Hướng dẫn làm đơn xin chuyển trường

Quá trình, nơi học tập sẽ liên quan mật thiết với địa điểm sinh sống. Mỗi lần chuyển địa điểm ở thì bậc phụ huynh phải làm đơn xin chuyển trường cho con. Hoặc nhận thấy môi trường giáo dục tại trường hiện tại không phù hợp, nhiều người làm đơn xin chuyển trường trong tỉnh hoặc ngoại tỉnh. Mỗi trường hợp sẽ có những mẫu đơn khác nhau và dưới đây là một số mẫu đơn chuyển trường bạn có thể tham khảo.

Hướng dẫn soạn thảo Đơn xin chuyển trường – LH: 098.789.3491

1. Tìm hiểu về đơn xin chuyển trường

Trước khi tìm hiểu về những mau don xin chuyen truong thì chúng ta cần phải hiểu rõ bản chất của đơn xin chuyển trường. Dựa vào nội dung chung của các mẫu đơn thì đơn xin chuyển trường là văn bản cung cấp các thông tin như: thông tin cá nhân, quá trình học tập và rèn luyện của học sinh tại ngôi trường đang được học tập, rèn luyện. Bên cạnh đó, đơn xin chuyển trường cũng là để trình bày mong muốn chuyển đến một ngôi trường cùng cấp khác để học tập, rèn luyện.

Đơn xin chuyển trường chính là căn cứ để Ban Giám hiệu nhà trường mà học sinh đang theo học xem xét, ra Quyết định cho phép học sinh chuyển trường hay không.

Xem Thêm  Đơn phúc khảo bài thi hợp lệ nhất

2. Mẫu đơn xin chuyển trường

Nói về đơn xin chuyển trường, có những mẫu đơn mà chúng tôi giới thiệu như sau: Mẫu đơn xin chuyển trường tiểu học, Mẫu đơn xin chuyển trường THPT, Mẫu đơn xin chuyển trường THCS.

Trong phần này, chúng tôi sẽ giới thiệu bạn đến mẫu đơn cũng như cách viết, điền thông tin lên các mục trong mẫu đơn xin chuyển trường.

2.1. Mẫu đơn xin chuyển trường cấp tiểu học

đơn xin chuyển trường tiểu học

Khi chuyển trường cho học sinh cấp tiểu học thì Mẫu đơn xin chuyển trường tiểu học ngoài tỉnh và Mẫu đơn xin chuyển trường tiểu học trong tỉnh như sau:

Ở mục Kính gửi của đơn, nếu chuyển đi, đến trong tỉnh thì chỉ gửi lãnh đạo của Phòng giáo dục đào tạo/ Sở Giáo dục đào tạo tỉnh đó. Nếu chuyển đi, đến ngoài tỉnh thì gửi lãnh đạo của Phòng giáo dục đào tạo/ Sở Giáo dục đào tạo tỉnh đi và lãnh đạo của Phòng giáo dục đào tạo/ Sở Giáo dục đào tạo tỉnh đến.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

 

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Mẫu dành cho học sinh cấp Tiểu học)

Kính gửi:

– Lãnh đạo Phòng GD-ĐT: ……………………………………………………….

– Lãnh đạo Phòng GD-ĐT: ……………………………………………………….

– Hiệu trưởng trường …………………………………………………………….

– Hiệu trưởng trường …………………………………………………………….

Tôi tên là: ………………………… Hiện ngụ tại: ………………………………

Là phụ huynh của em ……………………………………. Sinh năm:………………

là học sinh lớp ……… năm học ………………………. thuộc trường……………………………………………………………………………..

Xem Thêm  Đơn xin việc cho sinh viên mới ra trường

Kết quả cuối năm: Học lực: …………………………. Hạnh kiểm: …………..

Tôi làm đơn này gửi đến Hiệu trưởng trường ……………………………………

và Lãnh đạo Phòng GD&ĐT ………………………………… cho tôi được chuyển con tôi về học lớp ………… năm học ……………….. tại trường …………………………………………………………………………………..

thuộc huyện ……………………………… tỉnh: ………………………………

Lý do:…………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

Kính mong được sự chấp thuận.

 

 

Hồ sơ đính kèm: …………….., ngày ….. tháng ….. năm 20…..

– Học bạ Người làm đơn

– Khai sinh

Ý kiến tiếp nhận Hiệu Trưởng trường Ý kiến Hiệu Trưởng trường

(Nơi chuyển đến) (Nơi đang học)

2.2. Mẫu đơn xin chuyển trường THCS

đơn xin chuyển trường thcs

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

 

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Mẫu dành cho học sinh cho cấp THCS)

Kính gửi:

– Lãnh đạo Phòng GD&ĐT/ Sở Giáo dục đào tạo (đi): ………………………….

– Lãnh đạo Phòng GD&ĐT/ Sở Giáo dục đào tạo (đến): ……………………….

– Hiệu trưởng trường …………………………………………………………….

– Hiệu trưởng trường …………………………………………………………….

Tôi tên là:

Hiện ngụ tại:

Là phụ huynh của em:

Sinh năm:

Đã trúng tuyển vào lớp 6 năm học …………………., nay là học sinh lớp …….. năm học …… thuộc trường …………………………………….. Ngoại ngữ ………………

Kết quả cuối năm: Học lực: …………………. Hạnh kiểm: ………………….

Tôi làm đơn này gửi đến Hiệu trưởng trường …………………………………… Lãnh đạo Phòng GD&ĐT ……………………………… cho tôi được chuyển ……………………… tôi về học lớp ….. năm học ………….. tại trường……… …………………………………….. thuộc huyện ………………………………. tỉnh: …………………………………….

Lý do:……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

 

Được sự chấp thuận của Quý thầy (cô) chúng tôi chân thành cảm ơn.

Xem Thêm  Cách thực hiện đơn tố giác tội phạm đúng quy định

 

Hồ sơ đính kèm: …………….., ngày ….. tháng ….. năm 20…..

– Học bạ Người làm đơn

– Khai sinh

– Giấy chứng nhận HTCTTH

– Giấy CNTT vào lớp 6

Ý kiến tiếp nhận Hiệu Trưởng trường Ý kiến Hiệu Trưởng trường

(Nơi chuyển đến) (Nơi đang học)

2.3. Mẫu đơn xin chuyển trường THPT

đơn xin chuyển trường thpt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Học sinh THPT chuyển đi, đến trong tỉnh)

Kính gửi:

– Sở Giáo dục và Đào tạo ……………………………………………………………………….. ;

– Hiệu trưởng trường (đi) …………………………………………………………………………………….

– Hiệu trưởng trường (đến) …………………………………………………………………………………….

Tôi tên là: …………………………………………. phụ huynh của học sinh………………………………………………………………………………..

sinh ngày ……../……../……………. đang học lớp …….. năm học: 20…..-20….. tại trường …………………………………………….. thuộc huyện………………………………….tỉnh ………………………………………

Nay xin chuyển đến học lớp ………… năm học: 20….. – 20….. tại trường …………………………………….thuộc huyện ………………………tỉnh…….

Lý do: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Rất mong sự chấp thuận Quý Trường và Sở GD&ĐT.

…………….., ngày ….. tháng ….. năm 20…..

Ký tên

(Ghi rõ họ tên)

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)

……………………………………………………….

……………………………………………………….

Lưu ý: Nếu học sinh chuyển đi, đến ngoài tỉnh thì ở mục “Kính gửi” như sau:

– Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh (đi) ……………………………………………….

– Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh (đến) …………………………………………….

– Hiệu trưởng trường (đi) : ………………………………………………………

– Hiệu trưởng trường (đến): ………………………………………………….

Trên đây là những mẫu đơn xin chuyển trường mà chúng tôi nghĩ cần thiết đối với bạn khi muốn tìm mẫu đơn chuyển trường tiểu học, THCS, THPT cho con của mình.

 

 

 

 

 

Related Posts

Thông Tin tiểu truyện MC Diễm Quỳnh

Mục Lục Bài ViếtHướng dẫn soạn thảo Đơn xin chuyển trường – LH: 098.789.34911. Tìm hiểu về đơn xin chuyển trường2. Mẫu đơn xin chuyển trường2.1. Mẫu…

tin tức tiểu sử Lý Lộ

Mục Lục Bài ViếtHướng dẫn soạn thảo Đơn xin chuyển trường – LH: 098.789.34911. Tìm hiểu về đơn xin chuyển trường2. Mẫu đơn xin chuyển trường2.1. Mẫu…

Thông Tin tiểu truyện MC, Nhà Báo Lại Bắc Hải Đăng.

Mục Lục Bài ViếtHướng dẫn soạn thảo Đơn xin chuyển trường – LH: 098.789.34911. Tìm hiểu về đơn xin chuyển trường2. Mẫu đơn xin chuyển trường2.1. Mẫu…

Thông Tin tiểu truyện MC Anh Tuấn

Mục Lục Bài ViếtHướng dẫn soạn thảo Đơn xin chuyển trường – LH: 098.789.34911. Tìm hiểu về đơn xin chuyển trường2. Mẫu đơn xin chuyển trường2.1. Mẫu…

tin tức tiểu sử Mark Zuckerberg

Mục Lục Bài ViếtHướng dẫn soạn thảo Đơn xin chuyển trường – LH: 098.789.34911. Tìm hiểu về đơn xin chuyển trường2. Mẫu đơn xin chuyển trường2.1. Mẫu…

Thông Tin tiểu truyện MC, Diễn Viên Trường Giang

Mục Lục Bài ViếtHướng dẫn soạn thảo Đơn xin chuyển trường – LH: 098.789.34911. Tìm hiểu về đơn xin chuyển trường2. Mẫu đơn xin chuyển trường2.1. Mẫu…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *