Hướng dẫn làm đơn trình báo mất tài sản

Đơn trình báo mất tài sản là mẫu đơn được sử dụng trong trường hợp tài sản của công dân bị đánh cắp hay vì một lý do nào đó mà bị mất. Dưới đây là mẫu đơn trình báo mất tài sản chính xác nhất mà bạn có thể tham khảo.

1. Mẫu đơn trình báo mất tài sảnmẫu đơn trình báo mất tài sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————- 

ĐƠN TRÌNH BÁO MẤT TÀI SẢN

Kính gửi: …………………………………………………………..

Trích yếu: ……………………………………………………………………………………………

Tôi tên: ………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày……. tháng ……. năm …….tại…………………………………………………

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………….

CMND số: ……………… ngày cấp: …………. tại………………………………….

Thường trú tại số: ………….. đường: …………. phường (xã, thị trấn)………….

quận (huyện):………………………Thành phố: ……………………………………..

Kính trình với quý cơ quan rằng, vào ngày …… tháng …… năm…………….

Tôi có mất: …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

Tại: ……………………………………………………………………………………………………..

Lý do mất tài sản: ………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

…………, ngày …. tháng …. năm ……

                                                                                           Người viết đơn

Xem Thêm  Đơn xin miễn giảm thuế làm như thế nào?

                                                           (Ký và ghi rõ tên)

Người chứng thứ nhất        

 

 Người chứng thứ hai

 

XÁC NHẬN

(Của cơ quan có thẩm quyền)

2. Hướng dẫn viết đơn trình báo mất tài sảnmẫu đơn báo mất tài sản

Để được cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhanh chóng bạn cần phải biết cách viết mẫu đơn trình báo mất cắp tài sản. Cách viết như sau:

– Kính gửi: Công an phường/ xã/ thị trấn

– Trích yếu: Trình báo mất tài sản…. (Lưu ý: Ghi sơ lược nội dung)

– Tôi tên: Ghi đầy đủ họ và tên của người trình báo

– Ngày/ tháng/ năm sinh/ tại….: Ghi rõ ngày tháng năm sinh và nơi sinh của người bị mất tài sản. Nếu tài sản bị mất là của công ty thì ghi theo mẫu đơn trình báo mất tài sản công ty

Xem Thêm  Hướng dẫn viết đơn xin rút đơn khởi kiện

– Nghề nghiệp: Ghi rõ nghề nghiệp hiện tại

– Thông tin về CMND: Ghi số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp của người trình báo

– Nơi thường trú: Ghi rõ địa chỉ nhà theo hộ khẩu thường trú (Ghi theo sổ hộ khẩu)

– Kính trình với quý cơ quan: Ghi rõ thời gian bị mất tài sản

– Tôi có mất: Ghi chi tiết tài sản bị mất, số lượng, giá trị,…

– Tại: Ghi rõ địa điểm nơi tài sản bị mất


– Lý do mất tài sản: Ghi rõ lý do tại sao tài sản đó bị mất. Ví dụ: Bị cướp giật, bị lừa đảo, bị trộm cắp theo mẫu đơn trình báo mất cắp tài sản

– Người làm đơn ghi ngày tháng năm, ký và ghi rõ họ tên

– Trường hợp người làm chứng thì đưa người đó ký và ghi rõ họ tên

– Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền: Cần phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết.

Với những thông tin trên chúng tôi tin bạn sẽ tự viết được đơn trình báo mất tài sản để nộp cho cơ quan công an. 

You might like

About the Author: Uyên Vũ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *