Hướng dẫn làm đơn đề nghị mua hóa đơn

Bạn đang có nhu cầu viết đơn đề nghị mua hóa đơn mà chưa biết trình bày sao cho phù hợp và chính xác nhất. Hãy đến với chúng tôi để có thể giải đáp được những băn khoăn của mình qua bài viết dưới đây nhé!

1. Đơn đề nghị mua hóa đơn là gì?

Đơn đề nghị mua hóa đơn là văn bản yêu cầu buộc phải có đối với các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh thuộc các đối tượng mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành. 

Điều kiện đi kèm với đơn đề nghị mua hóa đơn bao gồm các giấy tờ sau:

 • Giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật.
 • Văn bản cam kết về địa chỉ sản xuất, kinh doanh phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư hoặc quyết định thành lập của các cơ quan có thẩm quyền.

2. Mẫu đơn đề nghị mua hóa đơnđơn đề nghị mua hóa đơn

Mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn được ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính, như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày …  tháng…. năm…. 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MUA HÓA ĐƠN

Xem Thêm  Hướng dẫn viết đơn xin miễn sinh hoạt Đảng

Kính gửi:

 1. Tổ chức,cá nhân đề nghị mua hóa đơn

1.Tên tổ chức, cá nhân: ( ghi theo đăng ký thuế)

2.Mã số thuế của tổ chức,cá nhân:

3.Địa chỉ trụ sở chính:( ghi theo đăng ký thuế)

4.Địa chỉ nhận thông báo về thuế:( ghi theo đăng ký thuế)

5.Số điện thoại liên lạc: bao gồm cả số cố định và số di động của công ty

6.Người đại diện hợp pháp:( ghi theo đăng ký thuế)

7.Vốn điều lệ( ghi theo số đã góp đủ):

8.Số lượng lao động hiện có:

9.Tên người mua hóa đơn:  Đối với người kinh doanh thì điền tên người mua hóa đơn là tên của chủ hộ kinh doanh, còn nếu được chủ hộ kinh doanh ủy quyền thì phải kèm theo những giấy tờ chứng minh việc ủy quyền đó)

Số CMND/CCCD của người đi mua hóa đơn: 

Ngày và nơi cấp:

 1. Số lượng hóa đơn, chứng từ đề nghị mua

Đề nghị cơ quan thuế bán hóa đơn, chứng từ để sử dụng theo số lượng và loại cụ thể như sau:

 

STT Loại hóa đơn, chứng từ Tồn đầu kỳ trước Số lượng mua kỳ trước Sử dụng trong kỳ Còn cuối kỳ Số lượng mua kỳ này
Sử dụng Xóa bỏ Mất Hủy Cộng

 

Tôi xin cam kết: Đã nghiên cứu kỹ các quy định trong Luật về thuế, nghị định số 51/2010/ NĐ-CP của chính phủ và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ.

Quản lý và sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế phát hành đúng quy định. Nếu vi phạm tổ chức, cá nhân xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người Đại diện theo pháp luật

Xem Thêm  Mẫu đơn kiến nghị phản ánh viết thế nào?

( Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Nếu là hộ cá nhân kinh doanh thì không cần đóng dấu.

3. Hướng dẫn viết đơn đề nghị mua hóa đơn mới nhấtđơn đề nghị mua hóa đon

Ở phần I bao gồm các thông tin cụ thể bạn chỉ cần đọc và làm theo chỉ dẫn điền đúng thông tin.

 • Tên tổ chức, cá nhân: ( ghi theo đăng ký thuế)
 • Mã số thuế của tổ chức,cá nhân:
 • Địa chỉ trụ sở chính:
 • Địa chỉ nhận thông báo về thuế:
 • Số điện thoại liên lạc: bao gồm cả số cố định và số di động của công ty
 • Người đại diện hợp pháp:
 • Vốn điều lệ
 • Số lượng lao động hiện có:
 • Tên người mua hóa đơn: 

Ở phần II, điền thông tin vào bảng số lượng hóa đơn và những chứng từ có liên quan để làm báo cáo sử dụng hóa đơn định kỳ, cụ thể là:

 • STT: Bạn đánh số thứ tự từ lớn đến bé các dòng kê khai trong bảng 
 • Loại hóa đơn, chứng từ: Điền tên hóa đơn, loại hóa đơn và chứng từ mà bạn muốn mua
 • Tồn đầu kỳ trước: Điền số hóa đơn chưa sử dụng hết của quý liền trước của quý trước quý phát sinh mua hóa đơn. Ví dụ: Bạn muốn mua hóa đơn vào quý 3/2020 thì kỳ trước của quý 3 chính là quý 2 và số tồn đầu kỳ của quý 2 cũng tương ứng với số tồn cuối kỳ của quý 1.
 • Số lượng mua kỳ trước: Tương tự như ví dụ trên thì số lượng mua kỳ trước của quý 3 sẽ là số lượng mua trong quý 2. Trường hợp quý 2 không có phát sinh mua thì điền là 0.
 • Sử dụng trong kỳ: Kê khai chi tiết số lượng hóa đơn đã sử dụng ở kỳ liền trước kỳ phát sinh mua, như ví dụ trên thì chính là số lượng hóa đơn sử dụng ở quý 2.
 • Còn cuối kỳ: Số lượng tồn của cuối kỳ liền trước kỳ phát sinh mua.
 • Số lượng mua kỳ này: Điền số lượng hóa đơn, chứng từ mà kỳ này doanh nghiệp bạn muốn mua.

Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ và cập nhật đến các bạn đọc những mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn mới nhất theo Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, đồng thời hướng dẫn cách viết loại mẫu đơn đề nghị để mua hóa đơn này. Hy vọng với những chia sẻ này sẽ mang đến cho các bạn những kiến thức và kinh nghiệm để thực hiện những công việc một cách chính xác nhất.

Related Posts

Thông Tin tiểu truyện MC Diễm Quỳnh

Mục Lục Bài Viết1. Đơn đề nghị mua hóa đơn là gì?2. Mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn3. Hướng dẫn viết đơn đề nghị mua hóa…

tin tức tiểu sử Lý Lộ

Mục Lục Bài Viết1. Đơn đề nghị mua hóa đơn là gì?2. Mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn3. Hướng dẫn viết đơn đề nghị mua hóa…

Thông Tin tiểu truyện MC, Nhà Báo Lại Bắc Hải Đăng.

Mục Lục Bài Viết1. Đơn đề nghị mua hóa đơn là gì?2. Mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn3. Hướng dẫn viết đơn đề nghị mua hóa…

Thông Tin tiểu truyện MC Anh Tuấn

Mục Lục Bài Viết1. Đơn đề nghị mua hóa đơn là gì?2. Mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn3. Hướng dẫn viết đơn đề nghị mua hóa…

tin tức tiểu sử Mark Zuckerberg

Mục Lục Bài Viết1. Đơn đề nghị mua hóa đơn là gì?2. Mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn3. Hướng dẫn viết đơn đề nghị mua hóa…

Thông Tin tiểu truyện MC, Diễn Viên Trường Giang

Mục Lục Bài Viết1. Đơn đề nghị mua hóa đơn là gì?2. Mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn3. Hướng dẫn viết đơn đề nghị mua hóa…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *