Đơn xin miễn giảm thuế làm như thế nào?

Bạn muốn làm đơn xin miễn giảm thuế? Bạn không biết mẫu đơn xin miễn giảm thuế như thế nào và cách viết ra sao? Đừng lo! Đã có chúng tôi giúp bạn với những thông tin hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ và cách viết mẫu đơn xin miễn giảm thuế dưới đây.

Đơn xin miễn giảm, nợ thuế sử dụng đất

1. Lợi ích của việc miễn, giảm thuế

lợi ích

Ưu đãi thuế cho doanh nghiệp, cá nhân là vấn đề luôn được xã hội quan tâm, đặc biệt là với doanh nghiệp. Việc miễn, giảm thuế một cách hợp lý sẽ mang đến những lợi ích thiết thực như:

– Thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đối với các đối tượng nộp thuế, khuyến khích các doanh nghiệp, các nhân, hộ kinh doanh tổ chức sản xuất, kinh doanh phù hợp với định hướng của Nhà nước

– Chia sẻ với doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh khi gặp khó khăn, chịu thiệt hại ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế…

– Thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế – xã hội,…

2. Hồ sơ miễn thuế giảm thuế

Trường hợp người nộp thuế tự xác định số tiền thuế được miễn thuế, giảm thuế thì hồ sơ miễn giảm thuế gồm có:

– Tờ khai thuế;

– Tài liệu liên quan đến việc xác định số thuế được miễn, số thuế được giảm.

Trong trường hợp cơ quan quản lý thuế quyết định miễn thuế, giảm thuế thì hồ sơ miễn thuế, giảm thuế gồm có:

Đơn xin miễn giảm thuế trong đó nêu rõ loại thuế đề nghị miễn, giảm; lý do miễn thuế, giảm thuế; số tiền thuế được miễn, giảm;

– Tài liệu liên quan đến việc xác định số thuế được miễn, số thuế được giảm.

Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ, người nộp thuế mang hồ sơ nộp cho cơ quan có thẩm quyền.

3. Các trường hợp được miễn giảm thuế

Tùy từng loại thuế khác nhau mà trường hợp được miễn giảm thuế sẽ không giống nhau. Ví dụ:

don-xin-mien-giam-thue

– Đối với Thuế thu nhập doanh nghiệp, các trường hợp được miễn giảm thuế là: Các cơ sở kinh doanh, dịch vụ mới thành lập thuộc ngành nghề, lĩnh vực ưu đãi đầu tư; Các cơ sở sản xuất trong nước mới thành lập; Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn pháp định hoặc vốn để hợp doanh từ 10 triệu USD trở lên và người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư về nước sẽ được áp dụng mức 5%,…..và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

– Đối với thuế Thu nhập cá nhân, các trường hợp miễn giảm thuế là: Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất; Thu nhập từ lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ; Thu nhập nhận được từ nguồn viện trợ nước ngoài vì mục đích từ thiện, nhân đạo dưới hình thức chính phủ và phi chính phủ,…. và các trường hợp khác theo quy định.

– Đối với Thuế tiêu thụ đặc biệt, các trường hợp được miễn giảm thuế là: Người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, địch họa, tai nạn bất ngờ. Nhưng không quá 30% số thuế phải nộp của năm xảy ra thiệt hại. Và không vượt quá giá trị tài sản bị thiệt hại sau khi được bồi thường (nếu có).

– Một số loại thuế khác

4. Mẫu đơn xin miễn giảm thuế

don-xin-mien-giam-thue

 

 

Mẫu đơn xin giảm thuế là mẫu có sẵn (01/MGTH) được ban hành kèm theo Thông tư số 156 /TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——***—–

…………, ngày……….tháng ……..năm ……

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ MIỄN (GIẢM) THUẾ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính)

Kính gửi:(Tên cơ quan thuế)………………………………………………………………………

Tên người nộp thuế:………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………….

Quận/huyện:…………………….  Tỉnh/thành phố:……………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………..

Fax: ………………………………………………………………………….

…………………………..

E-mail: ………………………………………………………………………………………………….

Đề nghị được miễn (giảm) thuế với lý do và số thuế miễn (giảm) cụ thể như sau:

  1. Lý do đề nghị miễn (giảm) thuế:…………………………………………………………….

(Ghi rõ loại thuế đề nghị miễn (giảm); căn cứ pháp lý và căn cứ thực tế để đề nghị miễn (giảm) thuế: thuộc đối tượng, trường hợp được miễn (giảm) nào, lý do cụ thể như: thu nhập thấp, nghỉ kinh doanh, thiên tai, địch họa, tai nạn bất ngờ, bị lỗ (ghi cụ thể số tài sản bị thiệt hại, số lỗ)… Trường hợp đề nghị miễn (giảm) thuế tài nguyên thì cần ghi rõ thêm loại tài nguyên, địa điểm, hình thức khai thác, nơi tiêu thụ).

  1. Xác định số thuế được miễn:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT Loại thuế đề nghị miễn (giảm) Kỳ tính thuế Số tiền thuế đề nghị miễn (giảm) Số tiền thuế đã nộp (nếu có)
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Thuế TNDN      
2 THUẾ TTĐB      
       
  Cộng       

 

  1. Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính hay bản sao)

(1) ………………………………………………………………………………………………………….

(2) ………………………………………………………………………………………………………….

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

                                          NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

                                           ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

                                             (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn:

Xác nhận của cơ quan kiểm lâm trực tiếp quản lý rừng:

 (đối với cá nhân, hộ gia đình)

 

Với những thông tin trên chúng tôi tin bạn có thể xin miễn giảm thuế thành công với đơn xin miễn giảm thuế và hồ sơ đã chuẩn bị. Nếu còn có thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ. Chúc bạn thành công!

Xem Thêm  Đơn phúc khảo bài thi hợp lệ nhất

Related Posts

Thông Tin tiểu truyện MC Diễm Quỳnh

Mục Lục Bài ViếtĐơn xin miễn giảm, nợ thuế sử dụng đất1. Lợi ích của việc miễn, giảm thuế2. Hồ sơ miễn thuế giảm thuế3. Các trường…

tin tức tiểu sử Lý Lộ

Mục Lục Bài ViếtĐơn xin miễn giảm, nợ thuế sử dụng đất1. Lợi ích của việc miễn, giảm thuế2. Hồ sơ miễn thuế giảm thuế3. Các trường…

Thông Tin tiểu truyện MC, Nhà Báo Lại Bắc Hải Đăng.

Mục Lục Bài ViếtĐơn xin miễn giảm, nợ thuế sử dụng đất1. Lợi ích của việc miễn, giảm thuế2. Hồ sơ miễn thuế giảm thuế3. Các trường…

Thông Tin tiểu truyện MC Anh Tuấn

Mục Lục Bài ViếtĐơn xin miễn giảm, nợ thuế sử dụng đất1. Lợi ích của việc miễn, giảm thuế2. Hồ sơ miễn thuế giảm thuế3. Các trường…

tin tức tiểu sử Mark Zuckerberg

Mục Lục Bài ViếtĐơn xin miễn giảm, nợ thuế sử dụng đất1. Lợi ích của việc miễn, giảm thuế2. Hồ sơ miễn thuế giảm thuế3. Các trường…

Thông Tin tiểu truyện MC, Diễn Viên Trường Giang

Mục Lục Bài ViếtĐơn xin miễn giảm, nợ thuế sử dụng đất1. Lợi ích của việc miễn, giảm thuế2. Hồ sơ miễn thuế giảm thuế3. Các trường…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *