Cách viết đơn xin nhập hộ khẩu

Vấn đề nhân thân, đặc biệt là hộ khẩu là một trong những yếu tố quan trọng đối với mỗi người. Vì vậy, khi có sự thay đổi đối với hộ khẩu như tách hộ khẩu, nhập hộ khẩu phải làm đơn xin nhập hộ khẩu, tách hộ khẩu nộp lên cơ quan có thẩm quyền để cập nhật. Nếu chưa biết mẫu đơn xin nhập hộ khẩu, hãy theo dõi bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách viết đơn xin nhập hộ khẩu.

Thủ tục nhập hộ khẩu và các quy định mới nhất/Phổ biến pháp luật

1. Quy định về việc nhập hộ khẩu

Nhập hộ khẩu là một vấn đề pháp lý nhân thân quan trọng, vì vậy khi muốn nhập hộ khẩu vào nhà người thân phải thực hiện các bước theo trình tự. Về vấn đề nhập hộ khẩu, có 02 trường hợp sau bạn cần biết trước khi tìm hiểu mẫu đơn xin nhập hộ khẩu thường trú:

mẫu đơn xin nhập hộ khẩu

– Khi nhập hộ khẩu tại các tỉnh: Căn cứ theo Điều 19 Luật Cư trú năm 2006, sửa đổi năm 2013 quy định như sau: Công dân có chỗ ở hợp pháp ở tỉnh nào thì được đăng ký thường trú tại tỉnh đó. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản.

– Khi xin nhập hộ khẩu vào nhà người thân tại các thành phố trực thuộc Trung ương thì người xin nhập hộ khẩu phải đáp ứng 2 điều kiện tại Điều 20 Điều 19 Luật Cư trú năm 2006, sửa đổi năm 2013 là:

+ Được người có sổ hộ khẩu (chủ hộ) đồng ý nhập hộ khẩu;

+ Là người thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 2 điều 20 Điều 19 Luật Cư trú năm 2006, sửa đổi năm 2013.

Theo đó, hồ sơ xin nhập hộ khẩu vào nhà người thân hiện nay bao gồm:

Đơn xin nhập hộ khẩu (Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu tại Thông tư 36/2014/TT-BCA)

– Bản khai nhân khẩu;

– CMND hoặc CCCD;

– Giấy chuyển hộ khẩu;

– Giấy tờ chứng minh quan hệ (Thông tư 35/2014/TT-BCA).

2. Mẫu đơn xin nhập hộ khẩu thường trúcách viết đơn xin nhập hộ khẩu

2.1. Mẫu đơn xin nhập khẩu

Mau don xin nhap khau dưới đây là tham khảo, bạn cần điều chỉnh để có sự phù hợp nhất cho những yếu tố nhân thân của mình.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xem Thêm  Cách làm mẫu đơn phản tố

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NHẬP HỘ KHẨU

Kính gửi: – Phòng Công an phụ trách công việc ĐKHK của Công an huyện……….

–         Đồng kính gửi trưởng Công an xã/ phường/ Thị trấn………………………..

Tôi tên là:………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày:……………………………………………………………………………………………..

Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………………….

Hiện đang công tác tại:……………………………………………………………………………..

Nơi ĐKHK thường trú:…………………………………………………………………………….

Hôm nay tôi viết đơn này kính chuyển đến quý cấp xin trình bày một việc như sau: Tôi về nhận công tác tại trường THCS  …………… từ năm ………….

Hiện nay tôi đã có vợ và con nhỏ đang tạm trú tại thôn …………………………… Trong thời gian tạm trú gia đình tôi luôn thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Nay tôi có nguyện vọng được nhập hộ khẩu tại xã để yên tâm công tác lâu dài. Vì vậy, tôi viết đơn này kính chuyển đến quý cấp mong được xem xét, giải quyết.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

…………, ngày ……. tháng …… năm………

Ý kiến của trưởng công an xã                                       Người làm đơn

Xem Thêm  Hướng dẫn làm đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

2.2. Phiếu thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu

Mẫu HK02 ban hành

theo TT số 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014

đơn xin nhập hộ khẩu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

Kính gửi: Công an phường A/ Quận B

 1. Thông tin về người viết phiếu báo
 2. Họ và tên (1): NGUYỄN THỊ C               2. Giới tính: Nữ
 3. CMND số: 123456789123                               4. Hộ chiếu số:………………………….
 4. Nơi thường trú: số 3 đường TP, phường X, quận Y, thành phố Hồ Chí Minh
 5. Địa chỉ chỗ ở hiện nay:  số 3 đường TP, phường X, quận Y, thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại liên hệ: 098 xxx xxx

 1. Thông tin về người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu
 2. Họ và tên (1): NGUYỄN VĂN A                2. Giới tính: Nam
 3. Ngày, tháng, năm sinh: xx/yy/zzzz  4. Dân tộc: Kinh 5. Quốc tịch: Việt Nam
 4. CMND số: 987654321234               7. Hộ chiếu số:…………………………………….
 5. Nơi sinh: xã X, huyện Y, tỉnh Z
 6. Nguyên quán: xã X, huyện Y, tỉnh Z
 7. Nghề nghiệp, nơi làm việc: Nhân viên văn phòng Công ty TNHH X thành phố Hồ Chí Minh
 8. Nơi thường trú: xã X, huyện Y, tỉnh Z
 9. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: số 3 đường TP, phường X, quận Y, thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại liên hệ: 090 xxx xxx

 1. Họ và tên chủ hộ: NGUYỄN THỊ C                      14. Quan hệ với chủ hộ: Chồng
 2. Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (2): Nhập sổ hộ khẩu
 3. Những người cùng thay đổi:
TT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Giới tính Nơi sinh Nghề nghiệp Dân tộc Quốc tịch CMND số (hoặc Hộ chiếu số) Quan hệ với người có thay đổi
1 NGUYỄN VĂN C Xx/yy/zzzz Nam Ninh Bình Học sinh Kinh Việt Nam   Con
                   

 

……., ngày ….tháng …..năm…….               ….., ngày …..tháng …..năm…….

 Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ                                NGƯỜI VIẾT PHIẾU BÁO

Xem Thêm  Các mẫu đơn trình báo phổ biến bạn nên biết

(Ghi rõ nội dung và ký, ghi rõ họ tên)                   (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN: ……………………………………………………… 

……., ngày ….tháng …..năm…….

TRƯỞNG CÔNG AN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Như vậy, chúng tôi đã hướng dẫn bạn về thủ tục xin nhập hộ khẩu cũng như cách viết đơn xin nhập hộ khẩu, phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu theo quy định pháp luật hiện hành. Hy vọng bạn sẽ sớm nhập được hộ khẩu để thuận lợi cho công việc của mình

Related Posts

Thông Tin tiểu truyện MC Diễm Quỳnh

Mục Lục Bài ViếtThủ tục nhập hộ khẩu và các quy định mới nhất/Phổ biến pháp luật1. Quy định về việc nhập hộ khẩu2. Mẫu đơn xin…

tin tức tiểu sử Lý Lộ

Mục Lục Bài ViếtThủ tục nhập hộ khẩu và các quy định mới nhất/Phổ biến pháp luật1. Quy định về việc nhập hộ khẩu2. Mẫu đơn xin…

Thông Tin tiểu truyện MC, Nhà Báo Lại Bắc Hải Đăng.

Mục Lục Bài ViếtThủ tục nhập hộ khẩu và các quy định mới nhất/Phổ biến pháp luật1. Quy định về việc nhập hộ khẩu2. Mẫu đơn xin…

Thông Tin tiểu truyện MC Anh Tuấn

Mục Lục Bài ViếtThủ tục nhập hộ khẩu và các quy định mới nhất/Phổ biến pháp luật1. Quy định về việc nhập hộ khẩu2. Mẫu đơn xin…

tin tức tiểu sử Mark Zuckerberg

Mục Lục Bài ViếtThủ tục nhập hộ khẩu và các quy định mới nhất/Phổ biến pháp luật1. Quy định về việc nhập hộ khẩu2. Mẫu đơn xin…

Thông Tin tiểu truyện MC, Diễn Viên Trường Giang

Mục Lục Bài ViếtThủ tục nhập hộ khẩu và các quy định mới nhất/Phổ biến pháp luật1. Quy định về việc nhập hộ khẩu2. Mẫu đơn xin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *