Hướng dẫn làm đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất

Để được chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì người dân cần phải viết đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất. Nhằm giúp cho người dân dễ dàng thực hiện được thủ tục này. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất để dễ dàng tham khảo.

Chuyển mục đích sử dụng đất: NGƯỜI MUA ĐẤT/ ĐẦU TƯ ĐẤT PHẢI BIẾT (Video 6)

1. Chuyển đổi mục đích sử dụng đất là gì?

chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Việc chuyển mục đích sử dụng đất đã được đề cập từ Luật đất đai năm 1987 và tiếp tục được ghi nhận trong Luật đất đai năm 1993, Luật đất đai năm 2003, và đã được Luật đất đai năm 2013 tiếp tục kế thừa và phát huy các quy định này. Tại quy định mới nhất hiện hành là Luật đất đai năm 2013 không đưa ra một khái niệm cụ thể về chuyển mục đích sử dụng đất mà chỉ đề cập đến các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất và một số trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì người sở hữu đất mới được chuyển mục đích sử dụng đất. Tuy nhiên có thể hiểu đơn giản chuyển mục đích sử dụng đất là sự thay đổi về mục đích sử dụng đất so với loại đất ban đầu bằng quyết định hành chính trong trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép hoặc việc đăng ký đất đai trong trường hợp không phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Xem Thêm  Hướng dẫn cách viết đơn xin trợ cấp

Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất được quy định cụ thể tại Điều 57 Luật đất đai năm 2013.

2. Mẫu đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất

đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất

Ngày 02/06/2014, Bộ Tài nguyên môi trường đã ban hành Thông tư 30/2014 quy định về Hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất. Theo đó, trong hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất sẽ bao gồm Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất. Để thuận tiện cho người dân, dưới đây là mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo thông tư 30.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

…, ngày….. tháng …..năm ….

ĐƠN XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Kính gửi: Ủy ban nhân dân ……………………………………………

1. Người xin phép chuyển mục đích sử dụng đất………………………

2. Địa chỉ/trụ sở chính: ……………………………………………………

3. Địa chỉ liên hệ:…………………………………………………………..

4. Địa điểm khu đất:………………………………………………………….

5. Diện tích (m2):…………………………………………………………

6. Để sử dụng vào mục đích:………………………………………………………

7.Thời hạn sử dụng:………………………………………………………………

8.Camkết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;

Các cam kết khác (nếu có)……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Người làm đơn

 

(ký và ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn viết mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất

mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất 1

Để viết được mẫu đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất sao cho đúng bạn cần chú ý những điều sau:

Xem Thêm  Đơn xin việc cho sinh viên mới ra trường

Tại mục Ủy ban nhân dân phải ghi rõ tên UBND cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Tại mục người xin phép chuyển mục đích sử dụng đất phải Ghi rõ họ, tên cá nhân xin sử dụng đất/cá nhân đại diện cho hộ gia đình/cá nhân đại diện cho tổ chức; ghi thông tin về cá nhân (số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu…); ghi thông tin về tổ chức (Quyết định thành lập cơ quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp/tổ chức kinh tế…)

Tại mục để sử dụng vào mục đích nếu rơi vào trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư thì ghi rõ mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo giấy chứng nhận đầu tư hoặc cấp văn bản chấp thuận đầu tư.

4. Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất được tiến hành theo các bước sau:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Theo Điều 6 Thông tư 30/2014 thì chỉ cần chuẩn bị 1 bộ hồ sơ, gồm:

Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất.

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Khi nộp hồ sơ xuất trình thêm chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân khi có yêu cầu.

Bước 2. Nộp hồ sơ

– Nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường

Xem Thêm  Đơn xin chuyển ngạch viết như thế nào?

– Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 3. Xử lý, giải quyết yêu cầu

– Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất.

– Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

– Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân xin chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì UBND cấp huyện trình UBND cấp tỉnh chấp thuận trước khi UBND cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

– Phòng Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

– Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Bước 4. Trả kết quả

Phòng Tài nguyên và Môi trường trao quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân sau khi cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Hy vọng với những thông tin mà bài viết này cung cấp, bạn có thể hoàn thành đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất thêm dễ dàng hơn.

 

 

Related Posts

Thông Tin tiểu truyện MC Diễm Quỳnh

Mục Lục Bài ViếtChuyển mục đích sử dụng đất: NGƯỜI MUA ĐẤT/ ĐẦU TƯ ĐẤT PHẢI BIẾT (Video 6)1. Chuyển đổi mục đích sử dụng đất là…

tin tức tiểu sử Lý Lộ

Mục Lục Bài ViếtChuyển mục đích sử dụng đất: NGƯỜI MUA ĐẤT/ ĐẦU TƯ ĐẤT PHẢI BIẾT (Video 6)1. Chuyển đổi mục đích sử dụng đất là…

Thông Tin tiểu truyện MC, Nhà Báo Lại Bắc Hải Đăng.

Mục Lục Bài ViếtChuyển mục đích sử dụng đất: NGƯỜI MUA ĐẤT/ ĐẦU TƯ ĐẤT PHẢI BIẾT (Video 6)1. Chuyển đổi mục đích sử dụng đất là…

Thông Tin tiểu truyện MC Anh Tuấn

Mục Lục Bài ViếtChuyển mục đích sử dụng đất: NGƯỜI MUA ĐẤT/ ĐẦU TƯ ĐẤT PHẢI BIẾT (Video 6)1. Chuyển đổi mục đích sử dụng đất là…

tin tức tiểu sử Mark Zuckerberg

Mục Lục Bài ViếtChuyển mục đích sử dụng đất: NGƯỜI MUA ĐẤT/ ĐẦU TƯ ĐẤT PHẢI BIẾT (Video 6)1. Chuyển đổi mục đích sử dụng đất là…

Thông Tin tiểu truyện MC, Diễn Viên Trường Giang

Mục Lục Bài ViếtChuyển mục đích sử dụng đất: NGƯỜI MUA ĐẤT/ ĐẦU TƯ ĐẤT PHẢI BIẾT (Video 6)1. Chuyển đổi mục đích sử dụng đất là…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *