Hướng dẫn viết Đơn xin nghỉ phép song ngữ

Trong quá trình làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức khác nhau, chắc hẳn ai cũng có những dịp cần phải xin nghỉ phép, có thể là vì công việc riêng, cũng có thể là vì muốn được nghỉ phép để thư giãn và giải tỏa căng thẳng sau một quá trình làm việc chăm chỉ và nhiệt huyết. Những lúc như vậy thì đều không thể thiếu được những lá đơn xin nghỉ phép, không chỉ bằng tiếng việt mà ở nhiều nơi phải sử dụng tiếng anh để viết, vì thế một Đơn xin nghỉ phép song ngữ là cái mà bạn cần phải biết rõ để sử dụng trong bất kỳ trường hợp cần thiết nào.

Hỏi Xin Nghỉ Phép Bằng Tiếng Anh

1. Sự cần thiết của mẫu đơn xin nghỉ phép song ngữ

Một mẫu đơn xin nghỉ phép song ngữ trong đó sẽ bao gồm cả hai loại là mẫu đơn xin nghỉ phép bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Thay vì phải tìm hiểu cả hai mẫu riêng biệt thì giờ đây các bạn chỉ cần nắm vững một mẫu duy nhất. Từ đó có thể tách ra viết riêng từng loại hoặc hợp nhất trong một loại gọi là Đơn xin nghỉ phép song ngữ.

Bạn cần phải nắm vững một mẫu đơn xin nghỉ phép song ngữ vì một số lý do cụ thể sau:

– Thứ nhất, cũng là lý do cốt lõi nhất đó là nhu cầu cần phải viết đơn xin nghỉ phép. Trong một năm làm việc, tất nhiên bạn sẽ có nhiều lúc cần phải xin nghỉ phép vì nhiều lý do khác nhau như là cần phải đi khám bệnh, người thân trong gia đình kết hôn, nghỉ ốm,… hoặc chỉ đơn giản là xin phép được nghỉ kỳ nghỉ phép năm để làm những việc mình muốn. Và trong bất kỳ hoàn cảnh nào, vì bất kỳ lý do gì thì bạn vẫn phải viết một đơn xin nghỉ phép để gửi cho cấp trên xét duyệt thì mới được nghỉ nếu không muốn bị kỷ luật.

– Thứ hai, xuất phát từ môi trường làm việc. Cụ thể là việc bạn làm việc ở đâu và với ai sẽ quyết định việc bạn phải viết đơn xin nghỉ phép bằng tiếng Việt hay tiếng Anh hay song ngữ là cần thiết. Bên cạnh những cơ quan, doanh nghiệp nhà nước thì những Công ty nước ngoài, Công ty liên doanh hay đơn giản là Công ty có người nước ngoài làm việc hiện nay đang thu hút rất nhiều người lao động vào làm việc, môi trường lao động sử dụng tiếng anh là chủ yếu. Nếu bạn không nắm vững được cách viết một Đơn xin nghỉ phép song ngữ thì làm sao có thể truyền đạt được ý muốn xin phép nghỉ việc của bạn cho cấp trên một cách trang trọng và lịch thiệp nhất?

Chính vì những lý do trên mà chúng tôi xin được chia sẻ với các bạn mẫu đơn xin nghỉ phép song ngữ cụ thể dưới đây.

2. Mẫu đơn xin nghỉ phép song ngữ

đơn xin nghỉ phép đi du lịch bằng tiếng anh 1

[TÊN CÔNG TY]

[COMPANY NAME]

Số:

No.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

….…….., ngày……tháng……năm……

….…….., date……month……year……

 

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

LEAVE OF ABSENCE FORM

Kính gửi/Kindly Attention: – Giám đốc/Tổng Giám đốc Công ty……………..;

         Director/General Director of…………Company;

      – Trưởng phòng nhân sự;

         Head of Human Resource Department;

Tôi tên là:………………………………Mã số nhân viên:………………………

My name is:…………………………… Employee code:………………………

Giới tính:………………………………..Năm sinh:…………………………….

Gender:………………………………….Date of birth:…………………………

CMND/Hộ chiếu số:……………….Ngày cấp:……………Nơi cấp:…………..

ID number/Passport:……………….Date of issue:…………Place of issue:……

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………

Permanent residential address:…………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay:………………………………………………………………….

Temporary residential address:………………………………………………….

Số điện thoại:…………………………………………………………………….

Tel:……………………………………………………………………………….

Đơn vị công tác:…………………………………Chức vụ:……………………..

Department:……………………………………..Position:………………………

Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Ban lãnh đạo Công ty cho tôi được nghỉ phép trong thời hạn ……ngày/tháng, từ ngày…/…/… đến ngày…/…/…

I would like to request a leave of absence during the period of …… day/month (s), from date…/…/… to date…/…/…

Lý do nghỉ:……………………………………………………………………….

….………………………………………………………………………………..

….………………………………………………………………………………..

Reason (s): ………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………..

….………………………………………………………………………………..

Chế độ nghỉ/Be treated as:

– Ốm đau/Illness

– Thai sản/Maternity leave

– Kết hôn/To get married, to wed

– Đám tang/Funeral Procession

– Việc riêng khác/Others

Tôi đã bàn giao lại công việc trong thời gian nghỉ phép cho Ông/Bà……………

Thuộc Phòng/Ban…………………….Ông/Bà sẽ thay thế tôi thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

I’ve handed over work to Mr./Ms. ………………………..He/She’ll support me in the implêmntation of my works during my leave.

Tôi xin hứa sẽ trở lại công ty làm việc sau thời gian nghỉ phép nêu trên. Trong trường hợp nghỉ vượt quá thời gian đã cam kết mà không có lý do chính đáng, tôi sẽ chịu mọi hình thức kỷ luật theo quy định của công ty và theo pháp luật.

After time of absence, I commit to come back the company to work otherwise I will be subject to disciplinary measures in accordance with the internal regulations of the company and the laws.

Trân trọng/Sincerely.

Giám Đốc/Tổng Giám Đốc                                                 

Director/General Director

(Ký duyệt/Approval)

Ý kiến của trưởng đơn vị

Opinion of the head of department

(Nêu ý kiến cụ thể, ký và ghi rõ họ tên/Opinion, signature and full name)

Người làm đơn

The Petitioner

(ký, ghi rõ họ tên/Signature, full name)

Trên đây là một số thông tin cần thiết khi viết đơn xin nghỉ phép song ngữ cũng như là các mẫu đơn xin nghỉ phép song ngữ hay nhất. Các bạn có thể tham khảo để sử dụng trong trường hợp cần thiết.

 

Xem Thêm  Đơn khiếu nại đất đai là gì? Viết như thế nào?

Related Posts

Thông Tin tiểu truyện MC Diễm Quỳnh

Mục Lục Bài ViếtHỏi Xin Nghỉ Phép Bằng Tiếng Anh1. Sự cần thiết của mẫu đơn xin nghỉ phép song ngữ2. Mẫu đơn xin nghỉ phép song…

tin tức tiểu sử Lý Lộ

Mục Lục Bài ViếtHỏi Xin Nghỉ Phép Bằng Tiếng Anh1. Sự cần thiết của mẫu đơn xin nghỉ phép song ngữ2. Mẫu đơn xin nghỉ phép song…

Thông Tin tiểu truyện MC, Nhà Báo Lại Bắc Hải Đăng.

Mục Lục Bài ViếtHỏi Xin Nghỉ Phép Bằng Tiếng Anh1. Sự cần thiết của mẫu đơn xin nghỉ phép song ngữ2. Mẫu đơn xin nghỉ phép song…

Thông Tin tiểu truyện MC Anh Tuấn

Mục Lục Bài ViếtHỏi Xin Nghỉ Phép Bằng Tiếng Anh1. Sự cần thiết của mẫu đơn xin nghỉ phép song ngữ2. Mẫu đơn xin nghỉ phép song…

tin tức tiểu sử Mark Zuckerberg

Mục Lục Bài ViếtHỏi Xin Nghỉ Phép Bằng Tiếng Anh1. Sự cần thiết của mẫu đơn xin nghỉ phép song ngữ2. Mẫu đơn xin nghỉ phép song…

Thông Tin tiểu truyện MC, Diễn Viên Trường Giang

Mục Lục Bài ViếtHỏi Xin Nghỉ Phép Bằng Tiếng Anh1. Sự cần thiết của mẫu đơn xin nghỉ phép song ngữ2. Mẫu đơn xin nghỉ phép song…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *