Đơn xin học lại là gì? Cách viết thế nào?

Nhiều người thường nói đùa rằng để có một trải nghiệm đầy đủ của thời sinh viên thì ít nhất mỗi người nên thử cảm giác rớt môn một lần. Và thực tế hiện nay đối với các sinh viên trên toàn quốc thì việc thi lại, học lại cũng không phải là ít nữa. Vì vậy khi rơi vào trường hợp phải học lại như vậy bạn cần phải làm đơn xin học lại. Sau đây là mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số mẫu đơn xin học lại để cho các bạn có thể tham khảo.

Hướng dẫn soạn đơn xin nhập học

1. Đơn xin học lại là gì?

Đơn xin học lại là một loại đơn từ thể hiện cung cấp các thông tin cá nhân của học sinh, sinh viên, môn học, chức vụ,… hiện tại của người làm đơn. Trong đơn này, người làm đơn dùng để bày tỏ nguyện vọng của mình đối với ban khảo thí, phòng đào tạo của Nhà trường.

Đơn xin học lại là giấy tờ hợp pháp để phòng đào tạo phê duyệt nguyện vọng học lại của học sinh, sinh viên.

2. Một số mẫu đơn xin học lại

Hiện nay, có rất nhiều loại mẫu đơn đăng ký học lại khác nhau. Tùy thuộc vào trường học mà học sinh, sinh viên đó đang học. Cũng như lý do và mục đích mà người làm đơn phải học lại.

2.1 Mẫu đơn xin học lại môn dành cho những sinh viên thi không qua môn

đơn xin thi lại

ĐẠI HỌC …………………..

KHOA …………………

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN HỌC LẠI

 

Kính gửi:- Phòng Quản lý Đào tạo ………………………

– Giáo viên phụ trách môn học

– Bộ Phận tài vụ

Tôi tên là:

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Lớp: …………………………………… Khoá:……………………….

Mã sinh viên:………………………………………………

Xin đăng ký học lại môn:

Số tín chỉ:………………………. tín chỉ

Học lại cùng lớp:…………………… Buổi học:…………………. Giảng đường:……….

Lý do học lại:

 

Em xin cam đoan lịch học này không bị trùng với các lịch học khác, em xin hứa đóng học phí đầy đủ, tuân thủ mọi nội Quy, Quy chế của Khoa, của lớp tham gia học cùng.

Em xin trân thành cảm ơn.

 ………….., ngày  tháng  năm 20…

 

Ý kiến của phòng QLĐT KH

( Ký và ghi rõ họ tên)

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Người viết đơn

(Sinh viên ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Bộ phận tài vụ (Khi sinh viên nộp tiền học phí học lại )

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

2.2 Mẫu đơn đăng ký học lại của học sinh, sinh viên phải tạm dừng học ở trường vì một lý do nào đó. Ví dụ như là sức khỏe, gia đình,…

đơn xin học lại 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                        ĐƠN XIN HỌC LẠI

 

Kính gửi:…………………………………………………..

Tôi tên:…………………………………………….. Mã số sinh viên:……………..

Ngày sinh:…………… Hiện đang học lớp (ngành):…………………………….

Khóa:………………….. Hệ đào tạo dài hạn tập trung (chính quy) tại trường……………… …………..

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………

Trong năm học ……………………….. Tôi có làm đơn xin tạm nghỉ học….. học kỳ.

 Vì lý do………………………………. và đã được Ban Giám Hiệu đồng ý theo Quyết định số: …………………………………………………… /…..ngày….tháng……năm ……

Nay đã hết thời gian tạm nghỉ học, kính xin Ban Giám Hiệu cho phép tôi được trở lại trường tiếp tục học.

Rất mong được sự chấp nhận của Ban Giám Hiệu.

 

  …, ngày ….. tháng …..năm…

 

 

       Người làm đơn

                                                                              (ký tên, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của địa phương

(về thời gian mà sinh viên xin tạm nghỉ)

2.3. Mẫu đơn xin học lại dành cho sinh viên muốn đăng ký học lại để cải thiện điểm số nhằm nâng cao thành tích cá nhân của bản thân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN HỌC LẠI

(Áp dụng cho các môn đã học nhưng chưa đạt hoặc muốn cải thiện điểm)

(Dành cho đăng ký cá nhân)

Kính gửi:……………………………………………….

Tôi tên là: …………………………………………………. Ngày sinh: ……………………

MSSV:…………………….. Ngành:…………. Lớp:…………………… Khóa:…………

Trong các học kỳ vừa qua, tôi còn một số môn học chưa đủ điểm. Sau khi nhận được thông báo của Văn phòng về việc mở các lớp học trong HK ….. năm học…………….. nên tôi viết đơn này để xin học lại ….. môn (Ghi số môn) có mở lớp học lại trong HK ……. năm học ………… như sau:

TT MÃ SỐ

MÔN HỌC

TÊN MÔN HỌC Điểm tổng kết cao nhất đã đạt được ở các lần học trước
       
       
       

Tôi xin cam kết theo dõi thời khóa biểu, thời gian học lớp TA, lịch kiểm tra và thi các môn đăng ký trên nghiêm túc.

Bên cạnh đó, tôi cam kết hoàn tất học phí các môn học lại đã đăng ký theo đúng thời gian quy định.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

  …….., ngày …. tháng ….. năm …………

Kính đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Số điện thoại:…………………………………………

Email thường sử dụng:……………………………

 

 

PHẦN BỔ SUNG

Tôi tên là: …………………………………………………. Ngày sinh: ……………………

MSSV:…………………….. Ngành:………………………………… Khóa:………………

Tôi cam kết chủ động, tự giác theo dõi tất cả các thông báo liên quan đến các môn học lại (Bao gồm thông báo TKB, Danh sách đăng ký được/ không đăng ký được, thông báo điều chỉnh lịch học, thông báo hoàn học phí…) thông qua các trên truyền thông chính của Nhà trường.

Và tôi cam kết sẽ KHÔNG có bất kỳ khiếu nại, yêu cầu nào liên quan đến việc xin hủy môn học, hủy TKB hay xin hoàn học phí do không nắm rõ, kịp thời các thông báo của Nhà trường về học lại.

Trên đây là một vài mẫu đơn xin học lại được sử dụng phổ biến trong các học viện, nhà trường hiện nay. Tùy vào các mục đích khác nhau mà các bạn có thể tham khảo, lựa chọn một trong các loại mẫu đơn ở trên để làm đơn.

 

 

 

 

Xem Thêm  Hướng dẫn viết đơn xin việc kế toán

Related Posts

Thông Tin tiểu truyện MC Diễm Quỳnh

Mục Lục Bài ViếtHướng dẫn soạn đơn xin nhập học1. Đơn xin học lại là gì?2. Một số mẫu đơn xin học lại2.1 Mẫu đơn xin học…

tin tức tiểu sử Lý Lộ

Mục Lục Bài ViếtHướng dẫn soạn đơn xin nhập học1. Đơn xin học lại là gì?2. Một số mẫu đơn xin học lại2.1 Mẫu đơn xin học…

Thông Tin tiểu truyện MC, Nhà Báo Lại Bắc Hải Đăng.

Mục Lục Bài ViếtHướng dẫn soạn đơn xin nhập học1. Đơn xin học lại là gì?2. Một số mẫu đơn xin học lại2.1 Mẫu đơn xin học…

Thông Tin tiểu truyện MC Anh Tuấn

Mục Lục Bài ViếtHướng dẫn soạn đơn xin nhập học1. Đơn xin học lại là gì?2. Một số mẫu đơn xin học lại2.1 Mẫu đơn xin học…

tin tức tiểu sử Mark Zuckerberg

Mục Lục Bài ViếtHướng dẫn soạn đơn xin nhập học1. Đơn xin học lại là gì?2. Một số mẫu đơn xin học lại2.1 Mẫu đơn xin học…

Thông Tin tiểu truyện MC, Diễn Viên Trường Giang

Mục Lục Bài ViếtHướng dẫn soạn đơn xin nhập học1. Đơn xin học lại là gì?2. Một số mẫu đơn xin học lại2.1 Mẫu đơn xin học…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *