3 chức năng 5 nhiệm vụ của quân đội

Tìm hiểu về 3 chức năng 5 nhiệm vụ quân đội

Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang...
Read more of this post
chức năng của chính phủ

Tìm hiểu về bộ máy hoạt động và chức năng của chính phủ

Bộ máy nhà nước của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có sự...
Read more of this post
chủ tịch công đoàn

Chủ tịch công đoàn – Vị trí không phải ai cũng là được

Chủ tịch công đoàn có vai trò quan trọng không thể thiếu đối với mỗi cơ...
Read more of this post
6 nhiệm vụ của dân quân tụ vệ

Giới thiệu 6 nhiệm vụ của dân quân tự vệ

Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất,...
Read more of this post

Chức năng nhiệm vụ của chi bộ là gì?

Bàn về cơ cấu tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, ta không thể không...
Read more of this post
nhiệm vụ của cán bộ công chức xã

Nhiệm vụ của cán bộ công chức cấp xã là gì?

Bất kỳ một địa phương cấp xã nào cũng cần phải có đội ngũ cán bộ...
Read more of this post
nhiệm vụ ban thanh tra nhân dân

Ban thanh tra nhân dân là gì? Điều kiện thành lập và chức năng nhiệm vụ

Khi tìm hiểu thông tin của ban thanh tra nhân dân, nhiều người vẫn có một...
Read more of this post
6 nhiệm vụ trọng tâm của hội phụ nữ

Nội dung 6 nhiệm vụ trọng tâm của hội phụ nữ

Sống và làm việc theo tấm gương đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh là...
Read more of this post
chức năng nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng

Tìm hiểu về chức năng nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng

Như các bạn đã biết, Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền ở nước...
Read more of this post
bảo vệ tổ quốc việt nam trong tình hình mới

Bảo vệ tổ quốc Việt Nam xhcn trong tình hình mới

Vấn đề quốc phòng – an ninh là một vấn đề cực kỳ quan trọng được...
Read more of this post