Đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng

Không phải lúc nào Đảng viên cũng chỉ sinh hoạt Đảng tại một đơn vị hay địa phương nhất định. Mà do đặc thù công việc yêu cầu đảng viên phải chuyển đến nơi khác hoặc chuyển đến sinh sống ở một địa phương khác khiến Đảng viên phải chuyển sinh hoạt đảng. Để chuyển sinh hoạt đảng theo đúng quy định thì mỗi đảng viên phải tiến hành làm đơn xin chuyển sinh hoạt đảng. Đơn này được làm như thế nào ? dưới đây sẽ có câu trả lời cho bạn.

Hướng dẫn chuyển sinh hoạt đoàn viên (1) | Phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn

1. Khi nào chuyển sinh hoạt Đảng

Các bạn cũng cần lưu ý rằng không phải lúc nào cũng cần làm đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng mà chỉ rơi các trường hợp sau đây mới được xem là chuyển sinh hoạt Đảng. Các trường hợp này được quy định tại Điều 6 Quy định số 29 – QĐ/TW được Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành ngày 25/7/2016 gồm:

– Chuyển sinh hoạt Đảng chính thức: Khi Đảng viên có quyết định chuyển công tác sang đơn vị mới, được nghỉ hưu, nghỉ mất sức, thôi việc, phục viên hoặc thay đổi nơi cư trú lâu dài. Trong đó, Đảng viên đang bị thanh tra, kiểm tra, đang xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo thì chưa chuyển.

Xem Thêm  Đơn xin chuyển ngạch viết như thế nào?

– Chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời: Khi Đảng viên thay đổi nơi cư trú, nơi công tác từ 03 tháng – 01 năm; Được cử đi học trong nước từ 03 tháng – 02 năm sau đó trở về đơn vị cũ làm việc;

– Chuyển sinh hoạt Đảng ra nước ngoài;

– Chuyển sinh hoạt Đảng khi chuyển giao, thành lập mới, chia tách, sáp nhập chi bộ, Đảng bộ: Trường hợp này, cấp ủy cấp trên nơi chuyển đi làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng tập thể cho Đảng viên;

– Chuyển sinh hoạt Đảng khi tổ chức Đảng bị kỷ luật giải tán, bị giải thể: Trong 30 ngày khi có quyết định giải tán, giải thể thì cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức Đảng đó thu hồi hồ sơ, con dấu và làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng cho Đảng viên;

2. Mẫu đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng

Để thuận tiên hơn khi viết đơn xin chuyển sinh hoạt đảng thì các mau don xin chuyen sinh hoat dang ra đời. Dù là mẫu đơn chuyển sinh hoạt đảng nào cụ thể là mẫu đơn xin chuyển sinh hoạt đảng về địa phương thì cũng sử dụng chung một mẫu như sau:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……….., ngày … tháng ….. năm ……

ĐƠN XIN CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG

 

Kính gửi: – CHI ỦY CHI BỘ ……………………………………………

– ĐẢNG ỦY …………………………………………………..

Tên tôi là: ………………………………………………………

Sinh ngày: …………….. Tại: …………………………………………………………

Quê quán: ………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………

Nơi ở hiện nay (số nhà, đường, phường, quận, tỉnh): …………………………………

Xem Thêm  Đơn xin đi học là gì? Viết như thế nào?

…………………………………………………………………………………………..

Công việc hiện nay: …………………………………………………………………….

Vào Đảng ngày: ………………. Chính thức ngày: ………………………………………….

Số điện thoại liên lạc: ………………………

Email: ………………………………………

Nay tôi làm đơn này đề nghị Chi ủy Chi bộ …………………………………. trực thuộc Đảng bộ …………………………………….chấp thuận cho tôi chuyển sinh hoạt Đảng về Chi bộ …………………………………….. thuộc Đảng bộ …………………………………………………………………………………………..

Lý do: ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….………..………………………………………………………………………………….………Rất mong Chi bộ và Đảng ủy xem xét, chấp nhận.

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Người làm đơn

 

………………………………

Lưu ý:

+ Tại mục ngày vào đảng phải ghi rõ ngày tháng năm vào Đảng bao gồm cả khi chưa chính thức và chính thức;

+ Khi ghi tên Đảng ủy, chi bộ phải Ghi rõ tên Đảng ủy, chi bộ cũ và Đảng ủy, chi bộ mới nơi sắp chuyển đến.

+ Ở nuc lý do phải ghi rõ lý do chuyển sinh hoạt Đảng và căn cứ của lý do đó. Ví dụ như:

– Chuyển công tác sang đơn vị mới, được nghỉ hưu, nghỉ mất sức, thôi việc, phục viên hoặc thay đổi nơi cư trú lâu dài. Lúc này phải kèm theo quyết định nghỉ hưu, nghỉ mất sức, thôi việc …

– Thay đổi nơi cư trú, nơi công tác từ 03 tháng – 01 năm. Lúc này, phải kèm theo công văn cử đi học, chuyển công tác …

3. Hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng

giấy giới thiệu

Sau khi tham khảo mẫu đơn xin chuyển sinh hoạt đảng thì bạn có thể hoàn thành đơn của mình một cách nhanh chóng. Một khi đơn được hoàn thành bạn sẽ tiếp tục chuẩn bị hồ sơ để chuyển sinh hoạt đảng. Hồ sơ này tùy theo bạn chuyển sinh hoạt đảng chính thức hay không chính thức. Nếu bạn chuyển sinh hoạt đảng chính thức thì hồ sơ sẽ bao gồm các thành phần sau:

+Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng chính thức

+Quyết định của cấp có thẩm quyền về thay đổi nơi làm việc hoặc nơi cư trú.

+Phiếu đảng viên

+Thẻ đảng viên hoặc hồ sơ kết nạp của đảng viên dự bị.

+Hồ sơ đảng viên (có bổ sung lý lịch, quá trình công tác; mục lục hồ sơ đảng viên đến thời điểm chuyển đi).

+Bản tự kiểm điểm của đảng viên, có nhận xét của cấp ủy cơ sở nơi giới thiệu đảng viên chuyển sinh hoạt đảng đi.

Còn nếu bạn chuyển sinh hoạt đảng tạm thời sẽ chuẩn bị hồ sơ như sau:

+Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng tạm thời.

+Quyết định của cấp có thẩm quyền cho đảng viên chuyển đi công tác, hoặc học tập…

+Thẻ đảng viên hoặc quyết định kết nạp của đảng viên dự bị.

+Bản tự kiểm điểm của đảng viên có nhận xét của cấp ủy cơ sở nơi đảng viên chuyển đi và nơi sinh hoạt đảng tạm thời khi chuyển về.

Kết luận:

Trên đây là toàn bộ thông tin liên quan để hướng dẫn cũng như mẫu đơn xin chuyển sinh hoạt đảng cho các bạn tham khảo. Hy vọng rằng với những gì mà bài viết này mang đến bạn sẽ hoàn thành tốt đơn xin chuyển sinh hoạt đảng.

 

Xem Thêm  Mẫu đơn giải trình như thế nào đúng chuẩn?

Related Posts

Thông Tin tiểu truyện MC Diễm Quỳnh

Mục Lục Bài ViếtHướng dẫn chuyển sinh hoạt đoàn viên (1) | Phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn1. Khi nào chuyển sinh hoạt Đảng2. Mẫu…

tin tức tiểu sử Lý Lộ

Mục Lục Bài ViếtHướng dẫn chuyển sinh hoạt đoàn viên (1) | Phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn1. Khi nào chuyển sinh hoạt Đảng2. Mẫu…

Thông Tin tiểu truyện MC, Nhà Báo Lại Bắc Hải Đăng.

Mục Lục Bài ViếtHướng dẫn chuyển sinh hoạt đoàn viên (1) | Phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn1. Khi nào chuyển sinh hoạt Đảng2. Mẫu…

Thông Tin tiểu truyện MC Anh Tuấn

Mục Lục Bài ViếtHướng dẫn chuyển sinh hoạt đoàn viên (1) | Phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn1. Khi nào chuyển sinh hoạt Đảng2. Mẫu…

tin tức tiểu sử Mark Zuckerberg

Mục Lục Bài ViếtHướng dẫn chuyển sinh hoạt đoàn viên (1) | Phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn1. Khi nào chuyển sinh hoạt Đảng2. Mẫu…

Thông Tin tiểu truyện MC, Diễn Viên Trường Giang

Mục Lục Bài ViếtHướng dẫn chuyển sinh hoạt đoàn viên (1) | Phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn1. Khi nào chuyển sinh hoạt Đảng2. Mẫu…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *