Cách viết đơn xin nhập học đúng chuẩn

Trải qua một quá trình, một cấp giáo dục thì học sinh sẽ phải tiến hành thủ tục chuyển cấp. Một trong những thành phần hồ sơ chuyển cấp quan trọng đó chính là đơn xin nhập học. Hiện nay, để con em được vào học lớp 1, lớp 6 trúng tuyến hay trái tuyến đều cần có đơn xin nhập học phù hợp. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn các mẫu đơn xin nhập học hiện nay.

Hướng dẫn soạn đơn xin nhập học

1. Giới thiệu đơn xin nhập học

Đơn xin nhập học là một loại văn bản, mang tính chất thủ tục hành chính, thể hiện những nội dung về thông tin của học sinh xin nhập học, thông tin cá nhân của cha và mẹ của học sinh đó. Cũng như việc bày tỏ mong muốn, nguyện vọng của cha mẹ, học sinh muốn cho con nhập học tại một trường bất kỳ.mẫu đơn xin nhập học

Đơn xin nhập học chính là căn cứ để Ban giám hiệu nhà trường xem xét, chấp thuận cho học sinh nhập học theo đúng quy trình, thủ tục mà pháp luật nước ta quy định.

2. Mẫu đơn xin nhập học

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn những mẫu đơn sau: Mẫu đơn xin nhập học lớp 1, Mẫu đơn xin nhập học lớp 6  và Mẫu đơn xin nhập học trái tuyến. Đối với những nội dung (nếu có) trong đơn chỉ mang tính chất tham khảo, người viết đơn phải chỉnh sửa đúng theo thông tin cá nhân của mình và những người liên quan.

2.1. Mẫu đơn xin nhập học lớp 1

UBND QUẬN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xem Thêm  Hướng dẫn viết đơn xin việc bệnh viện

TRƯỜNG TIỂU HỌC                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………………….

…….., ngày …..tháng……năm……..

ĐƠN XIN VÀO HỌC LỚP 1

Năm học ………… – ……………

Kính gửi: Ban giám hiệu trường………………………………………………

  1. Họ và tên học sinh: …………………………………………………………Nam/Nữ…………

Ngày sinh:…………………………………………………Nơi sinh (tỉnh, thành phố):………..

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………………

Hiện đang cư trú tại:…………………………………………………………………………………..

Số điện thoại nhà riêng:……………………………………………………………………………..

Khi cần báo tin cho ai?:………………………………………………………………………………

Đã qua lớp mẫu giáo chưa?:………………………………………………………………………..

Đăng ký học bán trú tại trường (ghi rõ có hay không):……………………………………

  1. Họ tên bố: …………………………………………………….Điện thoại:……………………….

Nghề nghiệp, nơi làm việc:………………………………………………………………………….

  1. Họ tên mẹ: ……………………………………………………..Điện thoại:……………………..

Nghề nghiệp, nơi làm việc:…………………………………………………………………………

Gia đình xin cam kết sẽ kết hợp cùng nhà trường chăm sóc, quản lý, giáo dục con em thực hiện tốt nội quy của nhà trường./.

NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ                                       PHỤ HUYNH HỌC SINH

(Ký và ghi rõ họ tên)                                         (Ký và ghi rõ họ tên)

2.2. Mẫu đơn xin nhập học lớp 6

UBND QUẬN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Xem Thêm  Các mẫu đơn trình báo mất giấy tờ

…………………….

…….., ngày …..tháng……năm……..

don-xin-nhap-hoc

ĐƠN XIN NHẬP HỌC LỚP 6

NĂM HỌC 20… – 20…

Kính gửi: Ban Giám Hiệu trường TRUNG HỌC THCS-THPT………………….

Em tên là: …………………………………………….Nam, Nữ:……………………………………

Sinh ngày:……./……./……Tại(quận, TP) ……………………………Dân tộc:……………….

Hiện ngụ tại số:………….Đường:…………….Phường: ………………Quận: ………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………Điện thoại: …………………….

Họ và tên cha: …………………………………………………………………………………………..

Nghề nghiệp:……………………………………Điện thoại………………………………….

Họ và tên mẹ: …………………………………………………………………………………………..

Nghề nghiệp: …………………………………………………….Điện thoại…………………….

Đã học lớp 5 tại trường tiểu học ……………… Quận/Huyện:……………..…. TP: …………..

KẾT QUẢ HỌC TẬP NĂM HỌC 20… – 20…

Điểm kiểm tra cuối năm Xếp loại cả năm Học chương trình tiếng Anh ở tiểu học
Tiếng Việt Toán Tổng cộng Học lực Hạnh kiểm Không
          Ở trường:

Ở trung tâm:

 

Các thành tích đã đạt được học tập, văn nghệ, thể thao……………………………(từ cấp Quận/Huyện trở lên):

……………………………………………………………………………………………………………………..

Em làm đơn này xin được nhập học lớp 6 tại trường TRUNG HỌC THCS – THPT…………….

Khi được vào học em hứa sẽ thực hiện đúng nội quy nhà trường.

Chữ ký Cha, Mẹ (Người đỡ đầu)                            Học sinh ký tên

 

2.3. Mẫu đơn xin nhập học trái tuyến

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….., ngày …..tháng……năm……..

ĐƠN XIN NHẬP HỌC TRÁI TUYẾN

(Lớp: …….)

Kính gửi: Ban Giám hiệu trường Tiểu học/ THCS/ THPT………………..

Tôi tên: …………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ nơi ở hiện nay:……………………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………..

Xin đăng ký nhập học lớp …… trái tuyến cho: …………………… tôi là:

Họ và tên học sinh:………………………………………………………………………………….

Nam/ Nữ:……………………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………………….

Nơi sinh:………………………………………………………………………………………………..

Họ và tên cha:……………………………. Năm sinh:………. Nghề nghiệp:………

Nơi công tác (nếu có)………………………………………………………………..

Họ và tên mẹ:……………………………..Năm sinh:……….. Nghề nghiệp:……

Nơi công tác (nếu có):……………………………………………………………….

Con tôi đã học và đã hoàn thành chương trình học …… (Mẫu giáo, lớp 5,…) tại trường: ………………………………………………………………………………

Hiện con tôi đang sống với: …………………………………………………………

Tại địa chỉ:…………………………………………………………………………….

Tên chủ hộ:…………………………………………………………………………..

Số điện thoại liên lạc khi cần:………………………………………………………..

Vì lý do (cần viết rõ lý do tại sao phụ huynh cho con học trái tuyến) ………………. nên chúng tôi có nguyện vọng xin cho con tôi được học tại trường với hình thức như sau:

– Hai buổi/ ngày (hình thức này phải được Nhà trường đang tổ chức và tiếp nhận học sinh)

– Hai buổi / ngày có bán trú.

Chúng tôi xin chấp hành các chủ trương của ngành Giáo dục và thực hiện đúng mọi quy định của Nhà trường đề ra.

Xin chân thành cảm ơn!

Người viết đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

– 01 (một) đơn xin nhập học

– 01 (một) bản sao giấy khai sinh

– 01 (một) bản sao hộ khẩu có công chứng, chứng thực;

– Giấy chứng nhận đã qua lớp ……

– Giấy chứng nhận ưu tiên nếu có:

Ý KIẾN CỦA BAN GIÁM HIỆU

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC/THCS/THPT…………………………………..

Đồng ý nhận em:…………………………………………………………………….

Vào lớp ….. Năm học 20…. – 20…..

……………, ngày …. tháng ….. năm ……..

HIỆU TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Việc làm đơn xin nhập học cho con là rất quan trọng, quyết định việc con mình có được chuyển cấp, đi học đúng thời gian đào tạo của nhà trường hay không. Vì vậy, những chia sẻ của chúng tôi trên đây sẽ có thể giúp bạn tiết kiệm được thời gian và công sức. 

Xem Thêm  Mẫu đơn xin nghỉ cưới cập nhật năm 2020 mới nhất

Related Posts

Thông Tin tiểu truyện MC Diễm Quỳnh

Mục Lục Bài ViếtHướng dẫn soạn đơn xin nhập học1. Giới thiệu đơn xin nhập học2. Mẫu đơn xin nhập học2.1. Mẫu đơn xin nhập học lớp…

tin tức tiểu sử Lý Lộ

Mục Lục Bài ViếtHướng dẫn soạn đơn xin nhập học1. Giới thiệu đơn xin nhập học2. Mẫu đơn xin nhập học2.1. Mẫu đơn xin nhập học lớp…

Thông Tin tiểu truyện MC, Nhà Báo Lại Bắc Hải Đăng.

Mục Lục Bài ViếtHướng dẫn soạn đơn xin nhập học1. Giới thiệu đơn xin nhập học2. Mẫu đơn xin nhập học2.1. Mẫu đơn xin nhập học lớp…

Thông Tin tiểu truyện MC Anh Tuấn

Mục Lục Bài ViếtHướng dẫn soạn đơn xin nhập học1. Giới thiệu đơn xin nhập học2. Mẫu đơn xin nhập học2.1. Mẫu đơn xin nhập học lớp…

tin tức tiểu sử Mark Zuckerberg

Mục Lục Bài ViếtHướng dẫn soạn đơn xin nhập học1. Giới thiệu đơn xin nhập học2. Mẫu đơn xin nhập học2.1. Mẫu đơn xin nhập học lớp…

Thông Tin tiểu truyện MC, Diễn Viên Trường Giang

Mục Lục Bài ViếtHướng dẫn soạn đơn xin nhập học1. Giới thiệu đơn xin nhập học2. Mẫu đơn xin nhập học2.1. Mẫu đơn xin nhập học lớp…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *