Giới thiệu về chức năng nhiệm vụ của phòng kế toán

Hiện nay, với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế, hàng năm có hàng ngàn doanh nghiệp đua nhau mọc lên trên cả nước. Để những doanh nghiệp này hoạt động có hiệu quả, đòi hỏi mỗi công ty phải có tổ chức chặt chẽ về cơ cấu và chức năng nhiệm vụ của mỗi phòng ban, đặc biệt là phòng tài chính kế toán, một nơi giữ vai trò vô cùng quan trọng và thiết yếu. Và trong bài viết này, chúng ta cùng tìm hiểu về Chức năng nhiệm vụ của phòng kế toán.

 1. Một số hiểu biết về phòng tài chính – kế toán

Kế toán là một nghiệp vụ bao gồm các công việc ghi chép, thu thập, cung cấp và xử lý thông tin tài chính, lập báo cáo tài chính phục vụ cho hoạt động nội bộ của công ty cũng như là các cơ quan bên ngoài như là cơ quan thuế, ngân hàng,…

Phòng tài chính – kế toán là một bộ phận trong cơ cấu tổ chức của công ty. Là nơi để các kế toán viên thực hiện nghiệp vụ kế toán với những chức năng và nhiệm vụ riêng theo chính sách và quy định riêng của công ty.nhiệm vụ của pòng kế toán

Tùy từng công ty mà một phòng kế toán thông thường có thể bao gồm từ 2 – 4 người bao gồm một Kế toán trưởng và các Kế toán viên. Mỗi Kế toán viên có thể đảm nhiệm các vị trí như kế toán tổng hợp, kế toán thanh toán, kế toán công nợ, kế toán tài sản cố định – Công cụ, dụng cụ, kế toán vật tư – sản phẩm – hàng hóa – tiêu thụ, kế toán thủ quỹ – thu ngân,… mỗi vị trí có một chức năng nhiệm vụ riêng tuy nhiên lại có mối quan hệ chặt chẽ và liên kết với nhau. Một số Chức năng nhiệm vụ của phòng kế toán được phân tích cụ thể dưới đây.

 2. Chức năng của phòng tài chính – kế toán

Về chức năng, phòng kế toán thực hiện tham mưu tư vấn cho lãnh đạo Công ty và tổ chức thực hiện các công tác sau:

– Thực hiện các công việc liên quan đến nghiệp vụ chuyên môn tài chính kế toán theo chuẩn mực và nguyên tắc kế toán do Nhà nước quy định;

– Tiến hành hạch toán kế toán một cách đầy đủ và kịp thời toàn bộ tài sản bao gồm vốn chủ sở hữu, nợ phải trả. Hạch toán các hoạt động thu chi tài chính và kết quả kinh doanh theo chính sách của nội bộ Công ty, phục vụ cho hoạt động kinh doanh của công ty;

– Lập kế hoạch tài chính và kế hoạch kinh doanh của đơn vị;

– Tham mưu cho Ban giám đốc về chỉ đạo, thực hiện kiểm tra, quản lý, giám sát việc thực hiện và chấp hành chế độ tài chính kế toán của nội bộ đơn vị cũng như của nhà nước;

– Theo dõi, phản ánh sự vận động vốn của đơn vị dưới mọi hình thức và tham mưu, cố vấn cho Ban lãnh đạo về các vấn đề liên quan;

– Kết hợp với các bộ phận khác trong việc quản lý thông tin hiệu quả và năng động.

3. Nhiệm vụ của phòng tài chính – kế toán

Căn cứ vào các chức năng của phòng kế toán thì nhiệm vụ của phòng kế toán bao gồm:chức năng nhiệm vụ của phòng kế toán

– Hạch toán các nghiệp vụ về kinh tế nảy sinh tại đơn vị nhanh chóng và đầy đủ, phục vụ cho hoạt động kinh doanh của tại đơn vị. Bao gồm các nghiệp vụ sau:

+ Kế toán vốn bằng tiền;

+ Kế toán doanh thu;

+ Kế toán chi phí;

+ Kế toán tài sản cố định, công cụ, dụng cụ, nguyên nhiên vật liệu,…;

+ Kế toán công nợ;

+ Và các hoạt động kế toán khác.

– Thực hiện, tham gia thực hiện và trực tiếp quản lý các công tác cho vay, đầu tư tài chính tại đơn vị.

– Tham mưu cho Ban lãnh đạo của đơn vị về việc chỉ đạo thực hiện hoặc trực tiếp tiến hành kiểm tra, giám sát việc quản lý và chấp hành chế độ tài chính kế toán của nội bộ công ty và của Nhà nước. Cụ thể về một số vấn đề sau:

+ Đảm bảo các kế hoạch chi tiêu đúng về định mức chi tiêu của Nhà nước và của đơn vị đảm bảo hoạt động kinh doanh có hiệu quả;

+ Xây dựng các quy định nội bộ về các vấn đề tài chính như là: quy trình thu, chi kinh doanh; quản lý công nợ, tiền vốn; các loại định mức tiền lương, hàng tồn kho;… và các chính sách về việc kiểm tra việc chấp hành các quy định này;

+ Nghiên cứu và đề xuất với Ban lãnh đạo các biện pháp quản lý hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao.

– Phổ biến các chính sách về chế độ quản lý tài chính của Nhà nước với các phòng ban liên quan khi cần thiết.

– Chủ trì và phối hợp với các phòng ban có liên quan khác để lập kế hoạch tài chính, kế hoạch kinh doanh ngắn hạn và dài hạn cho đơn vị mình. Thực hiện đầy đủ các công tác lập báo cáo tài chính, thống kê kế hoạch tài chính theo quy định của Công ty.

– Cuối cùng là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho Ban giám đốc Công ty.

Trên đây là một số thông tin chi tiết về chức năng nhiệm vụ của phòng tài chính kế toán, các bạn có thể tham khảo để xây dựng một phòng kế toán tài chính có cơ cấu chặt chẽ với chức năng nhiệm vụ rõ ràng, góp phần hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Công ty, phục vụ cho hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao.

Xem Thêm  Tìm hiểu về chức năng nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng

Related Posts

Những kiểu tóc sang trọng để đi đám cưới 2021 kiểu mới lạ xinh đẹp

Mục Lục Bài Viết 1. Một số hiểu biết về phòng tài chính – kế toán 2. Chức năng của phòng tài chính – kế toán3. Nhiệm vụ của…

Tổng hợp kiểu tóc ngắn tuyệt đẹp nhất 2020 của ca sỹ Minh Hằng

Mục Lục Bài Viết 1. Một số hiểu biết về phòng tài chính – kế toán 2. Chức năng của phòng tài chính – kế toán3. Nhiệm vụ của…

Những câu thả thính bá đạo và khó đỡ nhất của “hội chị em ế” trên Facebook

Mục Lục Bài Viết 1. Một số hiểu biết về phòng tài chính – kế toán 2. Chức năng của phòng tài chính – kế toán3. Nhiệm vụ của…

Những mẫu hình xăm nhỏ trẻ trung ở cổ tay vai và gáy cho mình nữ đơn thuần thương

Mục Lục Bài Viết 1. Một số hiểu biết về phòng tài chính – kế toán 2. Chức năng của phòng tài chính – kế toán3. Nhiệm vụ của…

Những kiểu tóc búi cô dâu sang trọng ngọt ngào và lãng mạn nhất cho ngày cưới

Mục Lục Bài Viết 1. Một số hiểu biết về phòng tài chính – kế toán 2. Chức năng của phòng tài chính – kế toán3. Nhiệm vụ của…

Những kiểu tóc nam siêu ngầu của Seung Hun khiến cho phái nữ siêu lòng

Mục Lục Bài Viết 1. Một số hiểu biết về phòng tài chính – kế toán 2. Chức năng của phòng tài chính – kế toán3. Nhiệm vụ của…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *