện tốt nội quy của nhà trường./.

NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

(Ký và ghi rõ họ tên)

PHỤ HUYNH HỌC SINH

 (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 Ghi chú:

– Nhà trường nhận hồ sơ nhập học: Từ ngày …/… đến ngày …/….

– Hồ sơ xin học gồm: 01 đơn (theo mẫu) + 01 bản sao giấy Khai sinh hợp lệ + 01 bản hộ khẩu photocopy (không cần công chứng) hoặc Giấy xác nhận cư trú. Mang theo Sổ hộ khẩu + bản chính Giấy khai sinh (để Nhà trường đối chiếu, kiểm tra)

*Tiếp nhận Giấy khai sinh hợp lệ như sau: Giấy khai sinh photo từ bản chính phải có công chứng (hoặc Giấy khai sinh bản sao từ bản chính phải có dấu đỏ của UBND cấp có thẩm quyền).mẫu đơn xin nhập học vào lớp 1

2.2 Mẫu đơn xin nhập học lớp 1 dành cho học sinh học trái tuyến

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                     

 

ĐƠN XIN NHẬP HỌC LỚP 1

(TRÁI TUYẾN)

Kính gửi: Ban Giám hiệu trường Tiểu học………………………… …………..

Tôi tên:……………………………………………………………………………………

Hiện ngụ ở khu vực (ấp)………………. , Phường (xã):……………………….

thành phố (huyện)………………………. , tỉnh:…………………………………..

Xin đăng ký nhập học lớp Một cho:. tôi

Họ và tên học sinh:……………………………………. Nam         Nữ

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………………

Nơi sinh:………………………………………………………………………………….

Họ và tên cha:…………………………. năm sinh:………. nghề nghiệp………

Nơi công tác (nếu có):………………………………………………………………..

Họ và tên mẹ:…………………………. năm sinh:………. nghề nghiệp……..

Nơi công tác (nếu có):………………………………………………………………..

Cháu đã học qua Mẫu giáo tại trường:…………………………………………..

Hiện cháu đang sống với:……………………………………………………………

Tại địa chỉ: khu vực (ấp)………………. , phường (xã)………………………..

thành phố (huyện)…………………………………………………………………….

Tên chủ hộ:……………………………………………………………………………..

Số điện thoại liên lạc khi cần:……………………………………………………..

      Tôi có nguyện vọng cho cháu được học tại trường với hình thức học:

– Hai buổi/ngày                            – Hai buổi/ngày có bán trú

Chúng tôi xin chấp hành các chủ trương của ngành Giáo dục và thực hiện đúng mọi quy định của Nhà trường đề ra.

Xin chân thành  cám ơn!                                      …, ngày…, tháng…, năm…

  Hồ sơ kèm theo:                                                               Người viết đơn

 

– 01 (một) đơn xin nhập học.

– 01 (một) bản sao giấy khai sinh.

– 01 (một) bản sao hộ khẩu (có xác nhận sao y bản chính).

– Giấy chứng nhận đã qua Mẫu giáo.

– Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

—————————————————————————————–

 

Ý KIẾN CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG TIỂU HỌC     

Đồng ý nhận em:…………………………………………………………..

Vào học lớp 1 – Năm học 20….. – 20…..

                                      ….,ngày………..tháng……năm 20…..

                                                                          HIỆU TRƯỞNG

2.3. Một số mẫu đơn xin nhập học lớp 1 mới nhất

don-xin-nhap-hoc-lop-1

Ngoài 2 mẫu đơn cơ bản trên thì hiện nay các trường tiểu học còn áp dụng loại đơn mới  có nội dung và hình thức như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————

ĐƠN XIN NHẬP HỌC LỚP 1

NĂM HỌC 2018 – 2019

Kính gửi: – Hội đồng tuyển sinh Trường tiểu học……..………….

Tôi tên:……………………………………………………….…..  

 Sinh năm:……………………….………………………..………

Nơi ở hiện nay: ……………………………………………….…

Điện thoại:………………………………………………………..

Căn cứ Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ Hướng dẫn số …/HD-PGDĐT ngày …/…/20… của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức ôn tập kiểm tra học kỳ II, xét HTCTTH, xét TN THCS năm học 20..-20.., tuyển sinh năm học 20..-20..;

Căn cứ Thông báo số:…./TB-NVX ngày …../7/20.. của Trường Tiểu học ………………………. về việc tuyển sinh lớp 1 năm học 20..-20…

Tôi xin được đăng ký cho…………………….chúng tôi là:

Họ và tên:……………………………………………………

Giới tính: Nam,  Nữ 

Sinh ngày………tháng……….năm………….

Nơi sinh:…………………………………………………………………..

Dân tộc:……………………………………………………………………

Quốc tịch:……………………………………………………………………………………….

Đã hoàn thành chương trình mẫu giáo 5 tuổi: Hoàn thành, Chưa hoàn thành 

Hoàn cảnh gia đình:……………………………………………………….

Họ và tên cha:………………………………………………………………

Sinh năm:………….……, Sđt:…………………………………………….

Họ và tên mẹ:………………….……………………………………………

Sinh năm:………….……, Sđt:………………..…………………………..

Nơi ở hiện nay:…………………………………………………………….

Hoàn cảnh gia đình:………………………………………………………..

Xin được học lớp 1 trường Tiểu học …………………………………………………..

Chúng tôi xin thực hiện đầy đủ những quy định chung của nhà trường.

Xin chân thành cảm ơn!

  ………….., ngày…,tháng…,năm…
Hồ sơ gồm có:

– Giấy khai sinh (bản sao)

– Giấy chứng nhận HTCT

– Đơn xin nhập học (theo mẫu)

– Sổ hộ khẩu (photo)

– Giấy xác nhận hộ nghèo (nếu có)

– Thẻ BHYT (nếu có)

          Người làm đơn

PHẦN XÉT DUYỆT CỦA HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM HỌC 20.. – 20..

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 

Xác nhận em:……………………………….

Đủ điều kiện vào học lớp: 1… năm học 2018 – 2019

Đề nghị giáo viên chủ nhiệm nhận em vào lớp.

…., Ngày… tháng…năm…

(Ký tên và đóng dấu)

CHỦ TỊCH HĐTS

CÁN BỘ TUYỂN SINH

 

Sau khi xem xét hồ sơ của em:………………

Xét thấy em…………………………điều kiện để nhập học.

Đề nghị Hội đồng tuyển sinh xem xét.

 

…., Ngày… tháng…năm…

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Họ và tên:……………………………

 

 

Trên đây là 3 mẫu đơn xin vào lớp 1 mà các trường tiểu học đang áp dụng. Khi có con (em) chuẩn bị bước vào lớp 1 các bạn tham khảo 3 mẫu đơn trên để làm đơn cho con (em) mình.

Xem Thêm  Hướng dẫn làm mẫu đơn đề nghị cấp đổi lại giấy phép lái xe

Related Posts

Thông Tin tiểu truyện MC Diễm Quỳnh

Mục Lục Bài ViếtHướng dẫn soạn đơn xin nhập học1. Đơn xin nhập học lớp 1 là gì?2. Một số mẫu đơn xin nhập học lớp 12.1…

tin tức tiểu sử Lý Lộ

Mục Lục Bài ViếtHướng dẫn soạn đơn xin nhập học1. Đơn xin nhập học lớp 1 là gì?2. Một số mẫu đơn xin nhập học lớp 12.1…

Thông Tin tiểu truyện MC, Nhà Báo Lại Bắc Hải Đăng.

Mục Lục Bài ViếtHướng dẫn soạn đơn xin nhập học1. Đơn xin nhập học lớp 1 là gì?2. Một số mẫu đơn xin nhập học lớp 12.1…

Thông Tin tiểu truyện MC Anh Tuấn

Mục Lục Bài ViếtHướng dẫn soạn đơn xin nhập học1. Đơn xin nhập học lớp 1 là gì?2. Một số mẫu đơn xin nhập học lớp 12.1…

tin tức tiểu sử Mark Zuckerberg

Mục Lục Bài ViếtHướng dẫn soạn đơn xin nhập học1. Đơn xin nhập học lớp 1 là gì?2. Một số mẫu đơn xin nhập học lớp 12.1…

Thông Tin tiểu truyện MC, Diễn Viên Trường Giang

Mục Lục Bài ViếtHướng dẫn soạn đơn xin nhập học1. Đơn xin nhập học lớp 1 là gì?2. Một số mẫu đơn xin nhập học lớp 12.1…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *