Hướng dẫn làm đơn xin miễn giảm học phí

Để được miễn giảm học phí, học sinh sinh viên phải thuộc đối tượng được miễn giảm và có đơn xin miễn giảm học phí. Vậy mẫu đơn xin miễn giảm học phí viết như thế nào? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây.

Hướng dẫn thực hiện chế độ miễn, giảm học phí

1. Các đối tượng được miễn giảm học phí

đối tượng được miễn giảm học phí

1.1. Đối tượng được miễn học phí

Học sinh, sinh viên thuộc một trong các đối tượng sau sẽ được miễn học phí:

– Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên thuộc trường hợp: Bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế

– Trẻ em học mẫu giáo và học sinh dưới 16 tuổi thuộc trường hợp: Không có nguồn nuôi dưỡng

– Người từ 16 đến 22 tuổi thuộc đối tượng bảo trợ xã hội đang học phổ thông, học nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất

– Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện: Hộ nghèo

– Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông thuộc đối tượng: Là con của hạ sỹ quan và binh sĩ, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng vũ trang nhân dân

– Học sinh, sinh viên hệ cử tuyển

– Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học, khoa dự bị đại học

– Học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc đối tượng: Là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo

– Sinh viên học các chuyên ngành: Mác​-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh

– Học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh các chuyên ngành: Lao, phong, tâm thần, giám định pháp y, pháp y tâm thần, giải phẫu bệnh

– Thuộc đối tượng dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định

– Sinh viên chuyên ngành trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

– Người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp

– Người học các ngành nghề khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu theo danh mục quy định (hệ trung cấp, cao đẳng)

– Người học các ngành chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh

– Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng

1.2. Đối tượng được giảm học phí

Học sinh, sinh viên thuộc đối tượng sau thì được giảm học phí:

Đối tượng được giảm 70% học phí

– Học sinh, sinh viên học các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hóa – Nghệ thuật công lập và ngoài công lập

– Học sinh, sinh viên, các chuyên ngành nhã nhạc, cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc hoặc một số nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với giáo dục nghề nghiệp

– Học sinh, sinh viên, trẻ em mẫu giáo là người dân tộc thiểu số

Đối tượng được giảm 50% học phí

– Học sinh, sinh viên, trẻ em học mẫu giáo là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp

– Học sinh phổ thông, trẻ em học mẫu giáo có cha mẹ thuộc hộ cận nghèo

2. Mẫu đơn miễn giảm học phí

Hiện nay mẫu đơn xin giảm học phí được ban hành kèm theo Nghị định số Nghị định 86/2015/NĐ-CP, vì vậy, bạn có thể tìm kiếm mẫu đơn bằng cách gõ: Mẫu đơn miễn giảm học phí theo nghị định 86 để lấy mẫu mới nhất. Dưới đây là mẫu đơn đề nghị miễn giảm học phí mà bạn có thể tham khảo:

2.1. Mẫu đơn xin miễn giảm dùng cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông công lập

đơn xin miễn giảm học phí dành cho cha mẹ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xem Thêm  Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

(Dùng cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông công lập)

Kính gửi: (Tên cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông)

Họ và tên (1): ……………………………………………………………………

Là Cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (2): ………………………………

Hiện đang học tại lớp: ………………………………………………………….

Trường: ………………………………………………………………………….

Thuộc đối tượng: ……………………………………………………………….

Vậy tôi làm đơn này đề nghị được xem xét để được miễn, giảm học phí theo quy định và chế độ hiện hành.

 …..…, ngày    tháng    năm…..

Người làm đơn (3)

Xem Thêm  Hướng dẫn viết đơn xin dự tuyển

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

 

 

Chú thích:

(1) Đối với đối tượng là trẻ em mẫu giáo ghi tên cha mẹ (hoặc người giám hộ), đối với học sinh phổ thông ghi tên của học sinh.

(2) Nếu là học sinh phổ thông trực tiếp viết đơn thì không phải điền dòng này.

(3) Cha mẹ (hoặc người giám hộ)/học sinh phổ thông.

2.2. Mau don xin mien giam hoc phi dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập

đơn xin miễn giảm học phí dành cho học sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xem Thêm  Hướng dẫn làm đơn xin hỗ trợ chi phí học tập?

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

(Dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập)

 

Kính gửi: Trường…………………………………

 

Họ và tên:……………………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………………………………..

Nơi sinh:…………………………………………………………………………………………………

Lớp:……………………….. Khóa:………… Khoa:………………………………………………..

Mã số học sinh/ sinh viên:………………………………………………………………………….

Thuộc đối tượng:……………………………………………………………………………………..

Căn cứ vào Nghị định số………………………………..của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được Nhà trường xem xét để được miễn, giảm học phí theo quy định.

                                                         ………, ngày….. tháng….. năm 201..

       

                   Xác nhận                                              Người làm đơn

          (Quản lý sinh viên)                                          (Ký tên và ghi rõ họ tên)

 

Trên đây là những thông tin về đơn xin miễn giảm học phí mà mỗi học sinh/sinh viên và phụ huynh cần biết để được đảm bảo quyền lợi của mình. Nếu còn có thắc mắc gì thêm, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp.

 

Related Posts

Thông Tin tiểu truyện MC Diễm Quỳnh

Mục Lục Bài ViếtHướng dẫn thực hiện chế độ miễn, giảm học phí1. Các đối tượng được miễn giảm học phí1.1. Đối tượng được miễn học phí1.2….

tin tức tiểu sử Lý Lộ

Mục Lục Bài ViếtHướng dẫn thực hiện chế độ miễn, giảm học phí1. Các đối tượng được miễn giảm học phí1.1. Đối tượng được miễn học phí1.2….

Thông Tin tiểu truyện MC, Nhà Báo Lại Bắc Hải Đăng.

Mục Lục Bài ViếtHướng dẫn thực hiện chế độ miễn, giảm học phí1. Các đối tượng được miễn giảm học phí1.1. Đối tượng được miễn học phí1.2….

Thông Tin tiểu truyện MC Anh Tuấn

Mục Lục Bài ViếtHướng dẫn thực hiện chế độ miễn, giảm học phí1. Các đối tượng được miễn giảm học phí1.1. Đối tượng được miễn học phí1.2….

tin tức tiểu sử Mark Zuckerberg

Mục Lục Bài ViếtHướng dẫn thực hiện chế độ miễn, giảm học phí1. Các đối tượng được miễn giảm học phí1.1. Đối tượng được miễn học phí1.2….

Thông Tin tiểu truyện MC, Diễn Viên Trường Giang

Mục Lục Bài ViếtHướng dẫn thực hiện chế độ miễn, giảm học phí1. Các đối tượng được miễn giảm học phí1.1. Đối tượng được miễn học phí1.2….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *