Đơn xin đi học là gì? Viết như thế nào?

Cuộc sống ngày một hiện đại, vì vậy đi học, trang bị cho mình những kiến thức, kỹ năng xã hội, chuyên môn là trách nhiệm của toàn dân. Ngoài học những kiến thức căn bản, còn phải học nâng cao, bồi dưỡng. Muốn đi học những diện như cao học, học đại học tại chức hay nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phải viết đơn xin đi học. Một số mẫu đơn xin đi học bàn có thể tham khảo.

Hướng dẫn soạn đơn xin nhập học

1. Đơn xin đi học là gì?

đơn xin đi học

Đơn xin đi học là một loại đơn từ thể hiện cung cấp các thông tin cá nhân, quá trình công tác, chuyên ngành, chức danh, chức vụ,… hiện tại của người làm đơn. Cũng như trong đơn, người làm đơn bày tỏ nguyện vọng của mình đối với cấp có thẩm quyền về việc mong muốn đi học của mình.

Đơn xin đi học là bước bắt buộc cũng như là căn cứ để người/ cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt nguyện vọng xin đi học cho người làm đơn.

Mẫu đơn xin đi học có rất nhiều loại, tùy theo mục đích của người học mà sẽ có những loại mẫu đơn khác nhau. Bởi tính chất nguyện vọng cũng như mục đích học khác nhau, vì vậy nội dung trong từng đơn sẽ có sự khác nhau nhất định.

  1. Một số mẫu đơn xin đi học

Có rất nhiều loại mẫu đơn xin đi học, mỗi loại mẫu đơn sẽ chỉ được sử dụng trong những trường hợp có cùng mục đích, nguyện vọng. Dưới đây là một số mẫu đơn xin đi học và cách viết mau don xin di hoc trong từng trường hợp khác nhau.

2.1. Mẫu đơn xin đi học nâng cao trình độ chuyên môn

mẫu đơn xin đi học nâng cao trình độ chuyên môn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xem Thêm  Cách viết đơn xin nhập học đúng chuẩn

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-***———-

ĐƠN XIN ĐI HỌC

      Kính gửi: –  Ban Giám đốc Công ty ……………….

–  Phòng Nhân sự 

–  Phòng ……………………………………

 

Tôi tên là: ………………………………………………………………………..

Ngày tháng năm sinh: …………………………………………………………

Địa chỉ nơi ở hiện tại: …………………………………..………………………

Số điện thoại liên hệ: ……………………..……………………………………

Chức vụ: …………………………………………………………………………

Đơn vị công tác :………………………………………………………………

Thời gian công tác :………………………………………………………………………

Chuyên ngành : ………………………………………………………………

Loại hợp đồng : ………………………………………………………………

Tôi nhận thấy việc nâng cao trình độ là phù hợp với công việc đang phụ trách và đúng với chuyên môn được phân công của Công ty. Chính vì vậy, nay tôi làm đơn này kính mong Ban Giám đốc, các cơ quan liên quan xem xét, tạo điều kiện và hỗ trợ một phần kinh phí cho tôi được theo học như nguyện vọng của bản thân.

Thông tin khái quát về chương trình học như sau:

– Nơi học:……………………………………………………………………………………….

– Thời gian : ………………………………………………………………………………..

– Hình thức :…………………………………………………………………………………

– Bậc đào tạo : ……………………………………………………………………………

– Ngành học: ………………………………………………………………………………….

– Kinh phí học tập : ……………………………………………………………………. 

Nếu được cho phép đi học, tôi xin cam kết:

– Chấp hành nghiêm túc nội quy, quy định học tập tại cơ sở đào tạo và phấn đấu đạt kết quả cao trong học tập, nghiên cứu;

– Cố gắng sắp xếp thời gian để trong thời gian học tập vẫn đảm bảo hoàn thành công việc;

– Phấn đấu hoàn thành khóa học đúng theo tiến độ;

– Nếu tự ý bỏ học không có lý do chính đáng phải bồi hoàn các khoản kinh phí được hưởng Công ty hỗ trợ (nếu có);

– Nếu tự ý bỏ việc hoặc chuyển nơi làm việc khi chưa đủ thời gian phục vụ sau khi hoàn thành khóa học sẽ phải chịu trách nhiệm trước Công ty.

Tôi xin chân thành cảm ơn!                  

                                               ………, ngày  …… tháng …… năm…. 

Giám đốc 

(Duyệt)

Phòng Nhân sự

(Xác nhận)

Người quản lý

(Nêu ý kiến, ký, ghi rõ họ tên)

Người làm đơn

 

2.2. Mẫu đơn xin đi học cao học

đơn xin đi học cao học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

********

 

ĐƠN XIN ĐI HỌC CAO HỌC

(Dành cho các đối tượng học đúng chuyên ngành đáp ứng nhu cầu Nhà trường)

 

Kính gửi :  – Ban giám hiệu Trường.

               – Phòng Tổ chức cán bộ

     – Lãnh đạo đơn vị (nơi đang làm việc):

Tên tôi là : ………………………………………………………………………………………

Sinh ngày ………. tháng ………. năm …………………………………………………….

Đơn vị công tác : ……………………………………………………………………………..

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: ……………………………………………………..

Tại: ………………………………………………………………………………………………..

Thực hiện chủ trương của Nhà trường về tăng cường học tập, bồi dưỡng để  nâng cao trình độ chuyên môn đối với cán bộ viên chức, vừa qua tôi đã tham gia dự thi cao học chuyên ngành: …………………………………….  tại:………………………………..

Hiện nay tôi đã nhận được kết quả trúng tuyển và có giấy triệu tập học.

Tôi viết đơn này kính đề nghị Ban giám hiệu Nhà trường tạo điều kiện cho phép tôi được tham gia học tập. Tôi xin cam kết:

  1. Chấp hành nghiêm túc nội quy, quy định học tập tại cơ sở đào tạo và phấn đấu đạt kết quả cao trong học tập, nghiên cứu;
  2. Bản thân sẽ cố gắng sắp xếp thời gian, công việc để trong thời gian học tập vẫn đảm bảo hoàn thành công việc Nhà trường giao;
  3. Phấn đấu hoàn thành khóa học đúng theo tiến độ của cơ sở đào tạo.
  4. Nếu tự ý bỏ học không có lý do chính đáng phải bồi hoàn các khoản kinh phí được hưởng do Nhà nước và Nhà trường đã hỗ trợ trong thời gian đi học.
  5. Sau khi hoàn thành khóa học và nhận bằng tốt nghiệp bản thân cam kết phục vụ Nhà trường lâu dài. Nếu tự ý bỏ việc hoặc chuyển nơi làm việc khi chưa đủ thời gian phục vụ theo quy định sẽ chịu trách nhiệm bồi hoàn kinh phí đào tạo do Nhà nước và Nhà trường quy định.

Tôi xin chân thành cảm ơn !

 

………, ngày ……. tháng…….. năm ……..

 

DUYỆT Phòng Tổ chức cán bộ Xác nhận của đơn vị Người làm đơn

(ký, ghi rõ họ tên)

 

2.3. Mẫu đơn xin đi học đại học tại chức

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

——–o0o———

 

ĐƠN XIN ĐI HỌC

           Kính gửi: – …………………………………………………………………………………….

                   – Phòng …………………………………………………………………………………..

                   – Thường trực …………………………………………………………………………..

Tên tôi là: …………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày: ………………………………………………………………………………………………..

Quê quán: …………………………………………………………………………………………………

Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………………..

Theo nhu cầu thực tế công việc hiện nay, nhằm nâng cao trình để để phục vụ công việc của bản thân. Tôi đã tham gia thi tuyển vào Trường………………………………………………… và đã trúng tuyển.

Vậy tôi viết đơn này kính xin…………………………………………………………….tạo điều kiện cho tôi được đi học.

Thời gian học: 2 ngày nghỉ thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần.

Tôi xin hứa trong và sau thời gian học sẽ công tác và thực hiện đầy đủ các nội qui, qui định của cơ quan.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

        …, ngày…….Tháng…… Năm …..
Xác nhận của thủ trưởng

đơn vị công tác

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Bên cạnh đó, còn có một số mẫu đơn như Mẫu đơn xin đi học bồi dưỡng nghiệp vụ, mẫu đơn xin đi học nghiên cứu sinh,…

Trên đây là một số mẫu đơn xin đi học trong từng ngành, lĩnh vực, trường hợp mà bạn có thể tham khảo. 

 

Xem Thêm  Đơn xin nhập học mầm non

Related Posts

Thông Tin tiểu truyện MC Diễm Quỳnh

Mục Lục Bài ViếtHướng dẫn soạn đơn xin nhập học1. Đơn xin đi học là gì?2.1. Mẫu đơn xin đi học nâng cao trình độ chuyên môn2.2….

tin tức tiểu sử Lý Lộ

Mục Lục Bài ViếtHướng dẫn soạn đơn xin nhập học1. Đơn xin đi học là gì?2.1. Mẫu đơn xin đi học nâng cao trình độ chuyên môn2.2….

Thông Tin tiểu truyện MC, Nhà Báo Lại Bắc Hải Đăng.

Mục Lục Bài ViếtHướng dẫn soạn đơn xin nhập học1. Đơn xin đi học là gì?2.1. Mẫu đơn xin đi học nâng cao trình độ chuyên môn2.2….

Thông Tin tiểu truyện MC Anh Tuấn

Mục Lục Bài ViếtHướng dẫn soạn đơn xin nhập học1. Đơn xin đi học là gì?2.1. Mẫu đơn xin đi học nâng cao trình độ chuyên môn2.2….

tin tức tiểu sử Mark Zuckerberg

Mục Lục Bài ViếtHướng dẫn soạn đơn xin nhập học1. Đơn xin đi học là gì?2.1. Mẫu đơn xin đi học nâng cao trình độ chuyên môn2.2….

Thông Tin tiểu truyện MC, Diễn Viên Trường Giang

Mục Lục Bài ViếtHướng dẫn soạn đơn xin nhập học1. Đơn xin đi học là gì?2.1. Mẫu đơn xin đi học nâng cao trình độ chuyên môn2.2….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *