Đơn xin nhận thầu viết như thế nào?

Hiện nay, song song với nền kinh tế phát triển là sự lớn mạnh, mở rộng về quy mô của các công trình, dự án trong nhiều lĩnh vực. Một công trình, một dự án quy mô lớn thông thường sẽ không do chủ đầu tư tiến hành xây dựng, hoàn thiện, thực hiện dự án mà do các nhà thầu. Các nhà thầu muốn thầu những dự án này, trước hết phải có đơn xin nhận thầu. Bài viết dưới đây là một số mẫu đơn xin nhận thầu bạn có thể tham khảo.

1. Đơn xin nhận thầu là gì?

Đơn xin nhận thầu là một loại văn bản thể hiện, cung cấp đầy đủ các thông tin của doanh nghiệp (bên xin nhận thầu) gồm: Lĩnh vực hoạt động, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp, Mã số doanh thuế, địa chỉ, điện thoại, tài khoản, email,… và những thông tin cần thiết.

Công ty nhận thầu thiết kế và thi công nhà cấp 4 có khác

Trong đơn xin nhận thầu, bên cạnh việc thể hiện các thông tin trên, doanh nghiệp xin nhận thầu còn phải thể hiện ý chí mong muốn được nhận thầu đối với công trình, dự án đang mở mời thầu. Doanh nghiệp phải thể hiện được những thông tin, ưu điểm của mình đang sở hữu phù hợp với các tiêu chí của gói thầu để bên mời thầu thấy được thiện chí, cũng như sự phù hợp của doanh nghiệp.

Đơn xin nhận thầu thường là thành phần của hồ sơ xin dự thầu nộp lúc bên mời thầu mở cổng mời thầu.

2. Một số mẫu đơn xin nhận thầu

Hiện nay chưa có bất cứ một mẫu đơn xin nhận thầu nào cả, vì vậy trong bài viết của chúng tôi là những mẫu đơn xin nhận thầu chỉ mang tính chất tham khảo. Doanh nghiệp phải có sự điều chỉnh các mục trong đơn xin nhận thầu phù hợp với doanh nghiệp mình nhất có thể.

don-xin-nhan-thau

2.1. Mẫu đơn xin nhận thầu thi công

TÊN DOANH NGHIỆP    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xem Thêm  Hướng dẫn viết đơn xin nhập học lớp 1

Số:……………                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày…tháng … năm…..

ĐƠN XIN DỰ THẦU

Tên gói thầu: ……………………………………………………………………………………….

Tên dự án:……………………………………………………………………………………………

Thư mời thầu số:…………………………………………………………………………………..

Kính gửi:……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

Tên doanh nghiệp:…………………………………………………………………………………

Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………..

Ngành nghề kinh doanh chính:………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại:……………………………………………………………………………………….

Tài khoản Ngân hàng:………………………..Chi nhánh……………………………..

Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu và văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu số ……. Mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi,………………….., cam kết thực hiện gói thầu số ………………………….. theo đúng yêu cầu trong hồ sơ mời thầu với tổng số tiền là ………………… cùng với bảng tổng hợp giá dự thầu kèm theo.

Thời gian thực hiện hợp đồng là:……………………………………………………………..

Chúng tôi cam kết (Cam kết tương tự như mục 2.2)

Nếu hồ sơ dự thầu của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại ……………. Của Hồ sơ mời thầu.

Hồ sơ dự thầu này có hiệu lực trong thời gian …………………ngày, kể từ ngày ……tháng ………..năm …………..

đơn xin nhận thầu

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP BÊN NHÀ THẦU

Xem Thêm  Mẫu đơn khởi kiện dân sự làm thế nào?

(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

2.2. Mẫu đơn xin dự thầu dịch vụ (dự thầu online trên cổng thông tin)

ĐƠN XIN DỰ THẦU

Ngày: …………………….   [tự trích xuất theo thời gian trên Hệ thống]

Tên gói thầu: …………………..  [tự trích xuất theo tên gói thầu trong E-TBMT]

Kính gửi: ………………………… [tự trích xuất theo tên Bên mời thầu trong E-TBMT].  Sau khi nghiên cứu E-HSMT, chúng tôi:

–   Tên nhà thầu: ……………………[tự trích xuất theo thông tin nhà thầu đã đăng ký trên Hệ thống];

–   Số đăng ký kinh doanh: ………………… [tự trích xuất theo thông tin nhà thầu đã đăng ký trên Hệ thống];

cam kết thực hiện gói thầu ……………………………….. [tự trích xuất tên gói thầu theo thông tin trong E-TBMT] với các thông tin chính như sau:

–   Số E-TBMT…………………… [tự trích xuất theo số E-TBMT trong E-TBMT];

–   Thời điểm đóng thầu: ……………… [tự trích xuất theo thời điểm đóng thầu trong E- TBMT];

theo đúng yêu cầu nêu trong E-HSMT với tổng số tiền là           [Hệ thống tự tổng hợp khi nhà thầu điền giá chào trong các biểu mẫu dự thầu trên Hệ thống] cùng với các bảng tổng hợp giá dự thầu kèm theo.

Ngoài ra, chúng tôi tự nguyện giảm giá dự thầu với tỷ lệ phần trăm giảm giá là          [Ghi tỷ lệ giảm giá].

 

Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá là: …….. [Hệ thống tự động tính]. Thời gian thực hiện hợp đồng là ……….. [tự trích xuất từ biểu mẫu dự thầu]. Hiệu lực của E-HSDT:                          [Hệ thống trích xuất từ E-TBMT]

Bảo đảm dự thầu: …………. (Bằng chữ: ………………). [ ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền của bảo đảm dự thầu]

Hiệu lực của  Bảo đảm dự thầu……………………..[ghi thời gian hiệu lực kể từ ngày đóng thầu]

mẫu đơn xin nhận thầu

Chúng tôi cam kết:

  1. Chỉ tham gia trong một E-HSDT này với tư cách là nhà thầu chính hoặc đại diện liên danh trong trường hợp nhà thầu có liên danh.
  2. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.
  3. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.
  4. Không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở và các hành vi vi phạm quy định khác của pháp luật đấu thầu khi tham dự gói thầu này.
  5. Những thông tin kê khai trong E-HSDT là trung thực.
  6. Nếu E-HSDT của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 37 E-CDNT của E-HSMT.
  7. Trường hợp chúng tôi không nộp bản gốc bảo đảm dự thầu theo yêu cầu của chủ 8. đầu tư quy định tại điểm b Mục 17.3 E-CDNT thì chúng tôi sẽ bị nêu tên trên Hệ thống và tài khoản của chúng tôi sẽ bị khóa trong vòng 6 tháng kể từ ngày Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản đề nghị của chủ đầu tư.

Như vậy, trên đây là một số mẫu đơn xin dự thầu mà mọi doanh nghiệp có thể sử dụng để xin dự thầu đối với các dự án, công trình. Chúc các bạn hoàn thiện hồ sơ dự thầu nhanh chóng.

Related Posts

Thông Tin tiểu truyện MC Diễm Quỳnh

Mục Lục Bài Viết1. Đơn xin nhận thầu là gì?Công ty nhận thầu thiết kế và thi công nhà cấp 4 có khác2. Một số mẫu đơn…

tin tức tiểu sử Lý Lộ

Mục Lục Bài Viết1. Đơn xin nhận thầu là gì?Công ty nhận thầu thiết kế và thi công nhà cấp 4 có khác2. Một số mẫu đơn…

Thông Tin tiểu truyện MC, Nhà Báo Lại Bắc Hải Đăng.

Mục Lục Bài Viết1. Đơn xin nhận thầu là gì?Công ty nhận thầu thiết kế và thi công nhà cấp 4 có khác2. Một số mẫu đơn…

Thông Tin tiểu truyện MC Anh Tuấn

Mục Lục Bài Viết1. Đơn xin nhận thầu là gì?Công ty nhận thầu thiết kế và thi công nhà cấp 4 có khác2. Một số mẫu đơn…

tin tức tiểu sử Mark Zuckerberg

Mục Lục Bài Viết1. Đơn xin nhận thầu là gì?Công ty nhận thầu thiết kế và thi công nhà cấp 4 có khác2. Một số mẫu đơn…

Thông Tin tiểu truyện MC, Diễn Viên Trường Giang

Mục Lục Bài Viết1. Đơn xin nhận thầu là gì?Công ty nhận thầu thiết kế và thi công nhà cấp 4 có khác2. Một số mẫu đơn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *