Tìm hiểu đơn xin gia nhập công đoàn và cách viết đúng chuẩn

Công đoàn là tổ chức đại diện người lao động, là tổ chức được thành lập nhằm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Công đoàn thành lập trên cơ sở tự nguyện, do đó, nếu muốn gia nhập vào tổ chức thành viên của hệ thống chính trị xã hội Việt Nam, bạn cần phải làm đơn xin gia nhập công đoàn. Để đơn được chính xác về cả nội dung lẫn hình thức, sau đây là mẫu đơn xin vào công đoàn các bạn có thể tham khảo.

Hướng dẫn soạn thảo Đơn xin gia nhập công đoàn

1. Tìm hiểu chung về Công đoàn

Bất kể bạn làm việc tại các cơ quan nhà nước hay các đơn vị tư nhân nào thì cũng đều có một tổ chức có tên là công đoàn. Hệ thống công đoàn gồm Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và công đoàn các cấp theo Điều lệ công đoàn Việt Nam.Tại nơi bạn làm việc, tổ chức công đoàn đó được gọi là công đoàn cơ sở.

Tổ chức công đoàn được thành lập ra mang sứ mệnh, trách nhiệm vô cùng cùng lớn:

– Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

– Tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội.

– Trình dự án luật, pháp lệnh và kiến nghị xây dựng chính sách, pháp luật.

– Tham dự các phiên họp, cuộc họp, kỳ họp và hội nghị.

– Tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

– Tuyên truyền, vận động, giáo dục người lao động.

– Phát triển đoàn viên công đoàn và công đoàn cơ sở.

Như vậy, có thể thấy công đoàn là tổ chức thành lập ra để bảo vệ tuyệt đối người lao động, giúp người lao động được bảo vệ, phát triển nhất có thể. Theo đó, người lao động là người Việt Nam làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có quyền gia nhập công đoàn hoàn toàn tự nguyện, có có bất kì sự ép buộc nào. Khi đã gia nhập công đoàn và trở thành một công đoàn viên, nếu có bất cứ khó khăn, yêu cầu nào bạn đều có thể phản ánh với cán bộ công đoàn để kịp thời giải quyết, giúp đỡ.

Tổ chức công đoàn ở cơ sở là tổ chức gần gũi nhất với người lao động, luôn hành động kịp thời, chính xác nhằm bảo vệ và nâng cao đời sống người lao động. Tuy nhiên, khi đã là một công đoàn viên, bạn cũng phải hoàn thành các trách nhiệm của một đoàn viên công đoàn như những gì đã ghi trong đơn xin gia nhập công đoàn. Luôn chấp hành và thực hiện Điều lệ công đoàn Việt Nam, không ngừng nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn nghề nghiệp, cùng nhau đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp cùng phát triển.

2. Mẫu đơn xin vào công đoàn

đơn xin gia nhập công đoàn

Để gia nhập tổ chức công đoàn cơ sở, ngoài tinh thần tự nguyện bạn còn phải làm đơn xin gia nhập để hợp thức hóa, công nhận bạn là thành viên chính thức của tổ chức công đoàn nơi bạn đang làm việc. Nếu không có thủ tục này, nếu xảy ra tranh chấp gì thì Ban chấp hành công đoàn cơ sở sẽ không giải quyết cho bạn thì bạn chưa là thành viên chính thức theo đúng quy định.

Sau đây là mẫu đơn xin vào công đoàn đối với một giảng viên.

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ĐƠN XIN GIA NHẬP CÔNG ĐOÀN

Xem Thêm  Mẫu đơn xin việc ngân hàng cho sinh viên sắp ra trường chuẩn nhất
                      Kính gửi:

 

– Ban chấp hành Công đoàn Trường đại học Luật Hà Nội

– Ban chấp hành Công đoàn Khoa luật Thương mại

Tên tôi là: Nguyễn Văn Phúc                            Nam/nữ: Nam

Sinh ngày: 23/ 05/ 1990 

Dân tộc: Kinh 

Tôn giáo: không

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ Luật

Hiện đang công tác tại: khoa Luật Thương mại trường Đại học Luật Hà Nội

Tôi được tiếp nhận về khoa theo Hợp đồng số: 12/2019, ngày 23 tháng 06 năm 2019; của Ban giám hiệu trường Đại học luật Hà Nội.

Sau khi tìm hiểu Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tôi nhận thấy Công đoàn là tổ chức chính trị – xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, tầng lớp tri thức và những người lao động trong các thành phần kinh tế, các đơn vị sự nghiệp, cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội, tự nguyện lập ra nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết lực lượng, phấn đấu xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ và giàu mạnh theo con đường xã hội chủ nghĩa; xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh về mọi mặt; đại diện chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Vì vậy, tôi hoàn toàn tán thành điều lệ Công đoàn Việt Nam và tự nguyện làm đơn này kính mong BCH Công đoàn trường và BCH Công đoàn khoa Luật Thương mại cho phép tôi được gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Tôi xin hứa sau khi được kết nạp, tôi sẽ thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của người đoàn viên Công đoàn và đóng công đoàn phí đầy đủ.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2019 

Ý kiến xác nhận của BCH Công đoàn bộ phận                  NGƯỜI LÀM ĐƠN

            CHỦ TỊCH  (ký, ghi rõ họ tên)

       (ký, ghi rõ họ tên)

Như vậy, đọc xong bài viết trên chắc hẳn bạn đã nắm rõ về tổ chức công đoàn. Muốn gia nhập tổ chức đặc biệt này, hãy tham khảo mau don xin vao cong doan như trên để có thể viết chính xác mẫu đơn này nhé.

 

 

Xem Thêm  Hướng dẫn làm đơn đề nghị mua hóa đơn

Related Posts

Thông Tin tiểu truyện MC Diễm Quỳnh

Mục Lục Bài ViếtHướng dẫn soạn thảo Đơn xin gia nhập công đoàn1. Tìm hiểu chung về Công đoàn2. Mẫu đơn xin vào công đoàn Được nghe…

tin tức tiểu sử Lý Lộ

Mục Lục Bài ViếtHướng dẫn soạn thảo Đơn xin gia nhập công đoàn1. Tìm hiểu chung về Công đoàn2. Mẫu đơn xin vào công đoàn Lý lịch…

Thông Tin tiểu truyện MC, Nhà Báo Lại Bắc Hải Đăng.

Mục Lục Bài ViếtHướng dẫn soạn thảo Đơn xin gia nhập công đoàn1. Tìm hiểu chung về Công đoàn2. Mẫu đơn xin vào công đoàn Lại Bắc…

Thông Tin tiểu truyện MC Anh Tuấn

Mục Lục Bài ViếtHướng dẫn soạn thảo Đơn xin gia nhập công đoàn1. Tìm hiểu chung về Công đoàn2. Mẫu đơn xin vào công đoàn MC Anh…

tin tức tiểu sử Mark Zuckerberg

Mục Lục Bài ViếtHướng dẫn soạn thảo Đơn xin gia nhập công đoàn1. Tìm hiểu chung về Công đoàn2. Mẫu đơn xin vào công đoàn Lý lịch…

Thông Tin tiểu truyện MC, Diễn Viên Trường Giang

Mục Lục Bài ViếtHướng dẫn soạn thảo Đơn xin gia nhập công đoàn1. Tìm hiểu chung về Công đoàn2. Mẫu đơn xin vào công đoàn Tiểu sử…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *