Tiện ích

FULL PAGE VIEW

 

Chính Trị

3 chức năng 5 nhiệm vụ của quân đội

Tìm hiểu về 3 chức năng 5 nhiệm vụ quân đội

Uyên Vũ 06/04/20 03:35:04

Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Với ý nghĩa “từ nhân dân mà ra, vì nhân...

chức năng của chính phủ

Tìm hiểu về bộ máy hoạt động và chức năng của chính phủ

Uyên Vũ 06/04/20 03:30:04

Bộ máy nhà nước của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có sự thống nhất, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện...

chủ tịch công đoàn

Chủ tịch công đoàn – Vị trí không phải ai cũng là được

Uyên Vũ 06/04/20 03:23:04

Chủ tịch công đoàn có vai trò quan trọng không thể thiếu đối với mỗi cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Là đại diện của tổ chức công đoàn,...

6 nhiệm vụ của dân quân tụ vệ

Giới thiệu 6 nhiệm vụ của dân quân tự vệ

Uyên Vũ 06/04/20 02:48:04

Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác, là một bộ phận của lực lượng vũ trang nhân dân của...

Chức năng nhiệm vụ của chi bộ là gì?

Uyên Vũ 06/04/20 02:35:04

Bàn về cơ cấu tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, ta không thể không nhắc đến một tổ chức gọi là “Chi bộ”. Đây là tổ chức có...

nhiệm vụ của cán bộ công chức xã

Nhiệm vụ của cán bộ công chức cấp xã là gì?

Uyên Vũ 06/04/20 02:09:04

Bất kỳ một địa phương cấp xã nào cũng cần phải có đội ngũ cán bộ công chức. Đội ngũ này sẽ lãnh đạo nhân dân dân trong địa phương...

nhiệm vụ ban thanh tra nhân dân

Ban thanh tra nhân dân là gì? Điều kiện thành lập và chức năng nhiệm vụ

Uyên Vũ 06/04/20 01:51:04

Khi tìm hiểu thông tin của ban thanh tra nhân dân, nhiều người vẫn có một vài thắc mắc như “ban thanh tra nhân dân là gì?”, “nhiệm vụ của...

6 nhiệm vụ trọng tâm của hội phụ nữ

Nội dung 6 nhiệm vụ trọng tâm của hội phụ nữ

Uyên Vũ 05/04/20 05:36:04

Sống và làm việc theo tấm gương đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh là chủ trương cho toàn Đảng, toàn nhân dân Việt Nam từ trước đến nay....

chức năng nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng

Tìm hiểu về chức năng nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng

Uyên Vũ 04/04/20 09:56:04

Như các bạn đã biết, Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền ở nước ta và cũng là chính đảng duy nhất được hoạt động tại Việt Nam....

bảo vệ tổ quốc việt nam trong tình hình mới

Bảo vệ tổ quốc Việt Nam xhcn trong tình hình mới

Uyên Vũ 04/04/20 09:13:04

Vấn đề quốc phòng – an ninh là một vấn đề cực kỳ quan trọng được Đảng và nhà nước quan tâm hàng đầu. Chỉ khi nào quốc phòng an...